Siirry sisältöön
Blogi 15.10.2018

Yhteistyöllä edelläkävijäksi -ohjelman pilotit valittu

Kevään Visit Finlandin seminaarissa esittelimme Matkailun valtakunnallisen digitiekartan ja koko opus julkaistiin kesäkuussa. Vastaanotto yhteiselle matkailun digitaaliselle kehittämiselle ja yhteisille suuntaviivoille on ollut oikein hyvä.
KIRJOITTAJA
Kaisa Kosonen

Digital Development Manager
Visit Finland

Matkailun valtakunnallinen tiekartta koostuu kolmesta pääratkaisusta, jotka ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan datan eli tiedon hyödyntäminen yhteistyössä, tuotteiden online-varattavuuden kehittäminen yhteen sovitettavaan muotoon sekä Yhteistyöllä edelläkävijäksi -ohjelma, jossa pilotoidaan dataan ja varattavuuteen liittyviä uusia toimintatapoja sekä kehitetään osaamista ja yhdessä tekemistä digitaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena on, että edelläkävijäporukan kanssa toteutetut parhaat toimintatavat voidaan skaalata kansalliseksi tekemiseksi.

Suunnitelma on siis olemassa ja nyt on aika kääriä hihat ja ihan oikeasti alkaa tehdä Suomesta älykästä matkakohdetta!

Ensimmäiset pilotit käynnistyvät marraskuussa ja ne käsittelevät dataa. Pilottihakuun osallistui 11 alueorganisaatiota ja kaksi muuta toimijaa. Kuten arvaatte, oli vaikea valikoida kaikkein potentiaalisimmat haasteet, joilla voimme edistää matkailualan digitalisoitumista mahdollisimman vaikuttavasti.  Pilottihakemukset antoivat hyvän kuvan tarpeista eri alueilla, mikä myös auttaa tarkentamaan kuvaa siitä, mitä pitää tehdä valtakunnallisesti.

Yhteenvetona hauista sanoisin, että monella alueella lähdetään liikkeelle aika lailla puhtaalta pöydältä ja toiveena oli, että pilotissa ratkottaisiin vähän kaikkea digitaalisuuteen liittyen, ei vain dataan liittyviä asioita. Poikkeuksiakin on. Joillain alueilla ollaan selkeästi jo pitkällä digitaalisuuden kehittämisessä ja pilottiehdotukset olivat siten konkreettisempia.

Mitä ja kenen kanssa me nyt sitten pilotoidaan? Alla tiiviisti alueet ja aihealueet, joihin ensimmäisenä pureudumme.

Turku – Matkailijan digitaalisen asiakaspolun parantaminen saariston hahmottamista auttavalla karttapohjaisella ratkaisulla.
Itäinen Järvi-Suomi – Datavaraston rakentaminen avoimien rajapintojen hyödynnettäväksi
Helsinki ja House of Lapland – Datayhteistyön kehittäminen, tiedon, käytänteiden ja työkalujen jakaminen mahdollistamaan ennakointi ja reaaliaikainen reagointi
Rovaniemi – Matkailijan digitaalisen ostopolun kehittäminen rinnakkain uuden varausjärjestelmän käyttöönoton kanssa. Pilotissa mukana myös Finnair.

Ensimmäiset pilotit ovat alueorganisaatiovetoisia. Alueiden kautta yrityksiä on mukana ainakin 216.

Haimme itse asiassa vain kolmea pilottia, mutta päätimme kuitenkin edetä neljän kanssa, koska kaikissa yllä mainituissa on potentiaalia hyödyttää koko alaa. Monia herkullisia hakemuksia jouduimme hylkäämään ja toivon suuresti, että esitetyt projektit etenevät omalla tahollaan ja että edistettäväksi valittujen pilottien oppeja voidaan niissä ainakin osin hyödyntää.

Kartoituksessa selvitetään varausjärjestelmät ja rajapinnat

 Pilottien ohella tapahtuu toki paljon muutakin. Visit Finlandissa käynnistyy juuri varausjärjestelmäkartoitus, jossa käydään läpi Suomessa yleisemmin käytetyt matkailun varausjärjestelmät ja niiden toiminnallisuudet sekä rajapinnat. Kartoituksessa selvitetään myös tärkeimpiä avoimen datan lähteitä ja niiden rajapintoja. Tuloksena saamme matriisinomaisen listauksen eri järjestelmistä ja niiden toiminnollisuuksista sekä tiedot niiden rajapinnoista. Tämä toivottavasti helpottaa yritysten varausjärjestelmäpäätöksiä. Työ valmistuu helmikuun loppuun mennessä 2019.

Matkailu mukana saavutettavuuden hankkeissa

Suomen kokoisessa ja väljästi asutussa maassa emme tietenkään voi ohittaa saavutettavuuden haasteita.  Business Finlandilla käynnistyi juuri Smart Mobility -hanke ja on jo sovittu, että matkailu pidetään tässä tiiviisti mukana. Liikenneviraston kanssa käynnistimme myös selvityksen liikkumisen solmukohdista ja tuotoksena saamme toimenpidesuunnitelman matkailun näkökulmasta.

Työkaluna kenelle tahansa alalla toimijalle tuotamme parhaillaan myös e-learning-ympäristöä, joka tarjoaa sisältöä matkailualan yrityksen kansainvälistymiseen ja digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Tämän lisäksi saimme juuri valmiiksi matkailun alustatalouden karttalehden joka toivottavasti alleviivaa alallemme alustatalouden merkitystä ja mahdollisuuksia ja auttaa toimijoita löytämään itsensä potentiaalisesti osana alustataloutta ja jopa innostaa uusissa alustahankkeissa.

Ehdottomasti jännittävin ja toivottavasti myös lopulta hyödyllisin kokonaisuus ovat alkavat pilotit. Ihan varmasti lapsuksiltakaan ei vältytä ja tarkoitushan on jakaa pitkin matkaa niin hyviä kuin huonojakin oppeja.

Vuoden päästä olemme jo kaikki osaavampia ja Suomi kohdemaana harppauksen lähempänä tavoitettamme: Suomesta älykäs matkakohde 2020.