Siirry sisältöön
Blogi 01.04.2019

Kuusi tarinaa kansainvälisen kasvun johtamisesta 3/6

Kuuluuko yrityksesi diginukkujiin? Digitalisaation johtaminen vaatii rohkeutta ja yhteistyötä – Case PEL-Tuote
Miten herättää digiunessa uinuva yritys?

Ensiksikin kannattaa seurustella muidenkin kuin oman alan yritysten kanssa. Toiselta toimialalta voi saada syötteitä, jotka ovat omalle toimialalle sovellettavissa. Tähän ei ole muodollista koulutusta, vaan iso määrä kohtaamisia, messuilla, seminaareissa ja vaikkapa Slushissa.

Sytykkeiden lisäksi tapahtumista voi löytyä kumppaneita. Tämä on myös yksi Business Finlandin tehtävistä: tuoda yhteen yrityksiä, joilta löytyy kasvuhaluja. 

Toiseksi kannattaa ajatella riittävän isosti. Vaatimattomuus ei kaunista tässä asiassa. Pitää toimia rohkeasti ja ottaa välillä taka-askelia. Digitalisaatioprojektit eivät aina onnistu, kun ollaan muuttamassa koko toiminnan luonnetta, mutta tästä ei kannata lannistua.

Kirjoittajat
Anu Sajavaara

Työmarkkinapäällikkö, Palta
Liideri-ohjelman johtoryhmän jäsen

Twitter:
@AnuSajavaara
Nuppu Rouhiainen

Liiderin ohjelmapäällikkö, Business Finland

Twitter:
@NRouhiainen

Korvaako robotti pian minunkin työni? Henkilöstön pelot voi selättää ottamalla työntekijät mukaan digitalisaation kehittämiseen ja digityökalujen hyödyntämiseen. Johdon täytyy olla valmis ajattelemaan isosti ja verkostoitumaan, jos digitalisaation avulla halutaan luoda kasvua. Tämä voi tuoda myös muutoksia työtehtäviin. Työntekijän voi kuitenkin aina kouluttaa uudelleen tai tätä voi tukea kasvattamalla uutta osaamista.  Työntekijän tärkein taito onkin oikea asenne.

Kivenkeräyskoneet ovat rantasalmelaisen PEL-Tuotteen päätuote. Kivenkeräyskone poimii kivet pois pelloilta ja ehkäisee näin muiden peltokoneiden kulumista ja rikkoutumista. PEL-Tuote toimittaa koneita 38 maahan, ja liikevaihdosta noin puolet tulee viennistä.

Vielä viisi vuotta sitten PEL-Tuotteen liikevaihto oli reilussa viidessä miljoonassa eurossa, mutta muun muassa digitalisaatiokehityksen myötä tämän vuoden tavoite on jo 12 miljoonaa. Digitalisaatiosta niskalenkin ottaminen, prosessien kriittinen tarkastelu ja markkinoinnin kehittäminen ovat suurimpia yrityksen tekemiä muutoksia viime vuosina.

Diginukkujia on kuitenkin Suomessa vielä paljon. Moni yritys ei kehitä uutta, vaan on tyytyväinen nykytilaan. Riskinä on, että paikalleen jäävä yritys jää myös kilpailijoiden jalkoihin.

Robotti avuksi kivenkeräyskoneiden valmistukseen

Digiuneliaisuuden lisäksi yritysten haaste on se, että digityökalujen käyttöönoton myötä ei tehdä todellisia toiminnallisia muutoksia. Yritykset eivät mieti, miten asioita voisi tehdä uudella tavalla tai mitä kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia digitalisaatiossa piilee.

PEL-Tuotteella hoksattiin, että tuotekehitys ja vienti ovat yrityksen ainoat mahdollisuudet kasvaa. Viimeisen viiden vuoden aikana yritys on robotisoinut osan koneiden valmistuksesta. Samalla se on tarkoittanut, että mallisto on pitänyt suunnitella uudestaan, jotta koneet voi tehdä robotin avulla. Tuloksena tuotteiden, erityisesti kivenkeräyskoneiden, laatupoikkeamia on vähennetty, kun useita välivaiheita on korvattu robotin tekemisellä.

