Siirry sisältöön
Blogi 19.03.2021

Terveysmatkailu digitalisoituu ja keskittyy

Terveys ja hyvinvointi kiinnostavat ihmisiä koko ajan enemmän ja terveyspalveluille on nyt paljon patoutunutta kysyntää. Digitaaliset työkalut helpottavat kansainvälisten asiakkaiden palvelemista ja niiden hyödyntämisestä on viimeistään nyt tulossa terveysmatkailun uusi normaali. Palveluntarjoajilta vaaditaan sinnikkyyttä ja ketteryyttä sekä pitkäjänteistä panostusta kansainväliseen markkinointiin ja palveluiden kehittämiseen.
Kirjoittaja
Päivi Antila

Manager, Regional Partnerships (Lapland), Health & Educational Travel
paivi.antila (at) businessfinland.fi

Terveysmatkailu on viime vuosina vakiinnuttanut paikkansa ITB-messuilla, Euroopan merkittävimmässä matkamessutapahtumassa, joka tänä vuonna järjestettiin poikkeuksellisesti verkossa. Terveysmatkailun puheenvuoroissa, kuten monissa muissakin, teemana olivat erityisesti globaalin Covid 19 -pandemian vaikutukset.

Nousevien trendien joukossa nähtiin "healthy climate resorts" -tyyppiset terveysmatkakohteet, joissa otolliseen ilmastoon ja luonnon olosuhteisiin yhdistyy terveyden mittaaminen ja konkreettisten tulosten saavuttaminen erilaisten hoitojen avulla kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäen.

Pitkittyneen pandemian vaikutukset henkiseen hyvinvointiin on alettu ymmärtää ympäri Eurooppaa. Myös esimerkiksi Kiinassa on jo pidempään nähty kysyntää henkisen hyvinvoinnin edistämiseen tähtääville terveysmatkoille, joita voidaan kutsua vaikka nimellä "mental wellbeing retreat".

Kun ihmiset kenties tulevaisuudessa liikkuvat varovaisemmin kaupungilla, terveysmatkoilta odotetaan entistä kattavampia paketteja siten, että asiakas saa kaikki kaipaamansa palvelut yhdestä paikasta. Tässä terveys- ja matkailupalvelutoimijoiden välinen yhteistyö korostuu entisestään ja tällaisen kattavan palvelutarjonnan kehittämisessä Suomellakin olisi vielä parannettavaa.

Kun matkustaminen helpottuu, myös terveysmatkailijoista tullaan epäilemättä käymään kovaa kilpailua. Aktiivisimmat kohteet ovat pitäneet yllä markkinointikampanjoita päämarkkinoillaan jo pidemmän aikaa tähdäten nopeaan nousuun.

Toisaalta maiden välillä tullaan oletettavasti näkemään entistä suurempaa vaihtelua sen osalta, miten terveysmatkailijoita otetaan vastaan. Matkustusrajoitukset, viisumiehdot ja terveyspalveluntarjoajien omat säännökset lienevät erilaisia maiden välillä. Selkeät prosessit ja helposti ymmärrettävät sekä toteutettavissa olevat matkustusehdot ovat nyt etu kilpailluilla terveysmatkailumarkkinoilla.

Digitaaliset palvelut tulivat jäädäkseen

Digitaalinen terveysteknologia-ala on siitä onnellisessa asemassa, että sen kansainvälinen kysyntä on saanut koronapandemiasta oikean kasvupyrähdyksen. Terveysteknologia ry:n toiminnanjohtajan Saara Hassisen mukaan yksi koronatilanteen hyödyistä tulee olemaan yksilöiden ja yhteisöjen parantuneet valmiudet ottaa käyttöön digitaalisia palveluja. Tämä trendi oli käynnissä jo ennen koronaa ja nyt digiloikka on saanut lisää vauhtia.

Kansainvälisen terveysmatkailun kehitystä koronapandemian jälkeen on vaikea ennustaa, mutta lähes kaikissa skenaarioissa povataan, että "telehealth" ja erilaiset digitaaliset palvelut tulevat olemaan entistä merkittävämmässä roolissa. Matkustusrajoitusten jatkuessa etäkonsultaatiot ovat kasvattaneet suosiotaan.

