Siirry sisältöön
Blogi 28.09.2021

Panosta vastuullisuusjohtajaan: kestävä kehitys on miljoonien eurojen liiketoimintaa

Paraskaan tuote tai palvelu ei menesty, jos omaa vastuullisuutta ei ole kunnolla mietitty eikä sitä osata myydä. Miten päästä globaalien brändien kumppaniksi muuttamaan liiketoimintaa yhä ekologisemmaksi?
Kirjoittaja
Marika Ollaranta

Bio and Circular Finland -ohjelman johtaja
Puh.050 480 4611
marika.ollaranta (at) businessfinland.fi

 

Ilmastonmuutoksen torjunta on miljoonien eurojen liiketoimintaa. Tapaan viikoittain globaaleja brändejä, jotka etsivät ja ostavat ratkaisuja muuttaakseen liiketoimintaansa ekologisemmaksi. Muutosta ajaa koko ajan kehittyvä sääntely-ympäristö, mutta vielä enemmän sijoittajien vaikutusvalta, kuluttajien vaatimukset ja yritysten omat arvovalinnat. Yritykset haluavat rakentaa sidosryhmilleen ekologista brändilupausta, joka ei ole pelkkää viherpesua, vaan strategisen tason tavoite. Kun ekologisuuden tavoite on sidottu yrityksen strategiaan, se ei vaikuta enää vain yrityksen omiin valintoihin ja mittareihin, vaan vaikuttaa myös heidän asiakkaidensa toimintaan ja koko yhteiskuntaan.

Yritysyhteistyö vaatii oman viestinnän kirkastamista

Kansainvälisillä brändeillä on hyvin kunnianhimoisia ympäristövastuullisuustavoitteita. Käytettävien materiaalien on perustuttava uusiutuville ja kierrätettäville raaka-aineille. Uusiutuvienkin materiaalien on oltava luonnonvaroja arvostaen tuotettuja, mielellään sertifioituja, ja niiden alkuperä on oltava tiedossa.

Mitä tämä tarkoittaa suomalaisyritykselle, joka haluaa globaalien brändien kumppaniksi?

  1. Yrityksen on pystyttävä vaikuttavasti kertomaan, miten sen tuottamat ratkaisut auttavat ostajaa saavuttamaan omat ympäristövastuullisuustavoitteensa. Lisäksi yrityksellä on oltava myös tarina, joka kuvaa, mitä ratkaisulle tapahtuu sen käyttöelinkaaren päässä.
  2. Yrityksen on ymmärrettävä, että ostajien vaatimusten välillä on maakohtaisia eroja; ne on huomioitava tarjotussa ratkaisussa.

Ostajan vastuullisuusjohtaja (Vice President, Sustainability) on keskusteluissa merkittävässä roolissa. Hänen vastuullaan on rakentaa yrityksensä ja yritysyhteistyön ekologinen tarina, joka myydään eteenpäin heidän omille asiakkailleen. Mikäli suomalainen yritys ei pysty vastaamaan vastapuolen esittämiin kysymyksiin tarjotun ratkaisun ekologisuudesta, keskustelut pysähtyvät. Toisin sanoen, vastuullisuusjohtajat toimivat portinvartijana kaikelle keskustelulle.

Vähimmäisvaatimusten täyttäminen ei riitä

Monet Suomesta ponnistavat yritykset pystyisivät auttamaan kansainvälisiä brändejä tarjoamaan entistä ekologisempia tuotteita ja ratkaisuja. Esimerkiksi suomalaiset biopohjaiset innovaatiot ja kiertotalousratkaisut voivat vastata täysin vastapuolen tarpeita ja täyttää heidän ekologiset vaatimuksensa. Keskusteluissa on kuitenkin lähes mahdotonta päästä eteenpäin, jos yrityksen omaa strategiaa ei ole vastuullisuuskulmasta mietitty, eikä tarjottujen ratkaisujen hyviä vaikutuksia ja yhteistyön vaikuttavuutta osata myydä.

Kansainväliset brändit haluavat kumppanikseen rohkeita toimijoita, jotka ottavat ajatusjohtajuutta ja vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Monet kiertotaloutta edistävät yritykset ovat syntyneet ekologisiksi, eikä niiden ole vaikeaa kertoa omaa tarinaansa tai vastata vastapuolen kysymyksiin. Tilanne on kuitenkin hyvin erilainen yrityksille, jotka eivät aiemmin ole keskittyneet kestävään kehitykseen. Haaste heille on todellinen, sillä kansainvälisiä brändejä ei puhuttele se, että ratkaisuaan tarjoava yritys noudattaa pakollista sääntelyä. He haluavat kumppanikseen rohkeita toimijoita, jotka ottavat ajatusjohtajuutta ja vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vastuullisuusjohtajien aika on nyt

Globaalien brändien kumppaniksi pääseminen vaatii vastuullisuustematiikan syvää ymmärtämistä ja paljon työtä. Siksi onkin kysyttävä: missä ovat suomalaisten yritysten vastuullisuusjohtajat? Heitä on edelleen hämmästyttävän vähän. Numero on erityisen matala pk-yrityksissä.

Vastuullisuusjohtajien tehtävänä on ohjata yrityksen ekologisten strategioiden muodostamista, toteuttamista ja paketoimista vaikuttavaksi tarinaksi. Jotta potentiaalisten asiakkaiden vastuullisuuden portinvartijat voidaan ohittaa ja kestävää kehitystä edistävään liiketoimintaan päästä kunnolla kiinni, suomalaisten yritysten on herättävä unestaan, palkattava vastuullisuusjohtajia ja annettava heille toimivaltaa. Paraskaan tuote tai palvelu ei menesty, jos omaa vastuullisuutta ei ole kunnolla mietitty eikä sitä osata myydä.

 

Maailman pelastaminen on kannattavaa liiketoimintaa – tutustu Bio & Circular Finland -ohjelman palveluihin