Siirry sisältöön
Blogi 17.11.2020

Julkisen sektorin siirtymä alustatalouteen onnistuu yhteistyössä – DigiOne näyttää esimerkkiä

Laaja oppimisen ja koulutuksen DigiOne-hanke on loistava esimerkki julkisten toimijoiden yhteistyöstä, jossa rakennetaan myös kansainvälistä liiketoimintaa.
Kirjoittaja

Piia Moilanen
Johtava asiantuntija
Business Finland
piia.moilanen (at) businessfinland.fi
+358 50 557 7748

Twitter:
@MoilanenPiia

Alustojen avulla julkisia palveluita voidaan digitalisoida ja tuottaa tehokkaasti. Tehokkuus kasvaa, kun esimerkiksi kuntatoimijat määrittävät ja sitoutuvat yhteisten rajapintaratkaisujen ja tietomallien hyödyntämiseen. Tämä sujuvoittaa muun muassa datan liikkuvuutta, yhteistyötä ratkaisujen kehittämisessä ja alustapalveluiden käyttöönottoa. Ei ole ihme, että lukuisat julkiset toimijat haluavat nyt rakentaa alustoja tai liittyä niihin. Kehityssuunta on hyvä.

Alustatalous rajapintoineen mahdollistaa palveluiden optimoinnin myös opetustoimessa. Koulutuksen alustaekosysteemiä lähti vuonna 2019 rakentamaan Vantaan kaupunki, joka käynnisti Business Finlandin osarahoituksella DigiOne-projektin. Tavoitteena hankkeessa on rakentaa sekä digitaalinen palvelualusta että sen ympärille koulutuksen ekosysteemi. Isoon muutokseen tähtäävän kehitystyön onnistuminen ei ole itsestäänselvyys, vaan työssä tarvitaan paljon rohkeutta, osaamista ja yhteistyökykyä.

DigiOne-alustauudistus on yhteistyöprojekti

Menestyäkseen alustan käyttäjäkunnan on oltava laaja. Suuri käyttäjäkunta takaa riittävän kysynnän ja palveluiden tarjonnan alustan kautta. Näin alusta tuottaa enemmän hyötyjä käyttäjilleen ja palveluiden tuottajille ja ylläpitokustannusten suhteellinen osuus laskee. DigiOne ja Business Finland lähtivät liikkeelle tavoitteesta kehittää kansallinen ratkaisu kuntakentän käyttöön.

Käyttäjäkunnan kasvattaminen kuntakentässä ei onnistu pelkällä suuruuden ekonomialla. Riittävä kehitysbudjetti on toki tarpeellista uskottavuuden, nopean etenemisen ja hyvien palveluratkaisujen hankkimiseksi. Se ei kuitenkaan yksin riitä, sillä kuntien tarkoituksena ei ole tuottaa palveluita yli kuntarajojen ilman erityistä sopimusta. Siksi kuntarajat ylittävän alustaratkaisun rakentaminen edellyttää uskottavan veturin lisäksi monimuotoisen kuntakentän kuulemista ja konsensuksen löytämistä.

DigiOne-projektissa panostettiin yhteistyöhön heti alkutaipaleella. Yhteistä ymmärrystä ja luottamusta rakennettiin kuulemalla erilaisten kuntien ajatuksia ja viestimällä avoimesti projektin etenemisestä. Avoin ja aktiivinen keskusteluyhteys lisää myös kunnissa työskentelevien eri alojen osaajien ymmärrystä siitä, mitä uudistus heidän näkökulmastaan tarkoittaa.

Skaalaamisen tukena kuntien yhdessä omistama yhtiö

Syksyllä 2020 DigiOne sai yhteistyökumppanikseen kuntien ICT-hankinnoista vastaavan Kuntien Tiera Oy:n. Yhteistyö Tieran kanssa tuo merkittäviä etuja. Kun DigiOne-palvelualustan omistus siirtyy kuntien sidosyksikkönä toimivalle Tieralle, kaikki sen osakaskunnat, joita on yli 200, voivat halutessaan liittyä DigiOne-käyttäjiksi ilman erillistä kilpailutusta. Lisäksi Tiera voi kilpailuttaa kuntien puolesta DigiOne-alustalle heitä kiinnostavia palveluita. Näin osa DigiOne-yhteensopivista palveluista tulee olemaan kuntien ostettavissa ilman erillistä kilpailutusta.

Kunnille on tärkeää, että alustan omistaja on toimijana pitkäjänteinen, ennakoitava ja luottamusta herättävä. Tämän sidosyksikköasema ja kuntaomistus Tieralle takaavat. Erityisen tärkeää luottamus on, kun alustan kautta jaetaan tulevaisuudessa opetukseen liittyvää dataa.

Tieran lisäksi kehittämiseen ja ensimmäisen vaiheen käyttöönottoon lähtevät kumppaneiksi neljä edelläkävijäkaupunkia, Espoo, Tampere, Turku ja Oulu. Viisi kaupunkia ja Tiera yhdessä varmistavat sen, että asiakastarpeet määritellään monipuolisesti ja DigiOne-yhteensopivien ratkaisujen ensimarkkina on merkittävä.

Yritysyhteistyö vauhdittaa DigiOnen kasvua

DigiOnen saama kehitysrahoitus ei tietenkään takaa sitä, että uusi alustaratkaisu pysyy kilpailukykyisenä. Sen vuoksi tarvitaan yritysyhteistyötä ja tahtotila vauhdittaa yritysten tuottamien digitaalisten ratkaisujen skaalautumista vientimarkkinoille. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi oppimissovellukset, hallinnon ohjelmistotuotteet ja opetusdatan analysoinnin ratkaisut. Kasvumahdollisuudet motivoivat yrityksiä investoimaan lisää tuotekehitykseen, ja laaja käyttäjäkunta parantaa asiakasymmärrystä. Kehittyvä palvelutarjoama puolestaan kasvattaa edelleen opetuksen järjestäjien kiinnostusta hyödyntää alustan palveluita.

Digitaalisten palveluiden käyttö synnyttää dataa, jota voidaan anonymisoinnin ja jalostamisen myötä jakaa esimerkiksi tutkimuksen ja tuotekehityksen käyttöön. Data ruokkii innovaatioita, ja siksi laadukas data lisää halukkuutta tehdä yhteistyötä DigiOne-alustan kanssa. Yhteistyössä yritysten, kuntien ja tutkimuksen kanssa kehittyy ekosysteemi. Ekosysteemi puolestaan edistää vuorovaikutusta ja yritysten mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja menestyä.

DigiOne on jo nyt onnistunut haastavassa työssä. Se on laajentunut, herättänyt yrityskiinnostuksen ja on kasvattamassa Suomeen ainutlaatuista edtech-innovaatioekosysteemiä. Yritysyhteistyön ja viennin tukea DigiOne-ekosysteemille tarjoavat muun muassa Business Finland, Opetushallituksen Education Finland -vientiohjelma ja vasta käynnistynyt Helsinki Education Hub -kiihdyttämöohjelma. Yhteistyössä voimme kääntää maailmalla digiloikkaa tekevän opetusalan katseet jälleen suomalaiseen koulumaailmaan.

Business Finland on myöntänyt DigiOnelle Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta, joka on suunnattu julkisille hankintayksiköille. DigiOne-projekti on osa AI Business -ohjelmaa, jossa kehitetään tekoäly- ja alustatalousratkaisuja kansainvälisen liiketoiminnan tueksi.