Siirry sisältöön
Blogi 06.03.2019

Kuusi tarinaa kansainvälisen kasvun johtamisesta 1/6

Miten henkilöstö saadaan sitoutumaan liiketoimintamuutokseen? Edellytyksenä on luottamuksen kulttuurin rakentaminen – Case Linkosuo
Kirjoittajat
Merja Fischer

Leadership Akatemian toimitusjohtaja
Liideri-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja

Nuppu Rouhiainen

Liiderin ohjelmapäällikkö
Business Finland

Twitter:
@NRouhiainen

Tämän hetken trendit digitalisaatio ja työn murros edellyttävät yrityksiltä osaamisen päivittämistä ja rohkeutta. Pirkanmaalainen Linkosuo Oy vaihtoi tuotantonsa perinteisistä leipomotuotteista snackseihin. Henkilöstö innostettiin mukaan muutokseen, vaikka monen tehtävänkuva kääntyi ylösalaisin.

Suuri muutos yrityksessä edellyttää oppimishaluista yrityskulttuuria. Yrityskulttuuri on kuitenkin yksi vaikeimmista asioista, joita yrityksessä voi muuttaa. Sen vuoksi yhdessä tekemisen kulttuuri on erittäin arvokasta sosiaalista pääomaa yritykselle, sillä se toimii tukipylväänä muutostilanteissa.

Jos yritys haluaa menestyä, sen täytyy toteuttaa strategiaansa niin, että yrityksellä on juuri oikeanlaista osaamista ja myös oikeat teknologiset keinot pärjätä nykyisessä kilpailussa.

Kun yritys on tekemässä radikaalia muutosta toimintaansa, muutokseen tarvitaan aina koko henkilöstö mukaan. Keskustelu ja luottamuksen kulttuuri ovat tärkeässä roolissa muutoksessa, sillä ne vähentävät muutosvastarintaa.

Viime vuoden lopussa päättyneen Business Finlandin Liideri-ohjelman hankkeiden yrityksistä moni on puskenut muutoksen läpi. Linkosuon Leipomo Oy muutti käytännössä koko tuotantonsa: ennen leipomotuotteita tehnyt yritys tunnetaan nykyään kaura- ja ruispohjaisista snackseistaan, mikä on tarkoittanut henkilöstölle esimerkiksi uusia työtehtäviä ja kokonaan uuden prosessin hallintaa: kun aiemmin työntekijän täytyi olla hyvä letittämään pullapitkoja, nyt työntekijöiltä odotetaankin teknisten laitteiden hallintaa.

Kehittämisen ratkaiseva tekijä oli se, että henkilöstö omaksui erittäin nopeasti uusia toimintatapoja ja lähti tekemään asioita ennakkoluulottomasti uudella tavalla. Linkosuon yhteistyökumppanin mukaan yrityksellä on erityinen kyky, sillä henkilöstö on niin innostunutta ja heillä on motivaatiota kehittää ja kehittyä. Silloin innostuneisuudesta voidaan todella luoda kilpailukykyä.

Digitaalisuus on kokeilun kulttuuria

Linkosuolla osaamisen päivittäminen on tarkoittanut digitaalisuuden lisäämistä. Esimerkiksi tehtaan laitteisto on isolta osalta vaihtunut automaattisiin laitekokonaisuuksiin. Hankkeen aikana otettiin käyttöön yhteensä kahdeksan uutta ohjelmistoa, ja yritykseen palkattiin kokonaan uusi digikehittäjä. Nyt Linkosuolla esimerkiksi laatumittaukset tapahtuvat digitaalisesti ja tuotantoa voidaan seurata ja analysoida digitaalisten työkalujen avulla helposti. Suuri määrä käsiteltyä tietoa auttaa tekemään parempia ja reaaliaikaisia päätöksiä tuotannossa.

Pelkkä digitalisaatio ei kuitenkaan synnytä uutta liiketoimintaa. Yritysten onkin hyvä pohtia, mitä hyötyä digitalisaatiosta saadaan? Esimerkiksi Linkosuolla digitaaliset työkalut ovat tarkoittaneet ketteryyttä: esimerkiksi Linkosuon tuotekehitysvaiheessa olevien tuotteiden kuluttajatestaus tapahtuu sähköisen ohjelman avulla, joka kerää ja analysoi tulokset nopeasti, jolloin tärkeät tulokset saadaan nyt huomattavasti aiempaa nopeammin käyttöön.

