Siirry sisältöön
Blogi 12.03.2019

Hämeenlinnassa kysyttiin: Mitä osaamista tarvitaan huomenna?

Author
Jarmo Raittila

Senior Adviser, Business Finland
Leader of the Sampo Campaign

HAMK:n tutkija Milan Gautam kertoi yhteistyörobottien (Cobot) nykytilasta ja niiden mahdollisuuksista. Laitteiden edullisuus ja nopea käyttöönotto luovat perustan investoinnille myös kohteissa, joissa on pienet sarjat. Cobottien kohdalla henkilön suojaaminen ei vaadi raskaita rakenteita, jolloin koko investoinnin takaisinmaksuaika on parhaimmillaan jopa alle vuoden.

Ainetta lisäävä valmistus (3D-tulostus) lisääntyy vauhdilla etenkin muovituotteiden valmistamisessa. Suomessa metallien tulostamiseen tarkoitettuja laitteita on vasta muutama, vaikka maailmalla laitteita on tuhansia. Delva Oy:n tekninen johtaja Markku Lindqvist uskoo myös metallien tulostamisen kannattavuuteen ja yritys onkin lähiaikoina investoimassa uuteen tekniikkaan. 3D tulostuksen yksi haasteista on uudenlainen suunnittelu, jotta menetelmän kilpailuedut saadaan hyödynnettyä. Lindqvistin mukaan keskeistä on suunnitteluosaaminen, jossa mm. rakenteiden keventäminen, virtausten optimointi sekä kokoonpanon yhdistäminen johtavat kompleksisten tuotteiden tekemiseen yhtenä kappaleena, jollaisia perinteisin menetelmin ei ole mahdollista valmistaa.

Pajan keskusteluosuudessa osaavien resurssien puute konkretisoitui yritysesimerkkien kautta. Pajojen hengen mukaisesti ajatukset ja ideat lensivät vapaasti ja erityisesti ammatillisen koulutuksen tuottaman työvoiman todettiin vaativan runsasta uudelleen kouluttamista. Käytännössä yritykset joutuvat nykyisessä resurssipulassaan rekrytoimaan ulkomaista työvoimaa tai kouluttamaan vastavalmistuneet henkilöt uudelleen. Pienten yritysten kohdalla tilannetta pidetään kohtuuttomana. Ratkaisuina esitettiin työssäoppimista opiskelun rinnalla. Yksi tapa voisi olla, että yritys itse valitsee henkilön ammatilliseen koulutukseen ja samanaikaisesti yritys tarjoaa ko. opiskelijalle harjoittelu- tai työmahdollisuuden. Lisäksi keskustelussa nousi esiin Ely-keskusten tarjoama täsmäkoulutus, jonka avulla on mahdollista hankkia osaamista tarkasti yritysten omiin tarpeisiin.