Siirry sisältöön
Blogi 06.07.2020

Suomesta teollisuuden 5G-verkkojen edelläkävijä

5G-verkkoja otetaan parhaillaan käyttöön Suomessa ja muissa edelläkävijämaissa. Käyttöönoton alkuvaiheessa 5G-palvelut on suunnattu pääasiassa kuluttajille. 5G verkkojen rakentaminen avaa kuitenkin merkittäviä mahdollisuuksia myös digitalisaation edistämisessä ja teollisessa 5G:ssä.
Kirjoittaja
Pertti Lukander

Pertti Lukander on Nokia Bell Labsin tutkimusorganisaation johtaja Suomessa. Hänellä on kattava kokemus teknologioiden tutkimuksesta, standardisoinnista ja innovaatioista.

Twitter:
@perttilukander

Teollinen 5G mahdollistaa suuren mittakaavan digitalisaation eri teollisuudenaloilla kuten kaivos- ja energiateollisuudessa, valmistavassa teollisuudessa, sekä esimerkiksi satamissa ja lentokentillä. 5G-pohjaisten teknologioiden käyttöönotto tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia turvallisuuden, kestävän kehityksen ja tehokkuuden parantamiseksi monilla aloilla.

Suomi tunnetaan toimivasta julkisen ja yksityisen sektorin yhdistävästä innovaatiojärjestelmästään. Suomen hallituksella on vahvat näytöt innovaatiorahoituksen menestyksekkäästä hyödyntämisestä maan talouden ja yritystoiminnan edistämiseksi. Nokian kokemusten perusteella menestyksekkäimmissä julkisen ja yksityisen sektorin välisissä kumppanuuksissa rahoitus on kohdistettu tutkimusalueille, joilla on parhaat mahdollisuudet menestyä liiketoiminnassa. Yhtä tärkeää kuin rahoituksen oikea suuntaaminen on synnyttää ekosysteemejä, joissa yritykset voivat työskennellä yhdessä akateemisten huippututkijoiden ja instituutioiden kanssa.

Nokia valittiin hiljattain yhdeksi Business Finlandin Veturi-haastekilpailun voittajayrityksistä. Nokian "Suomesta teollisuuden 5G-verkkojen edelläkävijä" -projektin myötä voimme kehittää uusia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja Suomessa sekä kehittää ja kaupallistaa niitä yhdessä paikalliseen ekosysteemiin kuuluvien yritysten kanssa.

Teollisuuden 5G tarjoaa Nokialle ja Suomelle merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Osana Veturi-ohjelmaa Nokia suunnittelee investoivansa noin 50 miljoonaa euroa 5G-tutkimukseen ja -kehitykseen Suomessa kolmen vuoden aikana. Nokia tukee tavoitetta Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvattamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, ja arviomme mukaan osallistumisemme Veturi-ohjelmaan edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista.

Veturi-ohjelman puitteissa Nokia palkkaa lisää henkilöitä tutkimus- ja kehitystiimeihinsä. Ohjelma auttaa luomaan uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia myös laajemmin. Suomessa on erinomaiset edellytykset uusien ratkaisujen nopeaan ja tehokkaaseen kehittämiseen ja testaamiseen yhdessä ekosysteemikumppaneiden kanssa. Nokia aikoo luoda myös muita, valituille teollisuudenaloille kohdistettuja tutkimus- ja kehitysprojekteja. Näissä projekteissa yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus hakea lisärahoitusta Business Finlandilta Veturi-ohjelman puitteissa.

Nokiasta Veturi-hankkeeseen osallistuvat kaikki liiketoimintaryhmät, joilla on aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa Suomessa: Mobile Networks, Nokia Software, Global Services, Nokia Technologies, Nokia Enterprise sekä Nokia Bell Labs. Nokian tutkimustoiminta on keskitetty Nokia Bell Labs -organisaatioon, jonka maailmanlaajuista osaamista ja tutkimustuloksia hyödynnetään Nokian Veturi-ohjelmassa. Nokia Bell Labsin Future-X -laboratorio Espoossa toimii Veturi-projektin testaus-, validointi ja esittelyalustana.

Odotamme innolla pääsevämme kehittämään Suomesta teollisuuden 5G-verkkojen edelläkävijää ja työskentelemään Business Finlandin ja koko suomalaisen ekosysteemin kanssa. 

Tekstin voi lukea englanniksi Nokian sivuilla: Unlocking Industrial 5G

Business Finland järjesti kilpailun, jossa se haastoi kansainvälisesti toimivia yritysverkostojen vetureja ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvattamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen. Nokia on yksi veturiyritysten haastekilpailun voittajista. Voittajayritykset ovat sitoutuneet lisäämään TKI-työpaikkojen määrää yhteensä sadoilla ja TKI-investointejaan yhteensä sadoilla miljoonilla euroilla. Onnistuessaan hankkeet johtavat useiden miljardien eurojen lisäinvestointeihin Suomeen. Lue lisää