Siirry sisältöön
Blogi 28.11.2017

Liiketoimintaekosysteemi hyvä tapa toteuttaa Itämerityötä

Tekesin BioNets-ohjelman rahoittama BSAG:n johtama Ravinteiden kierrätyksen läpimurto -ekosysteemi etsii liiketoimintamahdollisuuksia ja kansainvälistä kasvua ravinteiden kiertoa edistävistä ratkaisuista. Samalla se kohentaa Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvia ravinnevalumia. Ekosysteemin piiristä on syntynyt uusia innovaatiota ja tuotteita mm. jäteveden puhdistuksen, kasvualustojen ja biohiilen tuotteistamisen ja uusien paikallisten toimintamallien muodossa.
kirjoittaja
Mathias Bergman

Asiamies, Baltic Sea Action Group

Ekosysteemi tarkoittaa luonnoltaan verraten yhtenäisen alueen eliöiden ja elottomien ympäristötekijöiden muodostamaa kokonaisuutta. Erilaisten ekosysteemien toimijat tarvitsevat toisiaan toimiakseen. Itämeren hyvinvoinnilla ja ilmastonmuutoksella on molemmilla suora vaikutus lukuisiin eri luonnon ekosysteemeihin ja myös ihmisen ekosysteemeihin. Kaikki on yhteydessä kaikkeen.

Sama pätee myös liiketoimintaan. Eri toimijat eivät toimi tyhjiössä vaan muodostavat suuressa mittakaavassa, koko maailman talouden ja pienemmässä esimerkiksi Suomen alueellisen ravinteiden kierrätyksen ekosysteemin, johon myös Baltic Sea Action Groupin (BSAG) liiketoimintaekosysteemi keskittyy.

Ravinteiden kierrätyksen läpimurto -ekosysteemi on toiminut erinomaisena jatkumona BSAG:n pitkäaikaiselle Itämerityölle. BSAG vauhdittaa Itämeri-työtä etsimällä ja kokoamalla yhteen Itämeren pelastamiseen tarvittavat yritykset, tutkijat, poliitikot sekä kaikki muut tahot. Yritysyhteistyö on yksi BSAG:n toiminnan keskeisimmistä muodoista ja ydinajatuksena on aina ollut WIN-WIN ratkaisujen löytäminen yritysten ja ympäristön välille. Liikevoitto ja ympäristön hyvinvointi ei ole nollasummapeliä.

Ravinteiden kierrätys toimii tästä loistavana esimerkkinä. BSAG käynnisti Tekes-rahoitteisen RaKi-liiketoimintaekosysteemin vuoden 2016 alkupuolella. Ekosysteemi on kansallinen ja sen tavoitteena on mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen läpimurto Suomessa ja luoda uutta suomalaista liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille alta löytyvien liiketoimintakärkien mukaisesti (kuva). Mahdollistaen ravinteiden kierrätyksen, ekosysteemi kohentaa samalla Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvia ravinnevalumia.

Liiketoimintaekosysteemien toimintamalleja on useita. BSAG on työssään paneutunut erityisesti toimijoiden verkottamiseen, tiedon aktiiviseen jakamiseen, liiketoiminnan hidasteiden poistamiseen, lainsäädäntöympäristön seuraamiseen ja edistämiseen sekä pilotointiin, demoihin ja investointeihin rohkaisemiseen. Asioiden eteenpäin vieminen on vaatinut aktiivista työskentelyä ekosysteemitoimijoiden kanssa. Toimintatapoihin on kuulunut mm. verkostoitumis- ja temaattiset tilaisuudet, yhteiset työpajat ja konsultaatio.

BSAG:n johtama ekosysteemi on tuottanut hyvän sadon. Mukana on yli 70 erilaista toimijaa, mukaan lukien esimerkiksi yrityksiä, kuntia ja tutkimusorganisaatioita. Toimijoiden joukosta on noussut noin kaksikymmentä projektia, jotka tähtäävät uuden liiketoiminnan syntymiseen tai ovat muuten tärkeässä roolissa ravinteiden kierrätyksen kannalta. Ekosysteemin piiristä on syntynyt uusia innovaatiota ja tuotteita mm. jäteveden puhdistuksen, kasvualustojen ja biohiilen tuotteistamisen ja uusien paikallisten toimintamallien muodossa.

Lue lisää ekosysteemin osana olevista VTT:n Resurssikontti-projektista ja hivenaineiden valmistukseen kierrätys raaka-aineista erikoistuneesta Tracegrow-yrityksestä.


Kuva: Aleksi Poutanen