Siirry sisältöön
Blogi 22.04.2020

Korona vauhdittaa terveydenhuollon digitalisaatiota – Business Finland tukee paluuta uuteen normaaliin

Koronakriisin jälkeen heräämme uuteen maailmaan, jossa digitalisaatiolla on entistä suurempi merkitys yhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa ja kyvykkyydessä reagoida nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.
Senior Director, Health and Wellbeing
Minna Hendolin

minna.hendolin@businessfinland.fi

Twitter:
@HendolinMinna

Maailman katseet ovat nyt terveydenhuollossa, sen resursseissa, valmiudessa ja toimivuudessa. Koronakriisin parissa tekevät töitä hoitohenkilökunnan lisäksi mm. diagnostiikkayritykset, laitevalmistajat ja tutkimuskenttä aina geenitutkimuksesta rokotteiden kehittämiseen. Koronakriisi rasittaa terveydenhuoltoa ja koko yhteiskuntaa vielä pitkään senkin jälkeen, kun akuutti tautitilanne on saatu hallintaan ja rajoitukset poistetaan.

Kriisi muuttaa maailmaa ja tarpeita terveydenhuollossa myös pitkällä aikavälillä. Heräämme uuteen maailmaan, jossa digitalisaatiolla on entistä suurempi merkitys yhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa ja kyvykkyydessä reagoida nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet tähän digiloikkaan. Siinä ovat keskiössä terveydenhuollon yksilöllistetyt, ajasta ja paikasta riippumattomat digitaaliset palvelut ja dataan pohjautuvat älykkäät, tiedolla johtamisen ratkaisut. Nämä teemat olivat maailmanlaajuisia jo ennen koronaa ja ovat sitä enenevässä määrin sen jälkeenkin.

Suomesta löytyy satoja alan edelläkävijäyrityksiä, huippututkimusta ja jo laajasti digitaalisuutta hyödyntävä terveyspalvelujärjestelmä. Me Business Finlandissa huolehdimme kaikin voimin, että rahoitusta tarvitsevat yritykset pystyvät parantamaan selviytymiskykyään ja kehittämään edistyksellisiä ratkaisuja kotimaassa ja maailmalla syntyviin nykyisiin ja uusiin tarpeisiin. Kriisinhallintaan ratkaisuja tarjoavat suomalaiset yritykset ovat nyt helposti haettavissa Finnish Suppliers -alustalta, kun maailman ostajat tai kotimaiset organisaatiot niitä etsivät.

Kokoamme parhaillaan yhteen suomalaisten yritysten muodostamaa kokonaistarjontaa terveydenhuollon arvoverkostoihin. Sen avulla pystymme tarjoamaan entistä paremmin kansainvälisen verkostomme kautta suomalaista osaamista ja laajoja ratkaisukokonaisuuksia. Tarjoamme neuvontaa Business Finlandin palveluista, rahoituksesta sekä tietoa mm. markkinoista. Business Finlandin kansainvälinen tiimi kerää koko ajan markkinoilla syntyviä suoria liiketoimintamahdollisuuksia Market Opportunities -sivustolle.

Nyt on tärkeintä, että mahdollistamme terveyspalveluissa toimivien edellytykset tehdä tärkeää työtään, jotta pääsemme akuutin epidemiavaiheen yli. Meidän tehtävämme Business Finlandissa on tukea yrityksiä selviytymään tästä kriisistä, mutta myös auttaa valmistautumaan aikaan sen jälkeen. Tämän me teemme suurella sydämellä ja uskomme että terveyden alan toimijat ovat valmiina entistä kilpailukykyisimpinä uuteen normaaliin, kun se koittaa.

Business Finlandin ohjelmatoiminta terveyden ja hyvinvoinnin sektorilla

Smart Life Finland - vauhdittamassa alan digitaalista murrosta
Personalized Health Finland  - parempaa terveyttä yksilöllisen datan avulla