Siirry sisältöön
Blogi 21.08.2020

Loppukesänä Suomea googletettiin kotimaassa ja naapurimaissa

Kesän aikana koronatilanne vaihteli Suomessa ja maailmalla: kotimaassa tilanne paikoin helpottui, samoin Euroopassa. Elokuussa uusi pandemia-aalto on taas nostanut päätään ja rajoitukset kiristyneet. Tehdään pieni katsaus siihen, miten matkailuinto Suomea kohtaan on kehittynyt loppukesän aikana Googlen hakukoneessa sekä matkailusivustoilla.
Matkailu
Kirjoittaja
Julia Niskanen

Web analyst
Quru Oy
+358 44 0921014
julia.niskanen (at) quru.fi
www.quru.fi

Google Trends: kansainväliset haut Suomeen ja pohjoismaihin liittyen

Trends-data kerätty 18. elokuuta 2020

Laajoissa kohdehauissa pientä nousua

Pitkän tähtäimen hakutrendiä tarkastellessa huomaamme koronan laskevan vaikutuksen Suomeen liittyviin matkailuhakuihin; maaliskuusta eteenpäin etenkin Suomeen (Finland) liittyvät matkailuhaut ovat laskeneet, samoin Lappiin (Lapland) ja Skandinaviaan (Scandinavia) liittyvät haut ovat normaalia alhaisemmalla tasolla (ks. kuva 1).

Heinä-elokuun aikana Finland-aiheiset haut ovat kuitenkin hieman piristyneet. Lapland-teeman haut pysyvät edelleen suhteellisen muuttumattomina. Scandinavia-haut pysyvät myös alhaisemmalla tasolla viimeiseen viiteen vuoteen verrattuna, kuitenkin hieman nousten elokuussa 2020.


Kuva 1: kohdehakujen kehittyminen viimeisen 12kk aikana.

Kun tutkimme tarkemmin Finland-hakuteemaa viimeisen 30 päivän ajalta, huomaamme, että noussut kiinnostus on edelleen vahvasti kotimaista: maakohtaisessa vertailussa Ahvenanmaan haut ovat saavuttaneet täyden kiinnostusindeksin 100, josta Suomi seuraa toisena perässä (ks. kuva 2). Kotimaan jälkeen kiinnostusta Suomea kohtaan on ilmennyt myös naapurimaa Virossa sekä lievästi Latviassa. Trendaavista hakutermeistä löydetään mm. kiinan- ja thainkielisiä hakusanoja (”Finnair”, ”Suomi”), Tampereen kaupunki sekä fraasi ”travel to finland from uk”.


Kuva 2: Suomi-hakuteeman kiinnostus alueittain (viimeiset 30 päivää) sekä trendaavat hakufraasit.

Lappiin liittyvät haut ovat kiinnostaneet Suomen (100) lisäksi vahvasti Islannissa (95) sekä yllättävissä maissa kuten Laos (58), Luxembourg (55) ja Albania (45)*. Skandinavian olemme huomanneet trendaavan usein Tanskassa, mikä käy toteen myös elokuussa; Tanska on skandinaviahakujen listan kärjessä luvulla 100, Islannin seuratessa perässä indeksillä 47.

Kaupunkihauissa selkeää piristystä

Kun Google-hakuja tutkitaan kaupunkien kohdalla, etenkin Helsingin ja Tampereen kohdalla nähdään selkeää nousevaa trendiä heinäkuun aikana. Myös Turun kohdalla nähdään pieni noussut kiinnostus heinäkuun kohdalla, kun taas Rovaniemi pysyy edelleen alhaisella tasolla hakutrendeissä (ks. kuva 3).

Kuva 3: kaupunkihakujen kehittyminen viimeisen 12kk aikana.


Viimeisen 30 päivän aikana Helsinki-kiinnostus noudattaa samaa linjaa yleisen Finland-kiinnostuksen kanssa; pääosin Helsingin matkailukohteita ollaan haettu Suomessa (100) ja Ahvenanmaalla (70), mutta kiinnostusta löytyy myös Baltian maista (Viro 18, Latvia 10). Hakusanoissa trendaavat yökerho ”soho Helsinki”, ”fähre travemünde helsinki” (lauttamatkat Helsinkiin) sekä ”helsinki nähtävyydet”.  

Tampere-kiinnostus on suurilta osin Suomessa, ja muiden maiden osuudet jäävät marginaalisiksi. Hakusanoissa trendaavat jälleen suomenkieliset yökerhohaut (”doris tampere”, ”lola tampere”). Turun kohdalla kiinnostus pysyy myös Suomessa. Rovaniemi-kiinnostus on myös suurilta osin Suomessa sekä pienissä maissa ja naapurivaltioissa (St Helena 27, Cyprus 18, Estonia 16, Norway 6).

Loma- ja lentohauissa selkeä hakupiikki

Holidays finland, visit finland ja finland trip -termien kohdalla ei nähdä hakuvolyymin muutosta heinä-elokuussa, vaan hakutrendi pysyy hiljaisena. Sen sijaan travel to finland -termi on noussut jopa viime vuosien tasoa korkeammalle heinä-elokuussa (ks. kuva 4).

Kuva 4: Travel to Finland -hakutermin kehittyminen viimeisten 12kk aikana.

Kun katsotaan travel to finland -termiä, nähdään, että Suomi on indeksillä 100 listan kärkipäässä, josta Ruotsi (37) ja UK (23) seuraavat perässä. On mielenkiintoista nähdä Ruotsi ja UK vahvana suoraan matkailuun liittyvän hakutermin kohdalla. On kuitenkin myös mahdollista, että Suomeen tehdään innokkaasti matkailuhakuja ulkomailla asuvien suomalaisten toimesta, kun koronarajoitukset taas kiristyvät.

Helsinki hotels ja flights finland -termien osalta nähdään pientä nousua heinä-elokuun aikana, vaikkakin indeksitaso on edelleen viime vuosia alempana (ks. kuva 5). Samoin flights to helsinki -termissä; hakutrendi on nouseva kesäkuusta lähtien, mutta yleinen kiinnostustaso pysyy silti selkeästi matalampana edellisiin vuosiin nähden. Flights to lapland -termi on yleensä nostanut suosiotaan elokuusta eteenpäin talvikautta kohti, mutta tänä vuonna trendi on edelleen matalahko heinä-elokuussa. Myös rovaniemi hotels -termi pysyy hiljaisena.

Kuva 5: majoitus- ja lentotermien kehittyminen viimeisten 12kk aikana.

Irlanti ja UK ovat näkyneet korkealla kiinnostusindekseissä aiemminkin majoitus- ja lentohakujen kohdalla, ja tilanne jatkuu edelleen. Flights finland kerää kiinnostusta Suomen (100) lisäksi Irlannissa (53), UK:ssa (33) sekä hieman Kanadassa (10). Flights to Helsinki kiinnostaa edelleen Suomen (100) lisäksi Irlannissa (71), UK:ssa (25) sekä Australiassa (15). Flights to lapland on nostanut suosiotaan UK:ssa (100). Majoitustermien helsinki hotels sekä rovaniemi hotels osalta kiinnostus jää enimmäkseen Suomen rajojen sisäpuolelle.

Yhteenvetona: naapurimaat ja UK näyttävät pientä kiinnostusta Suomi-matkailuun

Vaikka Google Trendsin osalta matkailuhaut Suomeen näyttäisivät edelleen tulevan suurimmaksi osaksi kotimaasta, on mielenkiintoista havaita pientä nousevaa trendiä etenkin Baltian maista (Viro & Latvia), ympäröivistä pohjoismaista (Ruotsi, Islanti, Norja) ja Brittein saarilta (UK, Irlanti). Nousevaa kiinnostusta voi osaltaan selittää ulkomailla asuvat suomalaiset sekä Iso-Britannian Brexit-tilanne, mutta jonkinlaisesta matkailuinnosta trendi todennäköisesti myös kertoo. Jäämme seuraamaan trendien kehittymistä.

Trendit sivustoliikenteessä matkailusivustoilla

Data heinäkuulta 2020.

Kävijämäärissä vaihtelevia tuloksia

Sivustoliikenteen korona-ajan seurannassa ovat mukana Visit Finlandin (visitfinland.com) lisäksi House of Lapland (lapland.fi/visit/), Visit Rovaniemi (visitrovaniemi.fi), My Helsinki (myhelsinki.fi), Visit Tampere (visittampere.fi) sekä Kiss My Turku (kissmyturku.fi). Korona-aikana olemme nähneet haasteita kunkin sivuston osalta kävijäliikenteessä, mutta myös positiivisia muutoksia nähdään sivustoilla etenkin piristyneen kesän aikana.

Heinäkuussa 2020 suurimmalla osalla sivustoista kävijämäärän lasku jatkuu edelleen, kun verrataan lukumääriä viime vuoden kesään. Poikkeuksena tästä ovat House of Laplandin sekä Visit Tampereen sivut, jotka kasvattivat liikennettään kokonaisuudessaan sekä myös orgaanisissa kanavissa. Myös Turun Kiss My Turku -sivusto on onnistunut kasvattamaan orgaanista liikennettään heinäkuussa.

Kävijäliikenne vahvasti kotimaista

Kun tarkastelemme sivustojen kävijäliikenteitä maittain kaikista kanavista, huomaamme, että kotimaiset kävijät valtaavat edelleen suurimman osan suomalaisista matkailusivustoista; Visit Finland on sivuista ainoa, jonka suurin osa kävijöistä ovat muualta kuin Suomesta (Japani ja Saksa). Suomalaiset kävijät ovat myös hyvässä kasvussa suurella osalla sivustoista. Pieniä trendejä löytyy kuitenkin kotimaan rajojen ulkopuolelta.

Visit Finlandin sivustolla Japani ja Saksa ovat tuoneet selkeästi eniten kävijöitä, ja UK:n ja Sveitsin kävijät ovat nousussa. House of Laplandin sivustolla Suomen kävijämäärä on tuplaantunut viime vuoteen nähden, minkä lisäksi kävijämäärä on kasvanut USA:sta, Italiasta, Espanjasta ja Norjasta. Visit Rovaniemen sivustolla myös suomalaiset kävijät ovat kasvattaneet osuuttaan, kun taas muiden kärkimaiden kävijämäärät ovat selkeässä laskussa.

My Helsingin sivustolla ainoastaan Viron ja Latvian maista kävijämäärät ovat kasvaneet. Tampereella suomalaiset kävijät ovat kasvaneet ja myös Hollanti näyttää pientä kasvua, joskin runsaasti pienemmällä kävijämäärällä. Kiss My Turulla kävijäliikenne on laskenut kaikissa maissa viime vuoteen nähden USA:ta lukuunottamatta, mistä kävijät ovat kasvaneet jopa yli 70 %.

Sisällöissä jylläävät koronatrendit

Kun tarkastelemme matkailusivustojen sisältöjä heinäkuussa, korona näkyy osittain suosituimpien sivujen listauksissa.

Visit Finlandin sivustolla koronainfoartikkelit (EN, DE) keräävät selkeästi eniten kävijöitä sivustolle, minkä lisäksi juhannustaioista kertova The 6 Love Spells of Midsummer -artikkeli on kerännyt suosiota. Lapland.fi-sivustolla kävijämäärä on suhteellisen tasainen erilaisten artikkeleiden välillä ja top 2 -sijan on valloittanut ekologiseen matkailuun liittyvä Eco Tours & Green Activities -aiheinen artikkeli. Visit Rovaniemellä käyntikohdesivu on kerännyt eniten kävijöitä, minkä lisäksi aktiviteetteihin ja ravintoloihin keskittyvät sivut ovat kasvattaneet kävijämääriään.

My Helsingin sivustolla kiinnostavat tapahtumat ja nähtävyydet, minkä lisäksi suosiotaan on nostanut artikkeli Staycation-ideoista Helsingissä. Visit Tampere on kasvattanut kävijämäärää erityisesti etusivulleen, minkä lisäksi erityisesti lapsille-sivu sekä top 10 ulkoaktiviteetit -sivu ovat nousussa. Kiss My Turulla myös aktiviteetit, kulttuuri sekä lapsiperheet ovat sisältöteemoissa nousussa.

Hakusanat sivustoille

Pandemia-aikaan on myös mielenkiintoista seurata, millä hakusanoilla kotimaan matkailusivustoille päädytään. Suosituimmat hakusanat, mitkä ovat matkailusivustoja näyttäneet orgaanisessa Googlessa, vaihtelevat sivustottain. Visit Finlandin kohdalla yleisimmät hakusanat ovat yleisiä suomi- ja kaupunkihakusanoja (”finland”, ”helsinki”, ”finlandia”). Lapland.fi/visit/ -sivustolla hakusanat liittyvät yleisiin lappikohteisiin (lapland, salla, reindeer), kun taas My Helsingillä hakusanoissa ilmenee Helsingin kohteiden lisäksi myös naapurikaupunkeja ja kohteita (porvoo, loviisa, ateneum). Tampereella hakusanat liittyvät yleisimpiin Tampereen matkailukohteisiin (särkänniemi, vapriikki, helvetinjärvi), kun taas Visit Rovaniemellä erityisesti Ranuan eläinpuisto on kerännyt hakuja tuttujen kohteiden lisäksi (ranua zoo, santa claus village, polarkreis).

Korona-aikaan seuraamme myös erityisesti koronaan liittyviä hakutermejä, jotka tuovat matkailusivustoille näkyvyyttä Googlessa. Erityisesti Visit Finland, My Helsinki, Visit Tampere sekä Visit Rovaniemi keräävät näyttöjä korona-aiheisilla hauilla. Visit Finlandilla haut liittyvät yleiseen Suomen koronatilanteeseen (finland coronavirus), kun taas Helsingin kohdalla korona mietityttää erityisesti yökerhojen ja uimapalvelujen kohdalla (yökerhot korona, kumpulan maauimala korona, mummotunneli korona). Tampereen sivusto on saanut hakutulosnäyttöjä liittyen erityisesti festivaaleihin (koronakonsertit, blokfest 2020 korona), kun taas Visit Rovaniemen sivusto näkyy etenkin koronatestihauissa (koronatesti rovaniemi).

Yhteenveto: kotimaan liikenne vahvaa, mutta potentiaalia rajojen ulkopuolella myös nähtävissä

Vaikka matkailusivustojen kävijäliikenne onkin kesällä ollut vahvasti kotimaapainotteista, on lohdullista huomata, että kasvavaa liikennettä on onnistuttu saamaan myös rajojemme ulkopuolelta. Google Trends-tulosten kanssa yhteneväistä on ainakin Viron kasvanut liikenne My Helsingin ja Turun sivuilla sekä Iso-Britannian kasvu Visit Finlandin sivustolla. Matkustus onkin helppoa pandemiatilanteessa Suomenlahden yli, ja Iso-Britannian Brexit -tilanne vaikuttanee varmasti myös lisääntyneeseen matkustusintoon.

On hyvä myös havaita korona-aiheisten hakujen sekä sisältöjen kiinnostavan yleisöä edelleen; korona-aiheiset info-artikkelit ovat selkeästi luetuinta sisältöä Visit Finlandin sivustolla ja luku on nouseva. Pandemia-aikaan tiedontarve matkailijoilla on selkeästi suuri ja siihen ollaan vastattu.

Nähtäväksi jää, milloin kansainvälinen matkailuinto Suomeen palaa taas normaalille tasolleen – vai palaako se takaisin täysin uudenlaisena. Poikkeustila antaa hyvän tilaisuuden suunnitella uudenlaisia markkinointisisältöjä ja erottua muista. Hyötykäyttöön kannattaa ainakin tästä analyysista poimia suosituimmat hakuteemat ja potentiaalisimmat kohdemarkkinat.

Analyysin on tuottanut analytiikkatoimisto Quru. Lisätietoja Google Trends-luvuista.

*Luvuissa on kannattaa ottaa huomioon pienten maiden mahdollinen yliedustus luvuissa; suuri Google Trends -indeksiluku on helpompi saavuttaa pienemmilläkin hakupiikeillä pienen asukasluvun valtioissa.