Kun rutiininomaiset tehtävät siirtyvät pois työntekijöiltä, he voivat keskittyä laadukkaampaan tekemiseen, jossa pääsee myös hyödyntämään ja kasvattamaan omaa osaamistaan entistä laajemmin. Tämän kautta työn mielekkyys ja merkityksellisyys ovat lisääntyneet.  Esimerkiksi PEL-Tuotteella robotteihin siirtyminen on tuonut lisää työpaikkoja ja selkeyttä työnkuviin. Erityisesti toimistotyö on lisääntynyt, eivätkä kaikki enää tee kaikkea, kuten vielä viisi vuotta sitten.

PEL-Tuotteella on aiemmin myös ollut vaikeuksia saada työntekijöitä. Tähän robotisaatio on tarjonnut yhden ratkaisun.

Mikä digitalisaatiossa pelottaa?

Digitalisaatio on johtamiselle iso haaste, sillä muutos on yleensä yrityksessä suuri myös henkilöstön kannalta. Jotkut työnkuvat muuttuvat, toiset poistuvat kokonaan, rutiinitehtävät katoavat, työntekijöiltä vaaditaan syvempää osaamista ja uudelleenkouluttautumista.

Tämä kaikki voi aiheuttaa sisäistä levottomuutta, jos vielä lisäksi joudutaan pyörittämään YT-neuvotteluja. Vastapainona kuitenkin on, että jos muutoksia ei tehdä, koko yritys voi kadota.

Pelkoa voi hälventää ottamalla työntekijä mukaan kehittämiseen. Esimerkiksi PEL-Tuotteella työntekijät ovat olleet LEAN-kehittämisen avulla toteutetussa muutoksessa tiiviisti mukana. Jokainen osasto, kuten hitsaamo, maalaamo ja kokoonpano, on saanut antaa ehdotuksia, jotka koottiin yhteen ja valittiin parhaat. Se, että työntekijät pääsivät vaikuttamaan, oli keskeistä onnistumisen kannalta.

Aika opetella oppimaan

Tulevaisuudessa – tai PEL-Tuotteen kaltaisissa yrityksissä jo nyt – ihminen ja kone tekevät yhteistyötä. Ei ole hedelmällistä luoda uhkakuvia siitä, kuinka iso osa nykyisistä työpaikoista ehkä tulevaisuudessa katoaa. Sen sijaan pitäisi maalata yhdessä maisemaa siitä, mihin ollaan menossa ja miten kehitystä voidaan hallita.

Työntekeminen on toki aina ollut muutoksessa, mutta nyt muutos on aiempaa nopeampaa. Koulutusjärjestelmät eivät pysy perässä, eikä olla varmoja, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Yksi taito on kuitenkin ylitse muiden - asenne työhön ja uuden oppimiseen.

Se on kykyä hyväksyä, ettei tule koskaan valmiiksi ja valmius oppia oppimaan jatkuvasti uutta. Substanssiosaamisen rinnalle vaaditaan vuorovaikutustaitoja, kykyä jakaa osaamista, omaksua hiljaista tietoa ja ottaa uusia syötteitä vastaan. Siksi asenne ratkaisee enemmän kuin taidot tai pohjakoulutus.

Robottien lisäksi PEL-Tuotteella on kehitetty myös digitaalista markkinointia sekä työn hallinnointia ja koneiden varausta helpottavaa ohjelmistoa maatalousyrittäjille ja -urakoitsijoille. Eikä PEL-tuotteella kehitys tähän pysähdy. Seuraavaksi on luvassa esimerkiksi ERP-uudistus. Digitalisaation saralla yritys ei ole koskaan valmis.

 

Juttuun on haastateltu PEL-Tuotteen toimitusjohtajaa Mikko Lappalaista.

Liideri-ohjelmassa  Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa tuettiin yritysten kansainvälisen liiketoiminnan uudistamista vuosina 2012-2018. Kirjoitus on osa Liideri – Kuusi tarinaa kansainvälisen kasvun johtamisesta -blogisarjaa, jossa tuodaan esille asioita, joita yritysjohtamisesta on oivallettu Liideri-ohjelman aikana. Ohjelman tavoitteena oli osallistavasti johdetut yritykset, jotka tarttuvat digitalisaation mahdollisuuksiin ja luovat kansainvälistä kasvua ihmisten avulla sekä pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä.