Siirry sisältöön
Blogi 04.11.2020

Talouden painopiste siirtyy Afrikkaan ja Kaakkois-Aasiaan – Suomalaisilla onnistumisen paikka

Kehittyvät markkinat etenkin Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa kasvavat huomattavasti perinteisiä markkinoita nopeammin, ja tämän trendin on ennustettu jatkuvan myös covid-kriisin jälkeen.
Kirjoittaja
Christopher Palmberg

Head of Developing Markets Platform

Suomalaisilla yrityksillä on teknologiaa, osaamista ja hyvä maine näillä markkinoilla. Suomalaisilla on siis kaikki mahdollisuudet menestyä, mutta verrokkimaamme Tanska, Norja, Ruotsi, Itävalta ja Hollanti ovat monella markkinalla Suomea suhteellisesti suurempia viejiä.

Miten suomalaiset yritykset voisivat sitten menestyä paremmin kehittyvillä markkinoilla?

Tutki mahdollisuuksia ennakkoluulottomasti. Globaalitalouden painopiste on siirtymässä perinteisistä markkinoista kehittyville markkinoille, ja pidemmällä aikavälillä suomalaisten yritystenkin on tärkeää vahvistaa asemaansa Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Kehittyvillä markkinoilla tapahtuu koko ajan nopeaa kehitystä ja tarve uusille, suomalaisille ratkaisuille on kova. Business Finland julkaisee yhdessä muiden Team Finland -verkoston paikallisten asiantuntijoiden kanssa Market Opportunities -palvelussa markkinamahdollisuuksia kehittyviltä markkinoilta.

Keskity liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan kehittämiseen. Kehittyviä markkinoita ei valloiteta pelkästään hyvällä teknologiaosaamisella ja tuotteilla. Suurimmat haasteet ja samalla myös mahdollisuudet liittyvät liiketoimintamalliin ja siihen, miten ansainta luodaan uusilla haastavilla markkinoilla: Kuluttajamarkkinoilla heikompaa ostokykyä pitää kompensoida sillä, että tuotteita ja palveluita saadaan nopeasti myytyä laajalle asiakaskunnalle. B2B-markkinoilla on tärkeää tunnistaa oikeat paikalliset kumppanit, joilla on investointikykyä ja hyvät verkostot.

Kehitä yritystäsi kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kehittyvillä markkinoilla menestyminen vaatii YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ymmärtämistä ja ottamista osaksi omaa liiketoimintaa. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat monella markkinalla yhteistyön ja rahoituksen ehto. Tavoitteet liittyvät usein ympäristöongelmiin ja tasa-arvoon, mutta monen tavoitteen takana on yksinkertaisesti tarve luoda paikallisille ja nuorille työpaikkoja sekä osallistumismahdollisuuksia.

Hyväksy markkinoiden haasteet ja etsi yrityksellesi paikallinen kumppani. Paikallisten haasteiden ja tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää kaikilla kohdemarkkinoilla mutta erityisen tärkeää kehittyvillä markkinoilla. Yllätyksiä riittää matkan varrella, ja paikallinen läsnäolo ja kumppani ovat edellytys liiketoiminnan onnistumiselle. Voit kääntyä Business Finlandin ja ulkoministeriön puoleen ja selvittää, voisiko uuden liiketoiminnan kehittämiseen saada rahoitusta ja kontakteja. Kehittyvien markkinoiden rahoituksemme on tänä vuonna uudistunut ja mahdollistaa paremmin yhteiskehittämisen paikallisen kumppanin kanssa.

Lue lisää kehittyvistä markkinoista ja rahoitusmahdollisuuksista