Siirry sisältöön
Blogi 06.06.2022

Kiinan markkinat: vaikeita aikoja, mutta myös uusia kasvumahdollisuuksia yrityksille

Kansainvälinen uutisointi Kiinasta on ollut lievästi sanottua alavireistä jo jonkin aikaa. Vastaava on tilanne myös Suomessa. Kiina kehittää yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää suuntaan, joka on eri, mitä useat odottivat tai toivoivat. Viime aikoina tapetilla ovat olleet erityisesti Kiinan muista maista poikkeavat toimenpiteet koronaviruksen torjunnassa, sekä poliittinen asemoituminen suhteessa Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.
Kirjoittaja
Marko Tiesmäki

Country Director, China

Me olemme yhdessä Team Finlandin muiden toimijoiden kanssa teettäneet lähikuukausien aikana kaksi kyselyä Kiinassa toimiville suomalaisille yrityksille. Kysyimme yrityksiltä, miten he odottavat koronaviruksen torjunnan sekä Kiinan poliittisen asemoitumisen suhteessa Venäjän hyökkäyssotaan vaikuttavan heidän liiketoimintaansa Kiinassa. Analysoimme vaikutuksia liikevaihtoon, investointeihin ja uusiin T&K -hankkeisiin. Ensimmäinen kysely tehtiin huhtikuun puolessa välissä ja viimeisin juuri äskettäin toukokuussa. Lataa Kiinan yrityskyselyn raportti. 

Suomalaiset yritykset Kiinassa kamppailevat koronatoimenpiteiden ja Venäjän hyökkäyssodan haasteiden kanssa

Tulokset ovat odotetun tyrmääviä ja samalla linjassa muiden vastaavien tutkimusten kanssa. Kiinan koronatoimenpiteiden negatiiviset vaikutukset koetaan arvatenkin voimakkaampana kuin sota Ukrainassa. Silti Venäjän hyökkäyssodan jäljet ulottuvat nekin tänne Kiinaan saakka.

  • Toukokuun kyselyn mukaan yli 70% odottaa Kiinan liikevaihdon laskevan tänä vuonna jonkin verran tai merkittävästi korona-toimenpiteistä johtuvista syistä. Muutos on merkittävä, sillä vain kuukausi sitten vastaava luku oli 50%. Liiketoiminnan kustannukset ovat kasvussa. Investointeja ja uusia tutkimushankkeita lykätään tai perutaan.

Kuukaudessa on tapahtunut selvä muutos myös niiden yritysten kohdalla, jotka näkivät tässä tilanteessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

  • Huhtikuussa jopa 17% vastanneista odotti Kiinan koronatoimenpiteiden vaikuttavan joko jonkin verran tai erittäin positiivisesti liikevaihtoon. Toukokuussa tämä joukko oli marginalisoitunut alle 5%:iin.

Toukokuun kyselyn mukaan:

  • Kiinan suhtautuminen Venäjän hyökkäyssotaan on saanut yli 50% vastaajista arvioimaan uudelleen poliittisia riskejä toiminnalleen Kiinassa. Vaikka luku on jonkin verran huhtikuusta (57%) pudonnut, on se edelleen varsin merkittävä.

Kaikesta yllä mainitusta huolimatta, kyselystä myös selviää se, että yrityksiä ei ole vielä poistunut Kiinan markkinoilla. Vain 1% vastaajista ilmoitti lopettaneensa Kiina-toiminnot. Henkilökohtaisissa keskusteluissa yritysten kanssa korostuu tietysti tilanteen vaikeus ja vakavuus, mutta päällimmäisenä vaikutelmana mieleeni on kuitenkin jäänyt usko tulevaan. ”Kyllä tämäkin vaihe Kiinassa selätetään”.

Mitä uusia mahdollisuuksia Kiina tarjoaa suomalaisille yrityksille?

Samaan aikaan Kiinassa on tapahtunut myös merkittävää kehitystä. Noin vuosi sitten julkaistu viisivuotissuunnitelma on viimeisten 3-5 kuukauden aikana konkretisoitunut kymmenillä viranomaisjulkaisuilla. Nämä tarjoavat tarkempaa kuvaa siitä, mitä Kiina aikoo tehdä niille mega-luokan haasteille, joita sillä on edessään vihreässä siirtymässä, väestön vanhenemisessa tai miten uudistaa vanheneva ja energiaa kuluttava tuotantoteollisuus?

Meidän Business Finlandin asiantuntijoiden tehtävänä on pohtia myös sitä, mitä uusia mahdollisuuksia Kiinan nykyinen viisivuotissuunnitelma tarjoaa suomalaisille yrityksille?

Suomalaiselle osaamiselle on kasvava kysyntä Kiinassa.

Lyhyt vastaus on: useita. Kiinan energia-alan mullistus on jo käynnissä. Terveydenhuoltoon tarvitaan perustavaa laatua olevaa remonttia kasvavien hoitokustannusten ja nopeasti ikääntyvän väestön takia. Bio- ja kiertotalouden sääntelyä lisätään ja se synnyttää uutta liiketoimintaa ja kasvua. Perinteisen teollisuuden digitalisaatiossa Kiina on jäljessä ja se aikoo panostaa siihen voimakkaasti kuluvalla viisivuotiskaudella. Ja listaa voisi jatkaa. Suomalaiselle osaamiselle on kasvava kysyntä.

Kiina on haastava markkinaympäristö – ja siksi kannattaakin hakea tukea ja apua

Kiina on eittämättä mennyt haastavampaan suuntaan liiketoimintaympäristönä. Poliittiset riskit ovat vahvistuneet useilla alueilla. Regulaatio lisääntyy. Maa on edelleen täysin sulkeutunut ja on mahdotonta arvioida, kuinka kauan tilanne jatkuu. Ideologia haastaa tutuksi tulleen kiinalaisen pragmatismin. Vaikka Kiina on tunnetusti yksi haastavimmista markkinoista, voi moni täällä jo onnistunut suomalainen yritys todistaa, että se tarjoaa myös merkittäviä mahdollisuuksia ja valtavan markkinan mukaista kasvua.

Osana Team Finland yhteisöä Pekingin suurlähetystön ja Shanghain pääkonsulaatin avulla, me haluamme varmistaa, että markkinatiedon tai mahdollisuuksien puute – tahi ongelmat avata oikeita ovia – eivät ole syitä, miksi uudet suomalaiset yritykset eivät pääsisi mukaan Kiinan kasvuun.

Business Finland operoi Kiinassa kymmenien paikallisten asiantuntijoiden turvin. Kollegani tuntevat vuosikymmenten kokemuksella nämä markkinat ja tavat toimia täällä. He ovat vuosien aikana tutustuneet suomalaiseen kulttuuriin, ihmisiin ja yrityksiin. He tietävät kokemuksesta, miten auttaa suomalaisia yrityksiä.

Nyt on oikea aika laittaa Hesarin etusivu hetkeksi sivuun ja alkaa opiskelemaan Kiinaa ja sen markkinoita. Täällä on alkamassa aika, jolloin rohkea rokan syö!

Aloita matka markkinamahdollisuuksista.

Lataa Kiinan yrityskyselyn raportti