Siirry sisältöön
Blogi 30.03.2022

Maailma tarvitsee Suomen digitaalisia innovaatioita enemmän kuin koskaan

Maailman huomio on siirtynyt edelleen jatkuvasta pandemiasta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta Ukrainan sotaan. Humanitaarinen kriisi ja sen seuraukset johtavat muutoksiin maailmanlaajuisessa geopolitiikassa ja tavassa, jolla hoidamme kansainvälistä liiketoimintaa.
Senior Director, Accounts & Industry, ICT
Marjo Ilmari
Senior Advisor, Key Account Management, ICT
Jani Jokitalo

Ihmiset, yritykset ja hallitukset ovat yhtäkkiä ryhtyneet toimiin tasolla, jota vielä hetki sitten oli mahdotonta edes kuvitella. Markkinat syöksyvät, kun pyrimme tietoisesti pysäyttämään sen, mitä parhaillaan tapahtuu.

Humanitaarinen kriisi ja sen seuraukset johtavat muutoksiin maailmanlaajuisessa geopolitiikassa ja tavassa, jolla hoidamme kansainvälistä liiketoimintaa.

Venäjä, historiallisesti Suomen suuri kauppakumppani, on viime viikkoina joutunut lukemattomien sanktioiden kohteeksi, kun hyökkäyssotaa on pyritty pysäyttämään. Sota luo koko maailmantaloudessa tuntuvan sokkiaallon, joka vaikuttaa globaaliin talouskasvuun ja pakottaa suomalaiset yritykset etsimään vaihtoehtoisia vientimarkkinoita. Vaikka kauppa Venäjän kanssa on vähentynyt Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, tavaravienti Venäjälle oli noin viisi prosenttia ja palveluiden vienti kolme prosenttia kokonaisviennistä vuonna 2020.

Digitaalinen infrastruktuuri – yksi tärkeimmistä infrastruktuureista

Vuosien varrella olemme saaneet tavata suuren määrän innovatiivisia suomalaisia ICT-yrityksiä. Sodan alettua olemme kaikki kokeneet, miten digitaalisesta infrastruktuurista on tullut eräs kaikkein tärkeimmistä infrastruktuureista.

On tuskallisen selvää, että kaikkia teknologioita voidaan käyttää hyvän sijasta myös pahaan. Osana hybridisodankäyntiä valeuutiset, ääriliikkeet ja kybersodankäynti leviävät lähes välittömästi, sillä elämme verkottuneessa maailmassa.

Kriittisten infrastruktuurien, kuten energian, liikenteen, veden tai viestinnän, sulkeminen voi aiheuttaa merkittävää haittaa nykyaikaiselle digitalisoituneelle yhteiskunnalle. Tämä korostaa tarvetta aktiivisiin kyberpuolustustoimenpiteisiin, joita luotettavat kumppanit toteuttavat yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Suomeen on keskittynyt hämmästyttävän paljon ICT-yrityksiä, joilla on ainutlaatuista innovatiivisuutta, osaamista ja digitaalisia innovaatioita erityisesti teknologisten ja kyberturvallisuusongelmien ratkaisemiseksi.

Kriittisten infrastruktuurien, kuten energian, liikenteen, veden tai viestinnän, sulkeminen voi aiheuttaa merkittävää haittaa nykyaikaiselle digitalisoituneelle yhteiskunnalle.

Suomi on ihanteellinen maa kyberturvallisuusyrityksille: Suomessa suurempien yritysten ja innovatiivisten startup-yritysten kukoistava ekosysteemi yhdistyy kansalliseen kyberturvallisuusstrategiaan, vakaaseen ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävään hallintoon sekä vankkaan sääntelykehykseen. Ekosysteemi on myös hyötynyt suuresti useissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävästä maailmanluokan tutkimuksesta sekä aktiivisesta ruohonjuuritason työstä useissa yhdistyksissä.

Suomessa on tällä hetkellä noin 300 yritystä, jotka kehittävät ja myyvät aktiivisesti kyberturvallisuusratkaisuja tai -palveluja tai tekevät niihin läheisesti liittyvää liiketoimintaa. Suomalaiset yritykset pystyvät tarjoamaan kattavaa digitaalista häiriönsietokykyä vaativimmillekin asiakkaille. Suomalaisten yritysten tarjonta kattaa kaikki tärkeimmät teknologia- ja palvelualueet. Keskeisimpiä osaamisalueita ovat muun muassa tietosuoja, haavoittuvuuden tunnistaminen, uhkien tunnistaminen ja ehkäiseminen sekä luottamus- ja todentamisinfrastruktuurien rakentaminen.

Suomalaisten kyberturvallisuusyhtiöiden asiakkaat edustavat moninaista liiketoimintaa, energiasektorilta ja raskaasta valmistusteollisuudesta televiestintäsektorille ja pankkitoimintaan. Tuotevalikoima vaihtelee ohjelmisto- ja laitteistotuotteista digitaalisiin palveluihin ja kumppanuuksiin.

Joten miten Team Finland voi auttaa yritystäsi?

Vientimarkkinoiden löytäminen

Business Finland tukee yrityksiä, joiden liiketoimintaan sodan seurauksena määrätyt pakotteet vaikuttavat.

Laaja kansainvälinen verkostomme, jolla on 42 toimipaikkaa eri puolilla maailmaa, voi auttaa vientipalveluja tarvitsevia yrityksiä suunnittelemaan tuotteiden markkinoille tuomista ja kehittämään liiketoimintaansa. Voimme tukea uusien, vaihtoehtoisten markkinoiden etsimisessä.

Kansainvälinen verkostomme auttaa saamaan tietoa markkinoista, paikallisista kontakteista, mahdollisten ostajien esittelyistä, tutustumistapahtumista sekä neuvoja sopivista yksityisistä asiantuntijoista. Voit myös hakea Market Explorer -rahoitusta ostaaksesi asiantuntijapalveluja, jotka auttavat hankkimaan uutta tietoa ja osaamista uusista kansainvälisistä markkinoista.

Useiden yritysten kehitystiimistä osa on Ukrainassa. Muuttoa varten työntekijät voivat hakea oleskelulupaa EnterFinlandin verkkopalvelun kautta. Euroopan komissio on sopinut myöntävänsä Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille aluksi automaattisen vuoden mittaisen tilapäisen suojelun, johon sisältyy oleskelulupa sekä mahdollisuus työhön ja sosiaaliturvaan.

Innovatiivisia uusia ratkaisuja

Voit saada uutta kilpailuetua investoimalla tutkimus- ja kehitystoimintaan (T&K). Kansainvälisiä markkinoita hakevat yritykset voivat Business Finlandin T&K-rahoituksen avulla päivittää tuotteitaan, palveluitaan, tuotantomenetelmiään tai liiketoimintamallejaan tai kehittää täysin uusia. T&K-lainaamme voi käyttää pilottihankkeeseen, jossa testataan ja osoitetaan kaupallistamisvaiheen lähellä olevan ratkaisun toimivuus todellisessa ympäristössä.

Business Finland on valmis auttamaan suomalaisia innovatiivisia ratkaisuja globaaleille markkinoille. Ota rohkeasti yhteyttä sähköisen asiointimme kautta!

Ukrainan ja Venäjän tilannetietoa yrityksille