Siirry sisältöön
Blogi 04.03.2020

Business Finlandin uusi ohjelma vauhdittaa valmistavan teollisuuden tuottavuusloikkaa

Kirjoittaja
Toni Mattila

toni.mattila (at) businessfinland.fi

Kirjoittaja on Business Finlandin Sustainable Manufacturing Finland -ohjelman päällikkö.

Twitter:
@MattilaToni

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma on Business Finlandin panostus valmistavan sektorin kilpailukykyyn lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen. Olen saanut paljon aiheesta kiinnostuneita yhteydenottoja jo ennen ohjelman virallista lanseerausta. Kiinnostuksen taso viestii, että uudistumiseen motivoituneita alan yrityksiä on paljon ja ne tulevat hyödyntämään ohjelmaa monin tavoin. Ohjelma lähteekin vahvasti valmistavan teollisuuden tarpeista. Taustalla on luonnollisesti ilmaston muutoksen asettamat haasteet ja koko Suomen taloutta jarruttava tuottavuushaaste.

Suomen tuottavuuskehitys on ollut vuoden 2008 jälkeen kilpailijamaita heikompaa. Professori Matti Pohjolan työ- ja elinkeinoministeriölle tekemä raportti Teknologia, investoinnit, rakennemuutos ja tuottavuus – Suomi kansainvälisessä vertailussa, avaa syyt siihen miksi Suomessa ei esimerkiksi ole hyödynnetty digitalisaatiota yhtä tehokkaasti kuin verrokkimaissa. Se on yksi keskeinen syy miksi tuottavuus ja talouskasvu ovat polkeneet paikallaan vuosikymmenen aikana.

Alan uusiutuminen tukee kestävyyttä

Valmistava teollisuus on yksi Suomen talouden tärkeimpiä moottoreita: se tuottaa 28 % bruttokansantuotteesta, yli puolet viennistä ja työllistää noin kolmanneksen työvoimasta. Siksi nelivuotisen ohjelman fokus on erityisen merkittävä ja sen tuloksista odotetaan kauaskantoisia.

Tuottavuustekijöiden uusiutumisprosessi on myös oiva tilaisuus kasvattaa valmistavan teollisuuden hiilikädenjälkeä. Se, mikä tehdään taloudellisen kestävyyden hyväksi, tehdään samalla ympäristön kestävyyden hyväksi. Aivan vain esimerkin mainitakseni tuotannollisen tehokkuuden kasvattaminen Lean-ajattelun mukaista tiedolla johtamista ja digitalisaatiota hyödyntäen mahdollistaa sekä teollisen tuottavuuden sekä energiatehokkuuden parantamisen samanaikaisesti. Olen vakuuttunut, että ohjelman kautta vahvistuvat ekosysteemit synnyttävät ilmastonmuutosta torjuvia ratkaisuja ja teknologiaa, jotka samalla luovat uusia vientimahdollisuuksia yrityksille. Innovaatiot, uudistautuminen, ratkaisut kilpailukykyisiksi tuotteiksi ja tuotteet maailman markkinoille – tässä ovat uuden ohjelman ydinelementit.

Yhteistyö on ohjelman keskiössä

Suomella on toki paljon teollisuusyrityksiä, jotka pärjäävät maailmanmarkkinoilla, mutta haluamme tukea kotimaisia yrityksiä nousemaan korkeammalle teollisuuden globaaleissa arvoketjuissa. Ehkä uuden ohjelman palvelut ovat kuitenkin arvokkaimpia niille yrityksille, jotka toimivat isoimpien yritysten alihankintaketjuissa ja ekosysteemeissä niiden ympärillä.

Ohjelma aktivoi yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa siten, että se tähtää tuottavuuden kasvuun. Erityisesti pyrimme rakentamaan eurooppalaista yhteistyötä ja kannustamme yrityksiä käyttämään eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja. Lähestymistapa on siis ekosysteeminen: yhteistyöverkoston rakentaminen ja oppimisen nopeuttaminen ovat prioriteetteja. Uskon, että pääsemme tehokkaammin tavoitteisiin kun yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot jakavat ideoita ja kehittävät uutta yhdessä.

Yhteistyön periaate pätee myös vientitoimintaan ja ulkomaisten investointien edistämiseen. Business Finland auttaa yrityksiä löytämään kansainvälisiä kumppanuuksia ja samalla etsimme ulkomailta toimijoita, jotka ovat hyödyllisiä suomalaisen ekosysteemin kehitykselle.

Alkuvaiheen painopistealueet

Ohjelman käynnistyessä ensimmäiset painopistealueet ovat liikkuvat työkoneet, elektroniikan valmistus (mukaan lukein optoelektroniikka ja fotoniikka) sekä digitalisaation ratkaisut (esimerkiksi tehdasautomaatio, robotiikka, tietojärjestelmät ja tiedon parempi hyödyntäminen koko arvoketjussa). Lisäksi kentältä tulleiden viestien perusteella monilla yrityksillä on myös vaikeuksia löytää osaavia työntekijöitä. Järjestämme siis ohjelmasta osaavan ulkomaisen työvoiman houkutteluun tähtääviä toimia läpi alan osaamisprofiilien, alkaen tehdastöistä, yrityksen työnjohdollisiin tehtäviin ja yritysjohtoon asti.

Seuraavan neljän vuoden aikana olemme myös valmiit laajentamaan ohjelmaa yritysten tarpeiden ja kysynnän mukaisesti. Toivotan lämpimästi kaikki alan yritykset mukaan valmistavan teollisuuden tuottavuusloikkaan ja hyödyntämään uuden ohjelman palveluja.

 

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelman lanseeraustilaisuus 5.3.2020 alkaa klo 13. Seuraa Webinaaria.