Siirry sisältöön
Blogi 01.09.2021

Kiinnostavatko tulevaisuuden kaupunki-innovaatiot?

Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja osuus kasvaa vauhdilla – kaupunkeihin muuttaa noin 200 000 ihmistä joka päivä. Ekosysteemit tarjoavat mahdollisuuden ratkaista muun muassa kaupungistumisen keskeisiä ongelmia. KONEen veturiyritysprojektissa tartutaan kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin – hae sinäkin mukaan.
Kirjoittaja
Rolf Kottelin

Project Manager
KONE

Kaupungit muodostavat vain noin kaksi prosenttia maailman maapinta-alasta, mutta kuluttavat lähes kaksi kolmasosaa maailman energiantuotannosta ja tuottavat miltei 70 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Uudet teknologiat ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa, kun rakennamme nykyistä kestävämpiä kaupunkiympäristöjä.

Olen vuoden alusta asti ollut mukana edistämässä KONEen The Flow of Urban Life -veturiyrityshanketta. Kunnianhimoinen missiomme on kehittää sujuvia ja kestäviä palveluja ja ratkaisuja, jotka tekevät elämästä sujuvampaa myös seuraavalle miljardille kaupunkilaiselle. 

Tämä missio on itsellenikin tärkeä, koska se vaikuttaa lisäkseni lukemattomien muiden ihmisten arkeen globaalisti.

Lähestymme missiota viiden pääteeman kautta:

  1. kestävän kehityksen innovaatiot
  2. älykäs rakentaminen
  3. älykkäät rakennukset ja kaupungit
  4. tulevaisuuden asuminen
  5. älykäs huolto

Älykkäämpi rakentaminen, älykkäämmät rakennukset ja lopulta kaupungit tekevät tulevaisuuden asumisesta kestävämpää. Älykkään huollon teeman alla tutkimme myös uusia tapoja hyödyntää teknologiaa, jotta voimme yhä lisätä hissiemme ja liukuportaidemme turvallisuutta ja sujuvaa käyttöä.

Kannattaa liittyä ekosysteemiin 

Ekosysteemi tarjoaa mahdollisuuden ratkaista kaupungistumisen keskeisiä ongelmia ja luoda uutta liiketoimintaa niiden ympärille. Veturiyritys-ekosysteemin kautta pääset verkostoitumaan erilaisten organisaatioiden kanssa, jotka työskentelevät samojen teemojen parissa. Sen kautta voit myös päästä tekemään yhteistyötä KONEen kanssa kansainvälisessä ympäristössä. Pidemmän aikavälin tavoitteenamme on yhdessä ekosysteemin kanssa löytää seuraava miljardin euron liiketoimintapotentiaali – ja toteuttaa se.

Valmistelemme useita tiekarttamme mukaisia kumppanuushankkeita, joihin kaipaamme vielä yrityksiä mukaan. Tervetulleita ovat pienet, keskisuuret ja isot yritykset.

Mitä on jo tekeillä?

Vaikka KONEen hissit ja liukuportaat liikuttavat jo miljardia ihmistä päivittäin, on selvää, että voimme ratkaista vain pienen osan ilmastonmuutokseen ja kaupungistumiseen liittyvistä haasteista itse. Siksi osallistamme mission toteuttamiseen laajan kirjon yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, joista kukin tarjoaa siihen ratkaisuja omista asemistaan.

Projektin alkuvaiheessa olemme keskittyneet erityisesti tutkimuspainotteisiin yhteistyöhankkeisiin. Yksi esimerkki on MURO-hanke (Multi-purpose Service Robotics as Operator Business), jossa KONE yhdessä VTT:n ja laajan yrityskonsortion kanssa tutkii uusia konsepteja monikäyttöisten robottien hyödyntämiseen.

Olemme jo aikaisemmin yhdistäneet asiakkaidemme palvelurobotteja laitteisiimme niiden rajapintojen kautta. Esimerkiksi monessa hotellissa robotit osaavat jo tilata hissin ja liikkua itsenäisesti kerrosten välillä, kun ne siivoavat käytäviä ja kuljettavat tilauksia huoneisiin. MURO-hankkeessa keskitymme siihen, miten yksi robotti voisi hoitaa useita eri tehtäviä ja olla erillisiä robotteja tehokkaampi työssään.

Monikäyttöisellä robotilla voi olla useita eri hyödyntäjäyrityksiä, ja toisaalta yritys saattaa hyödyntää useita keskenään erilaisia robotteja. Jokaisen yrityksen ei tarvitse hankkia omaa kallista robottia, kun resursseja jaetaan tehokkaasti.

Tutustu veturiyritysten ja- ekosysteemien rahoitukseen

 

Ota yhteyttä

Mikäli kiinnostuit, löydät yhteystietomme alta. Ota rohkeasti yhteyttä. Uusia hakukierroksia on vielä tulossa, joten mukaan ehtii myöhemminkin.

  • Ekosysteemikumppanit, tutkimuslaitokset: Jaana Hyvärinen, jaana.hyvarinen (at) kone.com
  • Ekosysteemikumppanit, yritykset: Mikko Mattila, mikko.mattila (at) kone.com