Siirry sisältöön
Blogi 01.02.2021

Vetääkö ExpandFibre-veturi vai työntää? Vain yhdessä päästään perille

Vuoden 2019 loppupuolella useassa suomalaisessa suuryrityksessä kuunneltiin ilolla viestiä Business Finlandista – suuryrityksillä on kyky vaikuttaa merkittävästi Suomen tutkimus- ja kehitysmenojen osuuteen bruttokansantuotteesta, ja Business Finland kannustaa yrityksiä siihen veturiyritysten haastekilpailulla.
Kirjoittaja
Katariina Kemppainen

Expand Fibre Program Manager
Metsä Group
katariina.kemppainen(at)metsagroup.com
+358 50 375 2212
https://www.expandfibre.com/

Uskallan arvata, että viesti aiheutti muissakin yrityksissä innostunutta visiointia, sähköpostien lentelyä, pikaisesti sovittuja workshoppeja, ja ehkä joskus ripauksen epätoivoakin kiireen keskellä ("tuleeko tästä mitään, ehditäänkö ajoissa?").

Kahden yrityksen yhteinen hanke pikaisesti pystyyn innostuksen vallassa

Loppujen lopuksi niin kutsuttuun veturiyritysten haastekilpailuun lähetti hakemuksensa 25 itsensä veturiyritykseksi identifioivaa yritystä, Metsä Group ja Fortum mukaan lukien. Sen lisäksi että me ExpandFibren takana olevat yritykset päätimme lähteä ylipäätään rahoitusta hakemaan, ehdimme myös tiukan aikataulun puitteissa löytää toisemme, sovittaa yhteen visiomme ja tavoitteemme, ja rakentaa kokonaisuuden, joka on enemmän kuin osiensa summa. Prosessia Metsä Groupin osalta vetäneenä voin kertoa, että tunnelma oli samaan aikaan sekä äärimmäisen innostunut, että hiukan kauhistunut, kun saimme 1. vaiheen hakemuksen jätettyä aikataulussa Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun.

Varmuus kasvoi: nyt on käsissä kansallisesti merkittävä ekosysteemi

Kevään tiiviissä yhteis(etä)työssä vietetyt kuukaudet loivat uskoa Metsä Groupin ja Fortumin yhteiseen visioon viedä – tekstiilikuitu etunenässä – kestävästä raaka-aineesta kestävällä tavalla tuotettuja biotuotteita ja osaamista uusille markkinoille. Toisen vaiheen hakemuksen jättöön mennessä osasin jo luottaa siihen, että nyt on käsissä kansallisesti merkittävä hanke ja ekosysteemi. Positiivisen rahoituspäätöksen tultua kesäkuussa ja sitä seurannen yhteydenottojen täyteisen syksyn jäljiltä tästä asiasta voi olla varma: ExpandFibre tulee jättämään jäljen suomalaiseen biotuotteiden tutkimus- ja innovaatiokenttään. Lisäksi henkilökohtaisella tasolla: tällainen hakuprosessi, tutkimusohjelma ja ekosysteemi tulee vastaan vain kerran projektinjohdon ammattilaisen elämässä.

Katariina Kemppainen ja Heli Virkki

Minä ja työparini, Fortumin ohjelmapäällikkö Heli Virkki, tutustumassa Nokian Veturihankkeeseen heidän Executive Experience Centerissä.

Tärkeintä jokaisen mukanaolijan oma tarmo ja yhteinen suunta

Mutta mikä se sellainen veturi oikein on? Vetääkö se perässään liudan pienempiä vaunuja, jotka ovat pakotettuja kulkemaan samaa raidetta ja samaan tahtiin kuin veturi (veturin maksamalla sähköllä)? Vai onko tämä veturi sellainen, joka onkin junan peräpäässä työntämässä edellään olevia vaunuja eteenpäin? Se lienee selvää, että tällä veturilla on suuri moottori, josta riittää vetoapua muillekin, mutta oikeasti pidän enemmän kauppalaivasto-analogiasta. Mukaan voivat liittyä halukkaat, veto- ja työntöapua voi saada, mutta tärkeintä on jokaisen mukanaolijan oma tarmo ja kauppalaivaston yhteinen suunta, jotta joskus päästään perille.

Perillä häämöttää tulevaisuus, jossa olemassa olevista maailman kestävimmistä biomassalähteistä (pohjoinen puu) ja uusista alikäytetyistä kestävän potentiaalin omaavista biomassalähteistä (olki) pääsee nauttimaan entistä useampi arvoketju ja kuluttaja. Tuodaan kestävästi tuotettu kuitu vaateteollisuuteen, teknisiin tekstiileihin, hygieniatuotteisiin sekä muovipakkauksia ja muovisia käyttöesineitä korvaamaan. Kiihdytetään tutkimusta ja kehitystä myös ligniini- ja hemiselluloosapohjaisien biotuotteiden osalta, jotta varmistetaan uusien biomassaa fraktioivien konseptien taloudellinen kannattavuus, ja jotta meillä on molekyylitasolla monipuolisia työkaluja haastaa fossiiliset materiaalit.

Vetureilla nyt esimerkin näyttämisen paikka

Vuoden 2020 lopussa julkaistiin kolme uutta Business Finlandin veturirahoitusta saanutta yhtiötä – meitä on nyt kaiken kaikkiaan seitsemän (Metsä Group, Fortum, Neste, Nokia, ABB, Sandvik ja KONE).

Käyttäkäämme meille annettu mahdollisuus viisaasti, esimerkkiä näyttäen ja avoimesti kommunikoiden. Kaikkia kortteja ei tarvitse näyttää, mutta tarpeista ja visiosta kannattaa viestiä – uudenlaisen liiketoiminnan ollessa kyseessä vain yhdessä toimimalla päästään perille.

 

Veturiyritys on Business Finlandin määritelmän mukaan globaaleilla markkinoilla toimiva alansa eturivin yritys, jolla on kyky ja halu aktivoida liiketoimintaekosysteemiä kansainvälisillä markkinoilla näkyvän kilpailuedun kehittämiseen ja viennin kasvattamiseen. Business Finland käynnisti vuoden 2020 alussa haastekilpailun, jossa se haastoi veturiyrityksiä ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvattamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -investointejaan Suomeen. Lue lisää