Terveyspalveluntuottajan näkökulmasta "second opinion" –palvelut toimivat kumppanuuksien ja asiakkuuksien rakentamisessa, mutta eivät välttämättä yksittäisenä palveluna tällä hetkellä muodosta toimivaa liiketoimintamallia. Yhdistettynä fyysiseen sairaalakäyntiin etäpalvelut toimivat kuitenkin erittäin hyvin ja helpottavat matkustamista, kun ensimmäisen lääkärikäynnin ja esimerkiksi syöpähoitojen jälkeisen yhteydenpidon voi hoitaa videoyhteyden tai mobiilisovelluksen avulla.

Kiinalaiset ja venäläiset avoimia etäkonsultaatioille

Philipsin teettämän Future Health Indexin (2019) mukaan kiinalaiset ja venäläiset potilaat suhtautuvat vertailuryhmistä myönteisimmin etäkonsultaatioihin ei-kiireellisissä tapauksissa. Erityisesti kiinalaiset ovat tutkimuksen mukaan tottuneet siihen, että terveydenhuollon ammattilaiset kannustavat heitä seuraamaan omia terveystietojaan mobiilisovellusten avulla. Kiinan lisäksi myös Saudi-Arabia, Venäjä ja Intia näyttäytyvät tutkimuksessa mukana olleista maista edelläkävijöinä digitaalisen terveysteknologian hyödyntämisessä.

Kiinalaisista 80% sanoo ottavansa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin itse keräämänsä terveysdatan perusteella, kun taas venäläisistä dataa vastaavalla tavalla hyödyntää vain 38% vastaajista. Erityisesti venäläiset, kiinalaiset ja saudiarabialaiset kuluttajat yhdistävät myös tekoälyn hyödyntämisen entistä tarkempiin diagnooseihin terveydenhuollossa. Toisaalta venäläisistä keskimääräistä useampi yhdistää tekoälyn hyödyntämisen myös ihmiskontaktien vähenemiseen.

Kokonaisuudessaan tutkimuksen vastaajat kokevat digitaalisen terveysteknologian parantavan asiakaskokemusta erityisesti siksi, että se helpottaa tapaamisten varaamista ja pääsyä omiin testituloksiin, mahdollistaa muistutusten vastaanottamisen tulevista tapaamisista ja toimenpiteistä sekä helpottaa oman terveydentilan seuraamista.

Sinnikkyys palkitaan

Vuosi 2020 oli pitkälti matkailutoimijoille selviytymistaistelua. Terveysmatkailun kansainvälisistä potilasvälittäjistä osa joutunee väistämättä lopettamaan ja vain taloudellisesti vakavaraisimmat ja muuntautumiskykyisimmät jatkavat toimintaansa.

Myös monet sairaalat ja lääkäriasemat miettivät, kannattaako palveluita enää kehittää ja markkinoida kansainvälisille asiakkaille. Kansainvälisen terveysmatkailijan asiakaspolku poikkeaa monessa kohdassa kotimaisista asiakkaista ja vaatii näin ollen omat, hyviksi hiotut prosessinsa sekä kielitaitoista ja erilaisia kulttuuritaustoja ymmärtävää henkilökuntaa. Kansainvälistyminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitäminen on aina investointi.

Kuitenkin samanaikaisesti kun kansainvälinen terveysmatkailu tuntuu entistä vaikeammalta, maailmalla on nähtävissä koko ajan kasvavaa patoutunutta kysyntää terveydenhuollossa. Kun terveydenhuollon resursseja on keskitetty Covid-potilaiden hoitoon, monet joutuvat odottamaan kiireettömiin toimenpiteisiin pääsyä entistä pidempään.

Kansainväliseen terveysmatkailuun erikoistuneen verkkojournaalin, IMTJ:n, mukaan esimerkiksi Iso-Britanniassa NHS:n asiakkaista yli vuoden leikkausta odottavien määrä nousi vuodessa 1 032 potilaasta 83 203 potilaaseen. Tämä Covid-pandemian valitettava seuraus ennakoi uusia liiketoimintamahdollisuuksia niille kansainvälisiä asiakkaita palveleville terveyspalveluyrityksille, jotka pysyvät pelissä mukana.