Vaikka digitalisointi tarkoittaa usein hyötyä ja ketteryyttä, on hyvä muistaa, että monesti se läpileikkaa koko organisaation ja myös muuttaa ihmisten roolit ja työtavat. Digitaalisuuden hyödyntäminen edellyttää luottamuksen kulttuuria, jotta organisaatio uskaltaa kokeilla ja myös hyväksyä, että välillä kokeiluissa epäonnistutaan. Keskeistä kokeiluissa on uuden oppiminen ja yhdessä tekeminen yli organisaatiorajojen. Yritysten tulisikin uskaltaa tuoda esille myös näitä yhdessä oppimisen ja vuorovaikutuksen lisäämisen mahdollisuuksia.

Osaamisen päivittäminen voi tarkoittaa uusia rekrytointeja

Linkosuolla kilpailutilanne ja hintapaine ajoivat tuotannon ja toimintojen tehostamiseen kaikilla yrityksen osa-alueilla. Liideri-hankkeessa kehitettiin myös yrityksen vientiosaamista.

Yritys vie tällä hetkellä tuotteitaan muun muassa Ruotsiin, Venäjälle ja Baltian maihin. Myös Saksaan on aloitettu vienti, ja neuvottelut Kiinan kanssa ovat pitkällä.

Joskus uutta osaamista kannattaa lisätä palkkaamalla yritykseen uusi henkilö. Samaan aikaan on hyvä muistaa, ettei väheksy olemassa olevan henkilöstön osaamista: myös heillä on potentiaalia, mahdollisuus kasvaa ja ottaa uusia oppimisen askelia.

Käytännössä uuden ihmisen tuoma vientiosaaminen voi parantaa yrityksen kyvykkyyttä mennä uusille markkinoille, kuten Linkosuon tapauksessa kävi. Linkosuolla Liideri-hankkeessa käynnistettiin ketterän vientiprosessimallin kehitys, joka on parantanut asiakashallintaa viennissä. Nykyään Linkosuolla on valmiit mallit kumppanuuksien ja markkinoinnin hallintaan sekä esimerkiksi sopimusten tekoon. Markkinoinnissa on satsattu muun muassa some-markkinointiin, ja markkinoinnin vaikuttavuutta myös mitataan nykyään tarkemmin.

Kerro työntekijöille, miksi yritys muuttuu

Suomalaiset, ulkomaille tähtäävät yritykset tarvitsevat lisää itsetuntoa ja rohkeutta tehdä suuriakin muutoksia.

Yksi tärkeimmistä muutoksen motivaattoreista on se, että yrityksen henkilöstölle muutoksen syy-seuraussuhde on selvä. Heillä pitää olla koko muutoksen läpi selkeä kuva ja luottamus siitä, mihin olemme menossa. Henkilöstön on ymmärrettävä, miksi muutos tehdään ja miten se vaikuttaa jokaisen työntekijän työn sisältöön. Kun he ymmärtävät muutoksen syyn ja tavoitteet, muutoksessa halutaan olla mukana – ja siihen todella uskotaan, kuten Linkosuolla.

Tutustu myös

 

Juttua varten haasteltiin myös Linkosuon kehitysjohtaja Suvi Urvikko-Mäkivaaraa.

Liideri-ohjelmassa - Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa tuettiin yritysten kansainvälisen liiketoiminnan uudistamista vuosina 2012-2018. Kirjoitus on osa Liideri – Kuusi tarinaa kansainvälisen kasvun johtamisesta -blogisarjaa, jossa tuodaan esille asioita, joita yritysjohtamisesta on oivallettu Liideri-ohjelman aikana. Ohjelman tavoitteena oli osallistavasti johdetut yritykset, jotka tarttuvat digitalisaation mahdollisuuksiin ja luovat kansainvälistä kasvua ihmisten avulla sekä pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä.