Siirry sisältöön
Blogi 07.06.2019

Viesti Tampereelta: Vain menestyvät yritykset voivat investoida

Business Finland on käynnistänyt SAMPO-aktivoinnin, jonka toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä. Valmistavaa teollisuutta ei ole tuettu omalla kansallisella ohjelmalla yli kymmeneen vuoteen. Tämä on merkillistä, vaikka valmistavan teollisuuden rooli Suomen talouden ja hyvinvoinnin takaajana on keskeinen.
Kirjoittaja
Jyrki Poikkimäki

Kirjoittaja työskentelee Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä ja vastaa tutkimus- ja kehittämispalveluiden myynnistä pk-sektorille.

Tampereella järjestettiin Business Finlandin Sampo -Valmistettu Suomessa -kampanjan Pajapäivä keskiviikkona 13.2.2019. Business Finland on käynnistänyt SAMPO-aktivoinnin, jonka toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä. Valmistavaa teollisuutta ei ole tuettu omalla kansallisella ohjelmalla yli kymmeneen vuoteen. Tämä on merkillistä, vaikka valmistavan teollisuuden rooli Suomen talouden ja hyvinvoinnin takaajana on keskeinen.

Teknologiateollisuuden mukaan sen jäsenyritykset työllistävät suoraan 300 000 henkeä ja välillisesti 700 000, mikä on noin 30 % Suomen työvoimasta. Alan yritykset vastaavat 51 % Suomen viennistä. On hyvä muistaa, että esimerkiksi bio- ja cleantech tuotteet eivät synny ilman valmistavan teollisuuden yrityksissä tehtyä tuotekehitystä, suunnittelua ja valmistusta. Toimiala elää turbulentissa toimintaympäristössä. Sen keskeisempiä haasteita ovat globalisaation aiheuttama kustannuspaine, digitalisaation ymmärtäminen ja hyödyntäminen, automaation ja robotisaation aiheuttama työnmurros sekä vuonna 2008 alkaneen laman jäljiltä perintönä jäänyt suuri investointivelka ja kehittämisen laiminlyönti.

Tampereen Sampo-pajassa pureuduttiin valmistavan teollisuuden digitalisaatioon, sen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Keskusteluissa todettiin, että esimerkiksi tuotannon robotisointi ei vähennä työpaikkoja yrityksissä, vaan mahdollistaa yrityksen kannattavan toiminnan tulevaisuudessakin. Työnkuvat ja osaamisvaatimukset sitä vastoin muuttuvat osin radikaalistikin. Keskustelussa koettiin tärkeäksi alan imagon päivittäminen nykypäivän todellisuutta vastaavaksi. Tämän päivän tehtaat ovat puhtaita, jopa kliinisiä tiloja, jotka ovat täynnä tietotekniikkaa. Menestyminen valmistavan teollisuuden palveluksessa edellyttääkin kädentaitojen lisäksi laajoja tietoteknisiä valmiuksia ja kykyä oppia uutta päivittäin. Tulevaisuuden tehtaissa robotit vastaavat yksitoikkoisista ja raskaista vaihetöistä ja ihmiset voivat keskittyä vaativiin, jalostusarvoa lisääviin tehtäviin.

Tulevaisuudessakin keskiössä ovat liiketoiminnallisesti menestyvät yritykset, vain ne voivat investoida uusiin teknologioihin ja toimintamalleihin ja kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Liiketoiminnan perusasiat täytyy olla kunnossa, on tiedettävä mihin yritys on menossa, tunnettava yrityksen kustannusrakenne ja kyvykkyys. Yrityksen kilpailukyky ei perustu sankarisuorituksiin vaan järjestelmälliseen toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Teknologia ja digitalisaatio ovat vain välineitä. Digitalisaation hyödyt ja haasteet on tunnettava ennen kehitystoimenpiteiden aloittamista. Muutokset viedään läpi alhaalta ylöspäin muistaen, että muutoksissa on viidesosa teknologiaa ja neljäviidesosaa muutosjohtamista.

Tekn.tri Jouni Juutin (Juuti Consulting Oy) mukaan digitalisaatiossakin on pidettävä huolta liiketoiminnan perusasioista eli viime kädessä on kysymys johtamisesta.

Liiketoimintajohtaja Henna Paakinahon (Collapick Oy) mukaan liiketoiminnan digitalisoimisessa ei ole kyse teknologiasta, vaan toimimattomien tapojen korvaamisesta paremmilla.