Siirry sisältöön
Blogi 29.04.2019

Horizon Europe: Sopu brysseliläisittäin

Eurooppalaisessa tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa eletään mielenkiintoisia aikoja. EU:n toimielimet ovat saavuttaneet sovun tulevasta tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horizon Europesta, joka tulee olemaan suurin t&i-ohjelma koskaan.
kirjoittaja
Johannes Ahvo

Junior Policy Officer
Business Finland & Academy of Finland
Finnish Liaison Office in Brussels
johannes.ahvo (at) aka.fi

Sopu tuli mutta kysymyksiä jäi avoimeksi

EU:n toimielimet saavuttivat 20.3.2019 osittaisen poliittisen yhteisymmärryksen tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horizon Europesta. Yhteisymmärrys hyväksyttiin Euroopan parlamentin täysistunnossa pääsiäisviikolla 17. huhtikuuta. Ministerineuvostossa sopu hyväksyttiin 15. huhtikuuta. Tämä yhteisymmärrys on osittainen, koska kaikista puiteohjelman osa-alueista ei päästy vielä sopuun. Yhteisymmärryksen ulkopuolelle jäivät muun muassa puiteohjelman budjetti ja liitännäismaiden asema tulevassa ohjelmassa. 

Puiteohjelman budjetti odottaa EU:n pitkän aikavälin rahoituskehyksen (2021-2027) valmistumista. Sitä ei saatu sovittua istuneen Euroopan parlamentin istuntokauden aikana. Päätöksiä rahoituskehyksen suhteen onkin odotettavissa vasta uuden parlamentin ja komission valinnan jälkeen, todennäköisesti vasta vuoden 2020 puolella. Lisäksi kansainvälisten assosiaatiosopimusten käsittely jatkuu edelleen. Tämäkin kysymys on osa laajempia EU:n neuvotteluita. Liitännäismaiden asemaa ei päätetä vain Horizon Europen, vaan myös muiden EU:n puiteohjelmien osalta.

Vähän vanhaa, paljon uutta 

Horizon Europe -puiteohjelma on monin paikoin Horisontti2020-puiteohjelman kaltainen. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) ja Marie Sklodowska-Curie -toimet sekä eurooppalaisia ja globaaleja haasteita ratkova tutkimus ovat myös tulevassa ohjelmassa. Uutena osana ohjelmaan tulee Euroopan innovaationeuvosto (EIC), joka aloittaa pilottimuodossa jo tämän vuoden aikana. EIC on pääasiassa eurooppalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille luotu kasvattamo, jolla pyritään mahdollistamaan läpimurtoinnovaatioiden hyödyntäminen nopeasti kasvavissa pk-yrityksissä.

Uutta ovat myös missiot, joilla pyritään tuomaan tutkimusta lähemmäs ihmisiä ja ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita. Missioalueita on ensi alkuun luotu viisi. Niiden teemat liittyvät mm. ilmastonmuutokseen ja terveyteen.

Lisäksi neuvotteluissa sovittiin laajentumisrahoituksen lisäämisestä vähintään 3,3 prosenttiin puiteohjelman tulevasta budjetista. Tällä pyritään lisäämään puiteohjelman kilpailussa heikommin pärjäävien maiden osallistumista. Laajentumisrahoituksen pitäminen omana osanaan tarkoittaa, että tutkimuksen ja innovoinnin erinomaisuus pysyy tärkeimpänä kriteerinä myös tulevassa ohjelmassa.

Uusi parlamentti, uudet kujeet? 

Saavutettu sopu tarkoittaa, että puiteohjelman valmistelu pääsee jatkumaan ilman katkoa Euroopan parlamentin vaaleihin liittyen. Valmistelu jatkuukin tiiviissä merkeissä tästä eteenpäin. Saavutetun yhteisymmärryksen alla on monia tarkempia kysymyksiä, jotka vaativat vielä huomiota ja hiomista. Euroopan komissio pyrkiikin konsultoimaan kansalaisia ja sidosryhmiä vielä tämän vuoden aikana niin verkossa kuin myös Brysselissä järjestettävässä R&I Days -tapahtumassa (24.–26.9.).

Nähtäväksi jää, millaisen jäljen uusi Euroopan komissio ja uusi parlamentti haluavat jättää tulevaan puiteohjelmaan. Sopu kun ei sido tulevan parlamentin käsiä. On ihan mahdollista, että ainakin pieniä muokkauksia saavutettuun sopuun voi tulla uuden parlamentin aloitettua varsinkin, kun tulevan puiteohjelman budjetista päästään neuvottelemaan.

Lue lisää

Komission tiedote (20.3.2019)

Science|Business -sivuston artikkeli (20.3.2019)

European Research & Innovation Days -tapahtuman nettisivut