Siirry sisältöön
Blogi 13.01.2022

Tiellä kohti valoisampia aikoja

Kirjoittaja
Kristiina Hietasaari

Senior Director, Visit Finland
kristiina.hietasaari (at) businessfinland.fi

Viimeisen kahden vuoden aikana koronan kurittaessa matkailualaa, jokunen alaa vähemmän tunteva tuttuni on epäillyt, että te ette varmaan siellä Visit Finlandissa nyt voi oikein tehdä mitään, kun matkailu on käytännössä pysähdyksissä. Käsitys on täydellisen väärä, sillä työtä on ollut ehkä jopa enemmän kuin ennen pandemiaa.

Ydintehtävämme, kuten Suomi-tunnettuuden rakentaminen tai jakelukanavayhteistyö ovat jatkuneet keskeytyksettä koko poikkeusajan. Markkinointikampanjat toimivat vahvasti verkossa, jossa kiinnostusta Suomea kohtaan ideaalina koronapandemian jälkeisenä kohteena on kasvatettu niillä markkinoilla, joista matkailu on edes pienesti ollut mahdollista. Myyntitapahtumia niin uusien kuin vanhojenkin matkanjärjestäjien sitouttamiseksi on järjestetty pääosin virtuaalisesti, mutta myös paikan päällä aina kun se on ollut mahdollista. Viime vuonna Visit Finland järjesti yhteensä 80 erilaista virtuaalista ja fyysistä tilaisuutta matkailuelinkeinon tukemiseksi joko täällä Suomessa tai kohdemarkkinoillamme. Se on jopa 13 tapahtumaa enemmän kuin viimeisenä koronavapaana vuonna 2019, jolloin tilaisuuksia järjestettiin 67.

Pandemia-aika on ollut kuitenkin siinä mielessä pysäyttävä, että se on laittanut meidät kaikki pohtimaan, millaisena matkailu elpyy ja mikä muuttuu pysyvästi. Millaista osaamista ja valmiuksia toimialamme Suomessa tarvitsee pysyäkseen mukana muutoksessa ja entistäkin kovemmassa kilpailussa. Meille keskeisimpiä kysymyksiä ovat luonnollisesti olleet, miten Visit Finland voi omalla työllään tukea yrityksiä ja alueita näissä muutostarpeissa ja käytämmekö resurssimme parhaalla mahdollisella tavalla juuri tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.

Yksikään toimenpidesuunnitelma ei ratkaise Suomen menestystä kilpailussa kansainvälisistä matkailijoista, mutta yhteinen tiekartta toivon mukaan auttaa meitä keskittämään pieniä resurssejamme toimenpiteisiin, joilla on ratkaiseva merkitys.

Näiden pohdintojen siivittämänä lähdimme noin vuosi sitten työstämään uutta toimenpidesuunnitelmaa, tiekarttaa tai strategiaa Visit Finlandille, joka ohjaisi painopistevalintojamme tulevina vuosina. Kevään 2021 aikana perattiin läpi lukematon määrä matkailun trendiraportteja, tulevaisuusskenaarioita ja ennusteita, kyseltiin ja pohdittiin sekä kotimaisten asiakkaittemme että kansainvälisten partnereittemme näkemyksiä ja toiveita ja omien asiantuntijoittemme, Visit Finlandin henkilöstön visioita.

Syksyn aikana kevään anti tiivistettiin viiden strategisen teeman muodostamaksi kokonaisuudeksi ja strategia julkaistiin syyskuun 21. päivän webinaarissa. Ei liene kenellekään yllätys, että lähitulevaisuuden tärkeimmiksi menestystekijöiksi nostettiin matkailun kestävyys, digitalisaatio sekä tiedolla johtaminen, toimivat ja tehokkaat verkostot ja partneruudet sekä niiden myötä tehostuva kansainvälisen matkailukysynnän kasvattaminen. Kaikki viisi strategian kulmakiveä ovat pitkälti ohjanneet niin Visit Finlandin kuin koko suomalaisen matkailutoimialan kehitystyötä jo paljon ennen pandemiaa, mutta niiden merkitys tulevaisuuden kilpailukykytekijöinä on entisestään korostunut.

Yksikään toimenpidesuunnitelma ei ratkaise Suomen menestystä kilpailussa kansainvälisistä matkailijoista, mutta yhteinen tiekartta toivon mukaan auttaa meitä keskittämään pieniä resurssejamme toimenpiteisiin, joilla on ratkaiseva merkitys. Toivonkin, että verkkosivuiltamme löytyvä Visit Finlandin toimintasuunnitelma tarjoaisi tukea muillekin matkailun kehittämisestä kiinnostuneille ja sen parissa työtä tekeville tahoille.

Juuri käynnistynyt vuosi 2022 on strategiamme ensimmäinen varsinainen toimeenpanovuosi. Vaikka lähes kaikki siinä listatut toimenpiteet ovat jo käynnissä, tulee niiden jatkokehittäminen ja jalkauttaminen takaamaan, että edessä on taas työntäyteinen vuosi. Vielä jos koronavirus variantteineen lopultakin hellittää otettaan ja pääsemme hyödyntämään täyttä keinovalikoimaa Suomen matkailun edistämiseksi, niin uusi vuosi 2022 tulee oikeasti olemaan hyvä!