Siirry sisältöön
Blogi 05.03.2018

Turvallisemmin töissä tekoälyn avulla

Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen on monessa teollisuusyrityksessä olennainen osa strategiaa. Tämä on yksi lukemattomista tavoista lisätä ihmisten hyvinvointia tekoälyn avulla, kirjoittaa Soforin Kirsti Laurila vierasblogissaan.
Digitalisaatio
Hyvinvointi ja terveys
Startup-yritys
Suuri yritys
Suomi
Kirjoittaja

Kirsti Laurila
Head of Analytics
Sofor
www.sofor.fi

Työturvallisuus on tärkeä osa jokaisen yrityksen toimintaa ja se korostuu erityisesti esimerkiksi metallitehtaalla tai rakennustyömailla, joissa vakavan loukkaantumisen mahdollisuus on suuri. Jokainen tapaturma maksaa työnantajalle ja pahimmillaan kustannukset voivat kohota yksittäisestä vakavasta tapaturmasta satoihin tuhansiin euroihin. Lisäksi loukkaantuneen työntekijän kärsimyksille ei edes voida laittaa hintalappua. Työturvallisuuden kehittäminen onkin monessa teollisuusyrityksessä olennainen osa strategiaa ja siihen panostetaan huomattavasti.

Väsymätön tekoäly etsii ja järjestelee riskitekijöitä tekstimassasta

Soforin isot kansainväliset asiakkaat SSAB ja Outokumpu haluavat olla edelläkävijöitä työturvallisuuden saralla. Yritykset olivat mukana vetämässämme Älykästä turvallisuutta -projektissa, jota Business Finland rahoitti AI Business -ohjelmassaan. Projektissa tutkittiin tekoälyn soveltamismahdollisuuksia kerättyyn työturvallisuusdataan, eli tapaturmakuvauksiin, vaaratilanneilmoituksiin ja turvallisuushavaintoihin. Tavoitteena oli löytää kirjoitetusta tekstistä riskitekijöitä, jotka työpaikalla voidaan laittaa kuntoon ja näin ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Aiemmin vapaata tekstiä ei ole analysoitu tarkemmin, vaan noin 10 000 vuosittaisen tekstin yhdistäminen on ollut ihmismielen varassa. Tähän väsymätön kone sopii paremmin, jolloin ihminen voi keskittyä jo koneen esiin nostamiin erikoistapauksiin.

Projektin aikana perehdyttiin erityisesti suomen kielen tekstin analyysiin, sillä 90 prosenttia kuvauksista oli suomeksi. Muut yli 20 eri kielellä tehdyt havainnot sisällytettiin mukaan koneellisen käännöksen avulla. Projektissa löydettiin tapoja yhdistää tuhannet tapahtumat hallittavaksi joukoksi tapaturmaryhmiä ilman ihmisen ennakko-oletuksia ja rajauksia. Erityyppisillä tapaturmilla nähtiin tämän jälkeen erityyppisiä työntekijäprofiileita, esimerkiksi nuorille tapahtui erilaisia tapaturmia kuin vanhemmille työntekijöille. Näin ennaltaehkäisyssä voidaan suunnata toimenpiteitä jokaiselle työntekijälle sopivammaksi.

Ihmistä nopeampi kone varoittaa ajoissa

Vaaratilanneilmoitusten ja ennaltaehkäisevän toiminnan välillä voidaan myös vähentää viivettä, kun ilmoitukset käsitellään koneellisesti. Näin aamulla töihin lähtiessä puhelimessa voi jo odottaa varoitus liukkaasta parkkipaikasta töissä. Kiinteistövastaava ei ehdi edes reagoida turvallisuushavaintoon, kun työntekijät ovat saaneet automaattisen kehotuksen siirtää kompastumisvaaran aiheuttavat pakkausmateriaalit pakkauskoneen vierestä. Näin ennakointi on voinut estää yhden ristisiteen katkeamisen polvesta ja kahden kuukauden sairasloman.

Ottamalla älykkäitä menetelmiä käyttöön, työpaikasta saadaan yhä turvallisempi yhä nopeammin. Jälleen ollaan askel lähempänä työpaikkaa, jossa työtapaturmia ei satu yhtään.

Lue tiedote Soforin verkkosivuilta tästä