Siirry sisältöön
Blogi 18.05.2022

Yritykset Horisonttiin yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa!

Ammattikorkeakoulujen saama EU-rahoitus on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Opetushallinnon tilastopalvelun mukaan vuonna 2018 se oli yhteensä 2,9 miljoonaa euroa, ja vuonna 2021 jo 6,7 miljoonaa euroa. Vaikka summat ovat vielä pieniä, suhteellinen kasvu on huomattavaa.
Kirjoittaja
Mari Vuolteenaho

Vararehtori (TKI)
Laurea-ammattikorkeakoulu

Horisontti-projekteissa oma ammattikorkeakouluni tekee usein yhteistyötä yritysten kanssa, mutta useimmiten ulkomaisten yritysten kanssa, ja sama tilanne taitaa olla muissakin ammattikorkeakouluissa. Suomalaisten pk-yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö tutkimus- ja kehittämistyössä keskittyy tyypillisesti alueellisiin ja kansallisiin projekteihin. Tässä olisikin suomalaisille yrityksille loistava mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin ja saada EU-rahoitusta: Horisontti-rahoitusta voi hakea yhdessä entuudestaan tutun ammattikorkeakoulukumppanin kanssa osana eurooppalaista konsortiota. Ammattikorkeakoulujen harjaantuneisuus Horisontti-hakemiseen ja siihen tarkoitetut sisäiset palvelut auttavat myös yritystä silloin, kun se on samassa hakukonsortiossa ammattikorkeakoulun kanssa.

Ammattikorkeakoulujen harjaantuneisuus Horisontti-hakemiseen ja siihen tarkoitetut sisäiset palvelut auttavat myös yritystä silloin, kun se on samassa hakukonsortiossa ammattikorkeakoulun kanssa.

Ammattikorkeakoulut ovat viime vuosina kehittäneet sisäisiä tutkimusrahoituksen hakemisen palveluitaan. Näin myös oma kotikorkeakouluni, Laurea-ammattikorkeakoulu, joka on muutaman vuoden ajan tarjonnut grant writing -palveluita TKI-henkilöstölleen. Lisäksi monet ammattikorkeakoulut ovat käynnistäneet tutkijoiden urapolkuohjelmia osaajien houkuttelemiseksi Suomesta ja ulkomailta, mikä parantaa omalta osaltaan ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia menestyä kilpailluissa tutkimusrahoitushauissa.

Yhteistyötä tekevistä pk-yrityksistä 68 % kertoo tekevänsä yhteistyötä nimenomaan ammattikorkeakoulujen kanssa – selvästi useampi kuin yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa.

Yksi ammattikorkeakoulujen perustehtävistä lain nojalla on aluekehitystä edistävä soveltava tutkimus. Tätä työtä ammattikorkeakoulut tekevätkin innolla ja tuloksellisesti. Kaikista suomalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä 17 % tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa, kertoo Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama PK-barometri. Yhteistyötä tekevistä pk-yrityksistä 68 % kertoo tekevänsä yhteistyötä nimenomaan ammattikorkeakoulujen kanssa – selvästi useampi kuin yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyönä tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta sisältää tyypillisesti innovaatioiden kehittämistä. Yritykset katsovat, että yhteistyö on johtanut niiden tietopohjan ja osaamisen vahvistumiseen sekä jäsentyneempään näkemykseen tulevaisuuden kehitystrendeistä ja markkinoista.

Tutustu Horisontti Eurooppa -rahoitus yrityksille

Maistiaisina muutamia esimerkkiprojekteja Laureasta: