Siirry sisältöön
Blogi 25.05.2022

Innovaatioyhteistyöllä älykkään metsätalouden supervallaksi

Business Finlandin Smart Forestry -hankkeessa on tunnistettu suomalaisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia älykkään metsätalouden ratkaisuihin liittyen. Tarjoamme rahoitusta, neuvontaa, markkinatietoa ja verkostoja yrityksille, joilla on halu ja kyky edetä uusille markkinoille kilpailukykyisillä ratkaisuilla. Tavoitteena on myös kiihdyttää innovaatioyhteistyötä metsätalouden arvoketjun osapuolien välillä yhteistarjoamien ja tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä.
Kirjoittaja
Sakari Karppinen

Ecosystem Lead
Business Finland
sakari.karppinen (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 692

Globaalit megatrendit heijastuvat voimakkaasti metsänhoitoon ja puunhankinnan toimitusketjuun. Haasteita ovat ilmastonmuutoksen takia heikkenevät puunhankintaolosuhteet, metsien monimuotoisuuden ylläpidon kasvavat vaatimukset sekä puun raaka-ainekäytön ja metsien hiilensidonnan yhteensovittaminen. Myös Venäjään kohdistetut pakotteet ovat viime aikoina vaikuttaneet puukauppaan ja lisänneet kysyntää korvaavilla markkina-alueilla. Haasteisiin vastaaminen edellyttää uusia teknologisia ratkaisuja ja toimintamalleja metsätalouden tuottavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Suomi ja Pohjoismaat ovat tässä digitalisaation mahdollistamassa kehityksessä eturintamassa hyödyntäen metsien analysoinnissa ja hoidossa teknologioita, joita ei vielä ole muualla käytössä.

Suomella ja muilla Pohjoismailla on käytössä metsien analysoinnin ja hoidon teknologioita, joita ei vielä muualla ole.

Markkinakartoitusta, kontakteja ja verkostoja

Teimme hankkeen alkuvaiheessa analyysin kansainvälisistä Smart Forestry -markkinoista (pdf). Markkina-analyysin perusteella tunnistettiin houkuttelevimmat kohdemarkkinat ja sovellusalueet, joihin jatkotoimenpiteet suunnataan. Maantieteellisessä arvioinnissa huomioitiin mm. markkinoiden koko, rakenne ja valmiudet uuden teknologian käyttöönottoon. Business Finlandin ulkomaanverkosto on ansiokkaasti jatkanut markkina-analyysin paikallista verifiointia sekä tunnistanut tärkeimpiä kontakteja ja verkostoja valituilta kohdemarkkinoilta.

Kartoitimme hankkeen aikana suomalaista osaamista ja yritysten tarjoamaa metsätalouden arvoketjuun liittyen. Suomessa on tunnetusti vahvaa osaamista metsänhoitoon ja metsäkoneisiin liittyen. Maahamme on kehittynyt kasvava joukko innovatiivisia teknologiayrityksiä, jotka tarjoavat metsäteollisuudelle dataan ja analytiikkaan perustuvia palveluja metsänhoidon ja puun toimitusketjujen optimointiin. Osaamiskartoituksen lopputuloksena syntynyt Finnish Solutions for Smart Forestry -tarjooma (pdf) ja yllä oleva video antavat kuvan suomalaisesta Smart Forestry -osaamisesta. Se on vakuuttavaa globaalillakin mittakaavalla. Aineistoa on tähän mennessä hyödynnetty aktiivisesti muun muassa USA:n, Brasilian ja Kaakkois-Aasian markkinoilla avaamaan oikeita ovia suomalaisille yrityksille.

Räätälöidyt palvelut kohdemaissa yrityksellesi

Tähän mennessä kerätty tieto kohdemarkkinoista ja kotimaisesta tarjoamasta on toiminut lähtökohtana, kun Business Finlandin palveluja räätälöidään kohderyhmän tarpeisiin. Asiantuntijamme valituissa kohdemaissa neuvovat pk-yrityksiä uusien markkinoiden avaamisessa ja viennin kehittämisessä. Järjestämme yritysryhmille vierailuja sekä Suomesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen. Korkean tason delegaatiot ja fokusoidut bisnesvierailut voivat vauhdittaa yrityksesi kansainvälistymistä, myyntiä tai tuotekehitysprosessia.

Vauhdita yrityksesi kansainvälistymistä, myyntiä tai tuotekehitysprosessia korkean tason delegaatioissa ja kohdennetuilla bisnesvierailuilla.

Smart Forestry -vierailuja on tällä hetkellä valmisteilla Etelä-Amerikan ja Kaakkois-Aasian markkinoille. Kansainvälistymispalvelujen lisäksi tarjoamme innovaatiorahoitusta uusien tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Validoitu markkinatieto on luonnollisesti hyvä lähtökohta myös uusien tutkimus- ja kehityshankkeiden suunnitteluun. Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden väliset Co-Innovation-yhteishankkeet ovat keskeinen Business Finlandin palvelu uuden osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Smart Forestry -teemaan liittyen on valmistelussa useita yhteishankkeita ja ensimmäiset hankkeet ovat jo käynnistyneet, esimerkkinä LEVITOI-hanke.

Äskettäin avattiin myös rahoitushaku Suomen ja Brasilian väliseen tutkimus- ja kehitystyöhön sekä pilotointiin. Se on kiinnostava mahdollisuus tiivistää yhteistyötä ja verkottaa esimerkiksi Brasilian suuria metsäteollisuuden yrityksiä mukaan innovaatioyhteistyöhön.

Haluamme tähän koko Suomea koskevaan yhteiseen ponnistukseen mukaan yrityksiä, joilla on vahva halu sekä kyky edetä uusille markkinoille kilpailukykyisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Suomella on uskottava globaali kilpailuetu älykkään metsätalouden ratkaisujen toimittajana ja innovaattorina – nyt on oikea aika kiihdyttää yhteistyötä ja hyödyntää markkinamurroksen mahdollisuuksia.

Ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen! Katsotaan yhdessä paras innovaatiopolku teille.

Tutustu Co-Innovation-rahoitukseen