Siirry sisältöön
Blogi 15.10.2019

Mitä Eurooppa voisi olla?

Mitä tulee mieleen, kun ajattelet Euroopan tulevaisuutta? Näetkö lähinnä haasteita, ongelmia ja vanhojen tarinoiden murentumista? Vai kenties uusia mahdollisuuksia tai vielä tulossa olevia murroksia? FinnSight 2019 -ennakointifoorumilla keskitytään erityisesti yllätyksiin, niin positiivisiin kuin negatiivisiin.
Kirjoittaja
Mikko Dufva

mikko.dufva (at) sitra.fi
+358 294 618 249

Twitter:
@mdufva

Euroopan tulevaisuutta kuvataan usein erilaisten haasteiden kautta. Ilmastonmuutokseen vastaaminen edellyttää nopeita ja suuria muutoksia teollisuuteen, talouteen ja yleisesti yhteiskuntaan. Uudet teknologiat muokkaavat työelämää. Väestön ikääntyminen haastaa uudistamaan hyvinvointivaltiota ja maahanmuutto luo tarpeen tehokkaalle kotouttamiselle. Euroopan olisi vahvistettava rooliaan maailmanpolitiikassa samaan aikaan kun populistiset ja nationalistiset liikkeet lisäävät vastakkainasettelua valtioiden ja ihmisten välillä.

Haasteisiin vastaaminen on tärkeää, mutta on myös tarpeen hahmotella toivottavia tulevaisuuksia pelkän reagoinnin sijaan. Mitä Eurooppa voisi olla, jos se todella haluaisi? Haasteisiin ja megatrendeihin keskittyminen johtaa helposti kapeaan kuvaan tulevaisuudesta. Yllättävämpien mahdollisuuksien pohtiminen auttaa laajentamaan tulevaisuuksien kirjoa ja kenties tunnistamaan uusia toivottavia tulevaisuuksia Euroopalle. Voisiko Eurooppa näyttää tietä kohti reilua, ihmislähtöistä datataloutta? Voisiko sillä olla johtajan rooli siirtymässä kestävämpään yhteiskuntaan? Ja millaisia yllättäviä nousevia ilmiöitä on, jotka saattavat muuttaa nykyisiä kehityssuuntia merkittävästi?

Näistä kysymyksistä keskustellaan Finnsightissa "European what ifs" -työpajassa. Osallistujat pääsevät tunnistamaan nousevia ilmiöitä heikkojen signaalien pohjalta ja miettimään millaisia vaikutuksia niillä saattaisi olla. Lopputuloksena on kevyt "Mitä jos?" kuvaus, joka laajentaa ajattelua Euroopan mahdollisista tulevaisuuksista. Työpajan fasilitoi Sitra ja komission yhteisen tutkimuslaitoksen ennakointikeskus, Competence Centre on Foresight.

Competence Centre on Foresight on Euroopan komission yhteisen tutkimuslaitoksen perustama ja osa EU policy -labia. Se julkistettiin kesäkuussa 2018 Future-oriented Technology Analysis (FTA) -konferenssin yhteydessä. Sen päätavoitteena on vahvistaa ennakointikulttuuria EU:n päätöksenteon prosesseissa ja se fasilitoi yhteistyötä komission eri palveluiden välillä. Näin se tukee myös tulevaisuusorientoituneempaa politiikkaa, missä tulevaisuuden haasteita pohditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Yksi esimerkki keskuksen palveluista on megatrendilistaus.

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Työn tähtäimessä on reilu ja kestävä tulevaisuus, hyvinvoinnin seuraava erä. Sitra tuottaa tulevaisuuden kehityssuuntia luotaavaa ennakointitietoa mm. megatrendeistä ja heikoista signaaleista.


Tämä julkaisu on osa FinnSight 2019 -ennakointifoorumia. Lue lisää tapahtumasta: businessfinland.fi/finnsight2019