Siirry sisältöön
Blogi 25.03.2021

Pienten matkailuyritysten sertifikaattituska

Kallis, työläs sertifikaatti! Miten pienyritys voi sellaisen saavuttaa ja mitä hyötyä siitä on? Laatusertifikaatit ovat kenties yksi eniten kysymyksiä ja tunteita herättävä kriteeri Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmaan liittyen. Tässä blogikirjoituksessa pyrimme oikomaan joitain väärinkäsityksiä ja uskomuksia liittyen mm. sertifikaattien hintoihin ja sertifiointiprosessin työmäärään.
Matkailu
Vastuullisuus ja Sustainable Travel
Kirjoittaja
Virpi Aittokoski

Manager, Outdoor Activities
virpi.aittokoski (at) businessfinland.fi

Yleisiä kommentteja, joita kuulemme sertifiointia pohtivien pienten matkailuyrittäjien sanovan ovat: 

 • Pienyrittäjille ei ole soveltuvaa sertifikaattia  
 • Pienyrittäjän on mahdoton saavuttaa sertifikaatti  
 • Sertifikaatit maksavat tuhansia euroja vuodessa  
 • Sertifikaatti on pelkkä merkki, josta pitäisi maksaa  

Samaan aikaan suuri osa STF-merkin saavuttaneista on juurikin pieniä matkailuyrityksiä. Heidän STF-merkin hakemuksia käsiteltäessä olemmekin panneet merkille, että etenkin pienet yritykset tekevät vastuullisuustyötä suurella sydämellä ja niistä syntyvät ne kauneimmat kestävyyden teot!  

Dokumentointi tuo teot todeksi 

Suurin osa matkailualan yrityksistä Suomessa on mikroyrityksiä, joissa on alle 10 työntekijää. Silloin on selvää, että samat henkilöt ovat vastuussa useista eri toiminnoista yrityksessä, eikä ole mahdollista palkata erillistä kestävän matkailun asiantuntijaa. Työ on siis tehtävä itse, ja helposti tuntuu, että työ kuormittaa kiireistä arkea entisestään. Se ei kuitenkaan ole mahdotonta, kun kestävien toimintamallien omaksuminen otetaan osaksi normaalia liiketoiminnan kehitystä. 

Mitä jos suurin osa itse työstä on jo tehty, mutta vastuullisuus ei näy ulospäin, koska sitä ei ole systemaattisesti edistetty eikä mihinkään kirjattu? Sertifiointiprosessin avulla dokumentointi ja jatkuva kehittäminen tulevat osaksi arkea. Sertifikaattien tarjoaman prosessin kautta vastuullisuustyöstä tulee automatisoitua, läpinäkyvää ja uskottavaa. Toisin sanoen, raskaalta kuulostava prosessi saattaakin helpottaa arkea ja tuo parhaimmillaan kustannussäästöjä esimerkiksi veden- ja energiakulutuksen sekä ruokahävikin vähentyessä!  

Pienyrityksille on toimialasta riippuen tarjolla useita eri sertifikaatteja, kuten esimerkiksi Biosphere, ECEAT Suomi, Green Activities, HI-Quality & Sustainability, EU-ympäristömerkki, Roope Satama ja Travelife for Tour Operators.

Adventure Apes (Green Key):  

Usein yritykset pelkäävät, että sertifikaatin hankkiminen on kallista, monimutkaista ja vaikeata - se ei todellakaan ole sitä. Pienyritys pystyy helposti sen tekemään, sillä yllättäen huomaamme, että me Suomessa toimimme jo melko lailla vastuullisesti. Yksi haaste onkin, että me emme ole dokumentoineet tekemistämme, vaikka toimimme vastuullisuuden näkökulmasta jo oikein. Meille sertifikaatin saaminen ja STF-merkki ovat tuoneet selkeitä hyötyjä ja onnistumisia mm. siten, että meidät on valittu palveluntuottajaksi näillä perustein.  

Sertifikaattien hinnanmuodostus

Osalla sertifikaateista hinta muodostuu liikevaihtoon perustuen, osalla yrityksen kokoon suhteutettuna ja osassa on kiinteä vuosimaksu. Edullisimmillaan sertifikaattien vuosimaksut ovat noin 150-550 euroa vuodessa. Lisäksi kustannuksia saattaa tulla jäsenyydestä, hakemuksen käsittelystä ja auditoinnista, mutta toisaalta mikro- ja PK-yritykset saavat sertifikaateista usein alennuksia.  

Moni matkailuyritys on osoittanut meille toiveen, että saisivat tukea vastuullisuustyön aloittamiseen ja toimenpiteiden priorisoimiseen, ja samalla halutaan varmistaa, että työ kattaa kansainväliset odotukset. Myös tähän sertifikaatit tarjoavat ratkaisun, sillä sertifikaatin hinta sisältää mm. henkilökohtaisen tuen, kansainvälisen standardin mukaisen kriteeristön, systemaattisen ja käytännönläheisen toimintamallin kestävän matkailun kehittämiseen ja seurantaan. Monet sertifikaatit tarjoavat myös lisänäkyvyyttä omissa kanavissaan ja viestivät merkin saaneista kohteista.  

