Siirry sisältöön
Blogi 16.10.2019

Mitä jos Suomi satsaisi kestävän kehityksen teknologioihin? – Kestävän tulevaisuuden radikaalit teknologiat

Kirjoittaja
Nina Wessberg

Research Team Leader, Senior Scientist
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
Foresight and Safety Culture
+358 40 742 8185
nina.wessberg (at) vtt.fi

Twitter:
@NintsuW

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) kertovat 17 suurta tavoitetta, joihin pääseminen edellyttäisi järjestelmätason muutoksia ja niiden syy-seuraussuhteiden ymmärrystä. Miten näihin tavoitteisiin voidaan päästä hyödyntämällä teknologioita? Tätä kysymme Kestävän Kehityksen Teknologiat prosessissa (KeKeTe-prosessi).

Usein lähdemme pohtimaan teknologian hyvyyttä teknologiasta itsestään käsin. KeKeTe-prosessissa lähdemmekin pohtimaan sitä yhteiskunnan suurista haasteista käsin. On selvää, että kenttä on monimutkainen ja samoilla teknologioilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia kohteesta ja näkökulmasta riippuen. Juuri siksi tällaista tulevaisuustarkastelua pitää tehdä huolella ja yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Kestävän kehityksen tavoitteet suuntaavat toimenpiteitä köyhyyden ja nälän poistamiseen, terveyden ja hyvinvoinnin, koulutuksen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, puhtaan veden ja sanitaation sekä edullisen ja puhtaan energian mahdollistamiseen, ihmisarvoisen työn ja talouskasvun saavuttamiseen, kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurien kehittämiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen, kestäviin kaupunkien ja yhteisöjen muodostamiseen, vastuulliseen kuluttamiseen, ilmastotekoihin, rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon sekä yhteistyön ja kumppanuuden vahvistamiseen.

KeKeTe-prosessissa yhdistämme asiantuntijatietoa ja data-analytiikkaa, jonka avulla pyrimme löytämään parhaat mahdolliset teknologiat näihin kestävyyden haasteisiin vastaamiseksi.

Yksi radikaali teknologia on esimerkiksi LED-teknologia. Kun LED-teknologialla etsitään yhteyksiä data-analytiikalla erilaisista tietokannoista, saadaan tulokseksi, että kyseessä olevalla teknologialla voidaan ratkaista teollisuuden ja infrastruktuurin lisäksi myös esimerkiksi nälkään, puhtaaseen veteen ja energiatehokkuuteen liittyviä haasteita. LED-teknologia on siis tehokas tapa vastata useisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Pilotoimme KeKeTe-prosessia tavoitteen numero 9 avulla. Tämä tavoite pitää sisällään kestävän teollisuuden, infrastruktuurin ja innovaatioiden kehittämisen. Ensimmäisessä asiantuntijatyöpajassa loimme käsitekartan teknologioista ja konsepteista, jotka liittyvät käsillä olevan tavoitteen saavuttamiseen.

Finnsight2019 Kestävän tulevaisuuden radikaalit teknologiat -työpaja on osa KeKeTe-prosessimme pilottia, jossa tarkastelemme kestävän kehityksen tavoitetta 9. Työpajassa luomme skenaarion tavoitteen saavuttamiseksi teknologian avulla. Kysymme työpajassa millaista lainsäädäntöä ja ohjauskeinoja, sekä rahoitusta ja liiketoimintamalleja kestävää kehitystä edistävät teknologiat edellyttävät. Millaisia hyväksyttävyyteen liittyviä näkökulmia teknologiaan liittyy? Miten teknologia tai konsepti toimii ja mikä on sen kypsyysaste sekä vaikuttavuus?

Luomme KeKeTe-prosessia Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan aloitteesta Kansallisen Ennakointiverkoston verkostossa yhteistyössä erityisesti VNK:n, VTT:n, LUKEn ja SITRAn kanssa.


Tämä julkaisu on osa FinnSight 2019 -ennakointifoorumia. Lue lisää tapahtumasta: businessfinland.fi/finnsight2019