Siirry sisältöön
Blogi 17.10.2019

Visit Finland aloittaa työn kansallisen matkailun tietovarannon rakentamiseksi

Kirjoittaja
Kaisa Kosonen

Digital Development Manager
kaisa.kosonen (at) businessfinland.fi

Eri alueorganisaatiot viestivät alueensa matkailupalveluista ja houkuttelevat matkailijoita markkinointitoimenpiteillä erikseen ja yhdessä Visit Finlandin kanssa. Liikennettä ohjataan erilaisille Visit-sivustoille.  Matkailutietoa on lukuisissa eri kanavissa valtavasti, ja tiedon laatua on haastava kontrolloida, sillä sitä kerätään pääosin manuaalisesti. Osa alueista on lähtenyt kokoamaan oman alueensa matkailutietoja omaan tietovarantoon ja suurimmalle osalle tämä on vasta edessä. Useat eri ratkaisut vaativat sekä osaamista ja resursseja. Useat ratkaisut myös aiheuttaisivat sen, että tieto olisi pirstaleista ja useiden rajapintojen takana.

Ennen kuin useita erilaisia tietoratkaisuja on kehittynyt alalle, todettiin, että yksi kansallinen ratkaisu tehostaisi toimintaa ja mahdollistaisi laadukkaan ja ajantasaisen tiedon jakamisen matkailijoille lukuisissa eri kanavissa niin Suomessa kuin kansainvälisissä kanavissakin. Tästä tarpeesta kumpusi ajatus rakentaa yksi kansallinen matkailun tietovaranto jota Business Finlandiin kuuluva Visit Finland hallinnoi puolueettomana toimijana. Idean pohjalta on tehty selvitys toimialan halukkuudesta tukea ja hyödyntää yhteistä ratkaisua, ja ajatus sai vihreää valoa niin kotimaisten toimijoiden kesken kuin myös kansainvälisiltä matkanjärjestäjiltä ja medioilta kysyttäessä. 

Keskitetty tietovaranto säästää resursseja

Suomen matkailun tietovaranto on keskitetty paikka mihin yritykset ja muut alan toimijan syöttävät matkailuun liittyviä matkailijoita palvelevia tietoja jaettavaksi rajapinnan kautta eri jakelukanaviin kuten erilaisille Visit-sivustoille, matkanjärjestäjien kanaviin, matkailumedioille, erilaisiin applikaatioihin jne. Tavoitteena on tehostaa avoimen tiedon hyödyntämistä toimialalla ja säästää resursseja, kun tietoja päivitetään mahdollisimman harvaan paikkaan, hallinnoidaan yhteistyössä ja jaetaan moniin kanaviin. Laadukkain ja ajankohtaisin Suomen matkailutieto on saatavilla kansallisesta datavarannosta rajapinnan ja jatkossa myös yritysten tuottamien applikaatioiden, widgettien jne. kautta. Haluamme varmistaa, että matkailijan saatavilla on laadukasta ja ajantasaista tietoa useissa kanavissa.

Tietovarannon rakentaminen

Tietovarantoa lähdetään kehittämään mahdollisimman ketterästi hyödyntäen tietoja mitä on saatu benchmarkkaamalla muiden maiden vastaavia ratkaisuja, sekä kokoamalla tarpeita eri matkailun toimijoilta Suomesta. Lokakuussa 2019 lähdetään kehittämään protoversiota, jonka pohjalta saatujen oppien pohjalta työstetään ensimmäinen vähimmäisvaatimukset täyttävä versio. Protoversio valmistuu vuoden 2020 alkuun mennessä ja ensimmäinen käyttövalmis (Minimun viable product eli MVP) ratkaisu on tarkoitus saada julkaistua toimialan käyttöön kesällä 2020. Siitä eteenpäin kehitystyö jatkuu askel askeleelta. 

Ensivaiheessa tiedot sisältävät elämys- ja aktiviteetti tuotteet, majoituksen, ravintolat ja nähtävyydet. Jatkossa mahdollisesti myös tapahtumat, reitit kuten vaellusreitit ja pyöräreitit, liikkumisen palvelut sekä muut matkailuun linkittyvät palvelut kuten kaupat. Sisältöä kehitetään sitä mukaa kun tarpeita ilmenee ja olemassa olevia avoimen datan lähteitä hyödynnetään aina kun mahdollista. Tiedot ovat niin sanottua tuotekorttitietoa, eli ostettavuus ei ole mukana tietovarannon ensivaiheen kehityksessä. Mahdollisuus lisätä myös ostettavuus ja online inventory kokonaisuuteen huomioidaan kuitenkin alusta alkaen, niin että tämä voisi olla mahdollista jossakin vaiheessa, jos niin päätetään edetä. Täytyy kuitenkin muistaa, että tietovaranto ei itsessään ole kuluttajille suunnattu palvelu vain mahdollistaa erilaisten kuluttajille suunnattujen digitaalisten ratkaisujen kehittämisen, sekä alueiden että yritysten toimesta.

Uusia toimintatapoja

Yhteisen tietovarannon operointi tulee vaatimaan uusia käytäntöjä kaikilta alan toimijoilta. Yritykset huolehtivat, että heidän tietonsa ovat alustalla ajantasaisia. Alueorganisaatioiden toivotaan kuratoivan oman alueensa yritysten syöttämät sisällöt, ja Visit Finlandilla on päävastuu tietovarannon ylläpidosta sekä kehittämisestä. Toimintamalleja pilotoidaan ensin digipiloteissa mukana olleiden alueiden kanssa joista Turku, Rovaniemi ja Helsinki ovat jo ilmoittaneet kiinnostuksen olla kehitystyössä mukana. Koko toimialaa tullaan kutsumaan mukaan kehitystyöhön ensi vuoden aikana. Mitä laajemmin saamme yhteistyön ensi vuonna liikkeelle, sitä hyödyllisempi kokonaisuus tulee olemaan.

Uskomme, että yhteinen tietovaranto tehostaa toimintaamme ja mahdollistaa erilaisten digitaalisten palvelujen kehittämisen ja siten auttaa matkailijoita löytämään kiinnostavaa ja informatiivista Suomi-sisältöä. Kokonaisuuden yhteen vetäminen ei tule olemaan helppoa ja kyseessä on oppipolku koko toimialalle. Edetään siis askel askeleelta ja pidetään mielessä digitiekartan visio siitä, että Suomi tarjoaa matkailijalle sujuvimman polun haaveilusta matkalle. Tietovaranto tulee tukemaan tätä omalta osaltaan. Samaan aikaan kannustamme digitiekartan toimenpiteiden mukaisesti online ostettavuuden kehittämisessä monikanavaisesti ja panostamaan tiedolla johtamiseen unohtamatta kestävän kehityksen periaatteita. – Päivitetty versio digitiekartasta tullaan muuten julkaisemaan syksyn aikana.