Kuralan Kartanotila (EU-ympäristömerkki): 

Mielestäni on erittäin hyvä ja olennainen asia, että STF-merkkiin vaaditaan erillinen sertifiointi. STF-merkki on enemmän markkinointi/viestintäohjelma ja sertifikaatit huolehtivat sitten substanssipuolesta. STF-ohjelmassa on onneksi iso joukko sertifikaatteja valittavana ja uskon, että kaikille löytyy sopiva vaihtoehto. Meilläkin hinta oli merkittävä tekijä sertifikaattia valittaessa. EU-ympäristömerkkiä en pidä ollenkaan kalliina. Meillä oli moni asia valmiiksi sertifikaatin vaatimalla tasolla ja iso osa muutoksista liittyi viestimiseen, johon koen, että saimme sertifiointiprosessin myötä hyvin tukea. 

Sertifiointi on laadun tae kansainvälisessä kaupassa

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) on riippumaton organisaatio, joka asettaa kansainvälisen standardin ja tason sertifikaateille. Kuten GSTC:n toimitusjohtaja Randy Durband sanoo, sertifikaatti on lähtötaso kestävälle kehitykselle ja toiminnoille. Ei se maali, jonka jälkeen ei tehtäisi mitään.  

STF-ohjelmaan on otettu sertifiointi yhdeksi kriteeriksi nimenomaan sen vuoksi, että ne auditoidaan kolmannen tahon toimesta ja se tuo kansainvälisen matkailukentän vaatimaa uskottavuutta. Visit Finlandilla ei ole mahdollisuutta käydä tarkistamassa paikan päällä jokaisen yrityksen vastuullisuustekoja, mutta sertifikaattien asiantuntevilla edustajilla on. Monet STF-ohjelmaan hyväksytyistä sertifikaateista ovat GSTC:n tunnustamia, joten niiden taustalla on kansainvälisesti hyväksytty kriteeristö ja myös matkanjärjestäjät arvostavat.  

Visit Finlandin vinkit

Alku on usein se vaikein. Mistä tietää, mikä sertifiointi sopii juuri meidän yritykselle? Tässä muutamia vinkkejä, jotka auttavat vauhtiin pääsemisessä: 

 • Rekisteröidy mukaan STF-ohjelmaan. Saat käyttöösi kestävän matkailun e-oppaan ja kattavan esittelyn sertifikaateista (sisältäen lajittelut toimialoittain, hinnoittelu, tiivistelmät tarjottavista palveluista, videoesittelyt jne.). 
 • Mikäli olet jo mukana STF-ohjelmassa, syvenny erityisesti e-oppaan lukuun 2.6. 
 • Verkostoidu ja sparraile aiheesta muiden yritysten ja alueesi matkailua edistävän alueorganisaation kanssa. Kenties löytyy samassa tilanteessa olevia yrityksiä, joiden kanssa voisi yhdessä lähteä tavoittelemaan sertifikaattia. 
 • Tiedustele alueorganisaatioltasi, ollaanko alueellasi järjestämässä sertifikaattien esittelytilaisuuksia 
 • Ota yhteyttä sertifikaattien edustajiin ja kysy lisätietoja soveltuvuudesta ja tarjotuista palveluista suoraan heiltä. 
 • Kulje kiireettä yksi askel kerrallaan. Perehdy asioihin, omaksu, etene toimenpiteestä toiseen, ja tee työ sitten näkyväksi myös asiakkaillesi. 
 • Teot ratkaisevat! Jos koet että ilman sertifikaattiakin vastuullisuustyötä on tehty, kaikki on STF-kriteerien mukaisesti dokumentoitu ja toteutettu, on aina mahdollisuus hakea STF-merkkiä ns. kestävän matkailun edelläkävijäyrityksenä. Tästäkin lisätietoa e-oppaassa Askeleen 5 kohdalla. 

Webinaarisarja tulossa

Visit Finland vastaa suureen tiedontarpeeseen sertifikaateista järjestämällä vuoden 2021 aikana webinaarisarjan osana suuralueyhteistyötä, jonka ”jaksoissa” eri sertifikaatit esittäytyvät toimialoittain:  

Uutiskirjeistä löydät jatkossa tarkemmat ajat kevään ja syksyn aikana pidettäviin webinaareihin! Näitä odotellessa voit tutustua aiempiin tallenteisiin, jotka niin ikään löytyvät kestävän matkailun e-oppaasta. 

Lisätietoa  

STF-ohjelmaan hyväksytyt sertifikaatit.

STF-ohjelma ja rekisteröintilinkki.