Siirry sisältöön
Blogi 18.04.2018

Liisa Ewart: Tutkimusetiikka ei ole etikkaa, se on laatua!

Kirjoittaja
Liisa Ewart

H2020-sopimuksiin ja -juridiikkaan perehtynyt Business Finlandin juristi.

Horisontti 2020 -ohjelmassa eettiset asiat ovat nousseet monta askelmaa ylöspäin tärkeysrappusissa. Tästä huolimatta turhan usein projektiosallistujat tai neuvontapalvelut sivuuttavat eettiset asiat jonkinlaisena sivuhöttönä tai ne rinnastetaan yksioikoisesti vain hyvään tieteelliseen käytäntöön.

Komission näkemys eettisistä asioista on selkeä: komissio pitää välttämättömänä tehdä huolellinen eettinen arviointi jo hakemusvaiheessa, jotta voidaan varmistua tutkimusta säätelevien lakien ja sääntöjen kunnioittamisesta ja tutkimuksen laadusta projekteissa. Säännöt itsessään ovat olleet voimassa jo ties kuinka kauan. Horisontin ehdittyä hiukan alkua pidemmälle komissio lanseerasi käytännön, jonka mukaan kaikkiin positiivisen rahoituspäätöksen saaneisiin projekteihin lisätään yksi työpaketti, eettinen työpaketti. Lanseeraus aiheutti pienoisen paniikkireaktion, vaikka kyse oli lopultakin siitä, että komissio halusi saada eettiset asiat kunnolla kontrolliin.

Käytännössä prosessi eettisten asioiden saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle on tehty vaivattomaksi ja hakijaa auttavaksi. Jokainen hakija vastaa luonnollisesti itse tarvittavien lupien hakemisesta ja toimintansa laillisuudesta, mutta komission luoma eettisten asioiden ennakkoarviointi ja arviointiprosessit tukevat hakijan onnistumista. Oikeastaan vain välinpitämätön suhtautuminen voi aiheuttaa tässä epäonnistumisen. Kaikki hakijat tekevät itsenäisesti eettisten asioiden ennakkoarvioinnin komission luoman kaavan mukaan, joka on yksityiskohtainen kysymyspatteristo (How to complete your ethics self-assessment).

Eettisiä asioita ovat hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimuksen luotettavuuden ohella asiat, joilla varmistetaan tutkimukseen liittyvien oikeudellisten vaatimusten noudattaminen. Ensimmäisiä mieleen tulevia eettisiä asioita ovat kantasolututkimukset, henkilöihin kajoavat tutkimukset sekä lapsiin tai eläimiin liittyvät tutkimukset. Mutta ei lista tähän lopu. Yhtä lailla eettiseen tarkasteluun kuuluvat turvallisuusasiat, henkilötietoasiat, yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, ympäristöasiat sekä tilanteet, joissa kehitetään sotilaallisen käytön mahdollistavia innovaatioita.

Eettisiin asioihin liittyvät laiminlyönnit antavat kylmää kyytiä. Kaikki hakemukset, jotka selviävät evaluoinnissa tietylle tasolle ja mahdollisesti rahoitettavien listalle, joutuvat tarkempaan komission johtamaan eettisten asioiden tarkasteluun ja tietyissä tapauksissa vielä erityisen tarkkaan tarkasteluun. Eettinen asiantuntija tai eettinen paneeli antaa raportin, jossa voi olla kolmenlaisia ehdotuksia: hyväksytty, hyväksytty ehdollisesti (korjattavia puutteita) tai hylätty. Eettisten asioiden hoidon laiminlyönti tarkoittaa siten ankarimmillaan sitä, että muuten rahoitettavaksi evaluoitu projekti ei saa rahoitusta, koska ilman eettisen arvioinnin hyväksymistä komissio ei allekirjoita avustussopimusta.