Siirry sisältöön
Blogi 14.05.2018

Kasvumoottoreilla uutta vauhtia Suomeen

Kasvumoottorien tavoitteena on luoda vähintään miljardin euron edestä uutta liiketoimintaa, vientiä tai investointeja Suomeen.
Kirjoittaja
Karin Wikman

Ekosysteemirahoituksen kehityspäällikkö
Business Finland

Twitter:
@kwikman

Monissa puheenvuoroissa viljellään nykyisin käsitteitä alustatalous, operaattori tai ekosysteemi. Rehellisesti sanottuna monet uusista digitalouden käsitteistä ovat vielä melko epämääräisiä; tulkinnat, määritelmät ja merkitykset vaihtelevat kuulijan ja puhujan mukaan. Siitä huolimatta nostan esille vielä yhden uuden käsitteen – kasvumoottorit.

Olen työskennellyt tämän vuoden alusta Business Finlandin ekosysteemirahoituksen kehityspäällikkönä, tehtävänäni on mm. tuotteistaa uusi kasvumoottori-rahoitusinstrumentti. Olen huomannut kentällä suuren innostuksen ja jonkin verran ihmetystä ja hämmennystä. Kasvumoottorien tavoite on kuitenkin selkeä: luoda vähintään miljardin edestä aivan uutta liiketoimintaa, vientiä tai investointeja Suomeen. Tämä on tarkoitus saavuttaa myöntämällä pääomalainoja sellaisille alustayhtiöille tai operaattoreille, jotka oman menestyksensä lisäksi edistävät muiden, saman asian parissa toimivien, ns. ekosysteemin jäsenten uudistumista, kehittymistä ja kasvua.

Sotakorvaukset pakottivat aikanaan kehittämään ja laajentamaan maamme teollisuutta. Suomi sitoutui toimittamaan tuotteita, joita se ei ollut aiemmin valmistanut. Osaamisen taso nousi ja toimintaa oli pakko tehostaa. Valtion omistuksia on pikkuhiljaa purettu ja nykyhallitus onkin puhunut taseiden laittamisesta töihin. Tarkoituksena on saada tuloja, joilla voitaisiin rahoittaa kasvua vauhdittavia hankkeita. Kasvumoottorit ovat uusi työkalu, jolla pyritään edistämään Suomen pärjäämistä tulevaisuuden digitaloudessa.

Kasvumoottorien pääomituksessa valtio tai Business Finland ei tule uuden alustayhtiön tai operaattorin omistajaksi vaan toimii kärsivällisenä lainottajana, jonka myöntämät lainat maksetaan pois vasta siinä vaiheessa, kun jaettavaa on syntynyt. Pääomalainalle odotetaan kohtuullista tuottoa ja edellytetään samalla suuria vaikutuksia alustayhtiötä hyödyntävien muiden toimijoiden kehittymiseen. Kyse ei ole kehittämisprojektin rahoituksesta, vaan yrityksen pääomittamisesta. Emme edellytä vain pääomitettavan yrityksen kasvua kuten pääomasijoittaja, vaan koko ympäröivän yhteisön menestystä ja kehittymistä ja innovaatiotoiminnan lisääntymistä.

Business Finlandilla on kahden vuoden aikana käytettävissään 60 miljoonaa euroa kasvumoottoriekosysteemien pääomalainoitukseen. Moni varmaan keksii hyviä argumentteja sille, miksi Suomeen ei voi syntyä uutta miljardiluokan liiketoimintaa tai miksi ainakaan tämän tyyppisellä pääomalainalla ei saada mitään merkittävää uutta liikkeelle. Itse toivon kuitenkin, että miksi ei -suhtautuminen muutetaan hieman toiseen muotoon, eli miksei Suomeen voisikin syntyä aivan uusia menestyskonsepteja lähivuosina!

Vappuna on julkaistu tietoa siitä, millä menettelyllä näitä uusia potentiaalisia kasvumoottoreita ja alustayhtiöitä kilpailutetaan ja rahoitetaan. Yleinen informaatiotilaisuus asiasta järjestetään 21.5. ja kilpailutus avataan kesäkuussa. Kasvumoottorirahoituksen valmisteluun voidaan tarvittaessa myöntää myös ns. käynnistystukea. Ensimmäinen käynnistystuki myönnettiin tavaralogistiikan palvelualustayritykselle. Tavoitteena on kehittää Suomesta yritysten ja julkisen sektorin yhteistyöllä digitaalisia palveluja hyödyntävä logistiikan edelläkävijä. Toiminnan odotetaan johtavan miljardien säästöihin logistiikassa.

Lisätietoa esimerkkeineen ja aikatauluineen löytyy osoitteesta https://www.businessfinland.fi/kasvumoottorit