Siirry sisältöön
Blogi 16.05.2019

Liideri-ohjelmassa täyskäsi aina ajankohtaisia ajatuksia

Liideri-ohjelma jättää suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeän perinnön. Ohjelman tutkimushankkeista löytyy runsaasti kiinnostavia ajatuksia ja kokemuksia. Liiderin tavoite, joka korostaa ihmisten ja johtamistyön merkitystä kannattavan liiketoiminnan luomisessa ja kansainvälistymisessä digitalisoituvassa maailmassa, on edelleen ajankohtainen.
Kirjoittaja
Janne Tienari

Janne Tienari on johtamisen ja organisaatioiden professori Hankenilla. Hän oli Liideri-ohjelman johtoryhmän jäsen 2012-2018.

Ainakin seuraavat viisi asiaa ansaitsevat jatkuvaa huomiota.

Ihmisiin liittyvät ”itsestäänselvyydet”. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ja kehittäminen eivät ole rakettitiedettä. Hyveet kuten mielekkyys, johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat ikuisia. Siksi on huomionarvoista, että erilaiset organisaatiot kamppailevat yhä uudestaan samojen kysymysten äärellä.

Liideri-hankkeet tuovat esille sen, miten vaikeaa on analysoida omaa toimintaa ennen kuin joku ulkopuolinen siihen kannustaa. Ne esteet, jotka vaikeuttavat ihmisten välistä vuorovaikutusta, olisi hyvä tunnistaa kaikissa organisaatioissa. Esteiden purkaminen on ensimmäinen askel muutokseen. Sen jälkeen on helpompi rakentaa mielekkäitä ja kukoistavia työyhteisöjä.

Johtaminen käytännön toimintana. Globaali talous on nopea, monimutkainen ja epämääräinen. Se aiheuttaa johtamistyölle koko ajan uusia haasteita ja vaatimuksia. Johtaminen on tällaisessa ympäristössä hyvä ymmärtää yhteisenä toimintana, vaikka päätöksenteko ja vastuu päätöksistä viime kädessä lankeaa yksittäisille ihmisille. Yksittäisten sankareiden aika on johtamisessa ohi, sillä maailma alkaa olla siihen yksinkertaisesti liian vaativa. Tästä syystä johtamispuheessa korostuvat nykyisin erilaiset ”itseohjautuvuuden” muodot. Suomalaisessa toimintaympäristössä korostuu myös luottamus muiden kykyyn ottaa vastuuta omasta toiminnastaan.

Liideri-hankkeissa löytyy runsaasti esimerkkejä siitä, miten tällainen puhe muuttuu käytännön toiminnaksi. Hankkeiden löydöksissä korostuu fiksujen päätöksentekijöiden uskallus ottaa etäisyyttä perinteiseen autoritääriseen johtamistyöhön ja tehdä rohkeasti uusia avauksia.

Kuluttajien, käyttäjien ja asiakkaiden ymmärtäminen. Kysymys siitä, miten arvo muodostuu ja miten sitä voi luoda pohjautuu aina siihen, onko joku valmis maksamaan tuotteista tai palveluista. Ihmisten välistä vuorovaikutusta (työtä, työntekijöitä ja johtamista) tulisi siksi aina tarkastella suhteessa toimintaympäristöön ja markkinoihin. Viime kädessä tämä näkyy asiakkaiden tarpeiden, odotusten ja käyttäytymisen johdonmukaisena ja systemaattisena analysoimisena ja ymmärtämisenä.

Liideri-hankkeet kertovat siitä, miten hankalaa tämä voi olla – ja miten siihen kuitenkin löydetään toimivia ratkaisuja. Asiakkaan (ja asiakkaan asiakkaan) iholle pääseminen on liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen perusta.

Kokeilut. Uudenlaiset tavat toimia yhdessä korostuvat Liideri-hankkeissa. Ne saavat muodon erilaisissa kokeiluissa ja pilotoinneissa. Teknologisia oivalluksia ja niiden pohjalta kehitettäviä tuotteita ja palveluja syntyy usein hyvinkin pitkäjänteisessä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Esimerkkejä erilaisista tavoista järjestää ja organisoida kokeiluja löytyy Liideri-hankkeista runsaasti. Kokeilujen avaaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille on tässä yksi tärkeä kehittämisen kohde.

Tekoälyn ja koneoppimisen yhteydet ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, kokeiluihin, johtamiseen ja asiakkaiden ymmärtämiseen ovat ajankohtainen haaste sekä käytännön toimijoille että tutkijoille. Näiden monimutkaisten vyyhtien avaaminen vaatii uudenlaisia lähestymistapoja. Toimivissa ratkaisuissa on kuitenkin aina jossain muodossa edelleen mukana ihmisiä. Algoritmit eivät pysty kaikkeen.

Innostus. Lopuksi jyvät erottaa akanoista paitsi tavat tehdä asioita myös se henki, jolla ne tehdään ja jonka myös muut voivat aistia. Tämä auttaa muiden tekijöiden ohella ymmärtämään menestystä ja menestymättömyyttä. Kuinka saada aikaiseksi se ylimääräinen vaihde, jonka avulla erottaudutaan muista?

Innostus, joka on aitoa ja joka näkyy kaikille sidosryhmille, korostuu monissa Liideri-hankkeissa. Keskeiseksi nousevat ne olosuhteet, joissa innostus saadaan syntymään ja kukoistamaan. Tällaisten olosuhteiden luominen ja ylläpitäminen ovat monilla toimialoilla jopa se avainkysymys. Innostusta voi olla vaikea luoda, mutta se on helppo tappaa.

Siinä täyskäsi aina ajankohtaisia asioita. Liideri-ohjelman hankkeiden löydökset auttavat meitä kiinnittämään huomiota elintärkeisiin perusasioihin. Toivottavasti Liiderin perinnöstä voidaan oppia ja hankkeiden oivalluksia kehittää eteenpäin. Perusasiat eivät tule koskaan valmiiksi.

Tutustu Kuusi tarinaa kansainvälisen kasvun johtamisesta -sarjaan 

 

Liideri-ohjelmassa - Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa tuettiin yritysten kansainvälisen liiketoiminnan uudistamista vuosina 2012-2018. Kirjoitus on osa Liideri – Kuusi tarinaa kansainvälisenkasvun johtamisesta -blogisarjaa, jossa tuodaan esille asioita, joita yritysjohtamisesta on oivallettu Liideri-ohjelman aikana. Ohjelman tavoitteena oli osallistavasti johdetut yritykset, jotka tarttuvat digitalisaation mahdollisuuksiin ja luovat kansainvälistä kasvua ihmisten avulla sekä pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä.