Siirry sisältöön
Blogi 01.12.2021

Kestävyys on hyvää liiketoimintaa ja valtava mahdollisuus – tuottavuus kasvaa ekosysteemeissä

Tämä teksti on osa MustReadin Horizon-uutiskirjettä, jonka MustRead on lähettänyt vastuullisuudesta, kestävästä kehityksestä ja vastuullisesta taloudesta kiinnostuneille asiakkailleen 1.12.2021.
Kirjoittaja
Teija Lahti-Nuuttila

Network Services -palvelualueen johtaja
teija.lahti-nuuttila (at) businessfinland.fi

Twitter:
@TNuuttila

Kestävän kehityksen mukainen ajattelu on läpäisemässä kaiken liiketoiminnan toimialasta riippumatta. Sellaisten ratkaisujen kysyntä, jotka kustannustehokkaasti

 • parantavat ympäristön tilaa
 • parantavat ihmisten elinoloja

tulee kasvamaan merkittävästi. Pitkäjänteistä kasvua ei voi luoda ottamatta huomioon kestävän kehityksen vaatimuksia. Kyseessä on ajattelutavan muutos, ei jotakin päälleliimattua.

Vaatimukset kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta tulevat niin yritysten asiakkailta, rahoittajilta kuin kuluttajiltakin.

Markkinamurros kohti kestävämpää taloutta on käynnissä, ja sen myötä avautuu valtavia mahdollisuuksia. Tehokkainta mahdollisuuksien tavoittelu on yhteistyössä muiden kanssa.

Taustalla on hyvä pohjavire. Teetimme kestävyyskyselyn pk-yrityksille. Vastaajayrityksistä:

 • 27 % kertoi, että he ovat ottaneet kestävän kehityksen huomioon liiketoimintastrategiassaan ja osana toiminnan ydintä.
 • 39 % kertoi toimivansa asian suhteen aktiivisesti, tunnistavansa markkinapotentiaalin ja tuottavansa jo kestävää kehitystä edistäviä tuotteita tai palveluita.
 • 28 % vastaajista seuraa normeja, standardeja ja lainsäädäntöä kestävään kehitykseen liittyen.
 • Vain 6 % koki, ettei kestävä kehitys liity heidän liiketoimintaansa mitenkään

Suomesta löytyy paljon osaamista alueilla, joiden markkina on kasvussa:

 • energiatehokkuus
 • uusiutuva energia ja erilaiset sähkön jakeluun liittyvät ratkaisut
 • fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla (esim. metsäteollisuus)

Nyt pitäisi olla vielä enemmän rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla ja ripeyttä lähteä liikkeelle.

Voimaa verkostoista. Kestävän kehityksen mukainen ajattelu muuttaa asioita järjestelmätasolla, joten ratkaisujakin on rakennettava laajakatseisesti. Tällöin yksittäinen yritys ei pärjää, vaan on osattava linkittyä järjestelmiin omalla osaamisella. Yritysekosysteemit ovat tähän toimiva ratkaisu.

Käytännössä. Tuomme yrityksiä yhteen ja autamme verkostoitumisessa. Yritysekosysteemi:

 • Joukko yrityksiä joilla on yhteinen liiketoiminnallinen visio, tunnistavat kasvun mahdollisuuden ja jotka täydentävät toisiaan.
 • Voimme tarjota rahoitusta kehitystyöhön
 • Olemme läsnä 42 toimipisteessä maailmalla ja tunnemme suomalaisen yrityskentän. Sitä kautta voidaan tunnistaa uusia kasvun mahdollisuuksia ja kertoa yrityksille mahdollisuuksista.

Business Finland auttaa ekosysteemin alullepanossa ja verkoston kasvun tukemisessa. Aloite ekosysteemin käynnistämisestä voi tulla yksittäiseltä yritykseltäkin. Olennaista on, että suomalaiset yritykset pääsevät mahdollisimman tehokkaasti mukaan kestävän kehityksen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin.

Ekosysteemejä on jo käynnissä – EU-raha houkuttelee vihreisiin investointeihin

Hyvä esimerkki yritysekosysteemistä on akkuekosysteemi, jossa Business Finlandilla on ollut aktiivinen rooli. Liikenteen sähköistyminen on iso trendi ja Suomessa on paljon siihen liittyvää osaamista koko arvoketjusta:

 • kaivosteollisuus
 • akkuraaka-aineiden jatkojalostus
 • akkujen valmistaminen, käyttö ja lataus
 • kierrätys

Aloimme tuoda alan toimijoita yhteen. Saimme muodostettua vahvan arvoverkoston, joka on herättänyt kiinnostusta ja houkutellut investointeja myös kansainvälisesti. Mukana on kymmeniä yrityksiä ja Suomi nähdään jo yhtenä alan edelläkävijöistä.

Akkujen ja akkujärjestelmien markkinan uskotaan kymmenkertaistuvan jo vuoteen 2025 mennessä ja muodostavan Euroopassa 250 miljardin euron markkinan.

Kansainvälistymisen polulle. Ekosysteemeillä on suuri merkitys, kun Suomeen houkutellaan investointeja. Ulkomaisen yrityksen on helpompi lähestyä laajempaa osaamisen kokonaisuutta, kuin vain yksittäistä yritystä. Tällä on erityistä merkitystä kun

 • toimitaan uudella, kehittyvällä toimialalla
 • vaaditaan uudenlaista osaamista ja uuden kehittämistä
 • etsitään kumppanuuksia.

Suomalainen ekosysteemi vakuutti myös EU komission, joka kutsui Suomen koordinoimaan akkujen kierrätykseen liittyvää tutkimusta Euroopassa.

EU-ohjelma kannustaa. Suomen kestävän kasvun ohjelma:

 • Ohjelman kautta myönnetään EU:n elpymisvälineen eli RRF:n avustuksia Suomessa.
 • Kokonaisuus on noin 2,1 miljardia euroa vuosina 2021-2023
 • Business Finlandin kautta kanavoituu arviolta 530 miljoonaa euroa
 • Vahva painotus vihreää siirtymää edistävissä ratkaisuissa

Suomalaisten yritysten on hyvä viimeistään nyt huomata, että markkinamurros kohti kestävämpää taloutta on käynnissä ja sen myötä avautuu valtavia mahdollisuuksia. Tehokkainta mahdollisuuksien tavoittelu on yhteistyössä muiden kanssa. Onneksi meillä Suomessa on jo valmiiksi pitkä yhteisen tekemisen perinne.

Tutustu ekosysteemien rakentamiseen 

Tutustu Batteries from Finland -ohjelmaan 

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (RRF) 

 

Alkuperäinen teksti: MustRead