Siirry sisältöön
Blogi 26.09.2019

Mihin avaruusosaamista tarvitaan?

Yksityinen avaruusliiketoiminta kasvaa globaalisti. Kyse on murroksesta, jossa avaruusalan toimijat, roolit ja tekemisen tavat uudistuvat. Yhä tärkeämpää liiketoiminnan kehittämisessä ovat toimialarajat ylittävät verkostot ja dataan perustuvat palvelut.
New Space Economy
Kirjoittaja
Kimmo Kanto

Head of Space
Business Finland

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, turvallisuusratkaisut, maa- ja metsätalouden palvelut sekä liikkumisen ratkaisut edellyttävät, että avaruusteknologia yhdistetään muihin teknologioihin kuten 5G, AI tai kyberturvallisuus.

Tarve avaruusteollisuuden kokemukselle korkean luotettavuuden ohjelmistoista on ilmeinen autonomisen liikenteen kehityksessä niin maalla, merellä kuin ilmassa. Pinnalla olevista suomalaisosaajista hyvä esimerkki on ICEYE, joka tähtää kumppaneineen avaruusdatabisneksen huipulle satelliittien tuottamalla tiedolla.

Business Finland toimii kiihdyttäjän roolissa. Seulomme Suomesta potentiaalisimmat ideat, rahoitamme yrityksiä ja liiketoimintaekosysteemejä sekä autamme niitä kansainvälisille markkinoille ja mukaan laajoihin Euroopan avaruusjärjestö ESAn sekä EU:n Horisontti-ohjelman projekteihin. Emme ole tavoitteissamme yksin, kansallisen avaruusstrategian tavoitteena on, että vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset.

Toivotamme kasvua hakevat valmistavan teollisuuden yritykset ja avaruusdataa hyödyntävät yritykset mukaan Business Finlandin New Space Economy -ohjelmaan, jonka tehtävänä on viedä suomalaisosaamista maailmankartalle. Tarjolla on eväitä uusien liiketoimintamallien ymmärrykseen ja kumppaniverkostoja. Pari vuotta käynnissä ollut ohjelmamme on jo herättänyt kiinnostusta maailmalla ja avannut uusia yhteistyömahdollisuuksia myös Euroopan ulkopuolelle.

Suomi on osallistunut ESAn jäsenenä Euroopan avaruusohjelmien toteuttamiseen vuodesta 1995 lähtien. ESAn ohjelmatoiminnasta ja rahoituksesta päätetään kolmen vuoden välein järjestettävissä ESAn neuvoston ministeritason kokouksissa. Seuraava ministerikokous pidetään Espanjan Sevillassa 27.-28.11.2019. Business Finland toimii ESAn ohjelmatoiminnan rahoittajana edistäen avaruusalan osaamisen kasvua, yritysten kilpailukyvyn kehittymistä ja kansainvälisen yhteistyön syventämistä. Tavoitteena on liiketoiminnan ja työllisyyden merkittävä kehittyminen vuoteen 2025 mennessä. Osana Suomen uusien ohjelmakohtaisten osallistumispäätösten valmistelua Business Finland on kerännyt suomalaisten ESA-toimintaan osallistuneiden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden näkemyksiä. ESAn ohjelmavalintojen käsittelyä jatketaan syksyn aikana.

Jos Business Finlandin New Space Economy -ohjelman tai ESA-toiminnan hyödyntäminen on yrityksellesi ajankohtaista, ole yhteydessä!

New Space Economy -ohjelma

Suomalaisiin avaruusalan huippuihin voi tutustua Space Finland -sivustolla.