Siirry sisältöön
Case 13.11.2017

Activage mullistaa iäkkäiden kotona asumisen ja EU:n standardit

ACTIVAGE on suuren mittakaavan ja 25 miljoonan euron hanke. Siinä rakennetaan ensimmäinen eurooppalainen yhtenäinen netin välityksellä toimiva turvajärjestelmä iäkkäille. Hanke luo suuntaa sille, mihin alan standardit ja markkinat muotoutuvat.
Lisätietoja
Rauno Saarnio

SE Innovations Oy
+358 (0)40 578 9280
rauno.saarnio (at) seniorsome.com

ACTIVAGE on 3,5-vuotinen Horisontti 2020 -rahoituksen saanut EU:n kärkihanke. Se tähtää mittaviin hyötyihin ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnissa mahdollistaen muun muassa pidemmän kotona asumisen. Aihetta tutkitaan poikkeuksellisen suurella volyymilla ja laajalla rintamalla. Partnereita on yhteensä 49 ja koordinaattorina toimii espanjalainen Medtronic. Suomesta ovat mukana SE Innovations Oy, Turun ammattikorkeakoulu, GoodLife Technology ja eHoiva.

Hankkeessa on tarkoitus luoda EU:hun ensimmäinen yhteinen IoT-ekosysteemistandardi, joka mahdollistaa eri laitekantojen yhteensopivuuden ja tehokkaammat etähoivapalvelut.

Testikodeista konkreettista dataa tutkimukseen ja standardeihin

ACTIVAGE:ssa dataa kerätään tuhansissa testikodeissa 7 eri EU-maassa. Kodit varustetaan sensorein ja etähoito- ja aktivointilaittein, jotka ovat koekäyttäjille ilmaisia. Suomessa testausta tehdään 600 kohteessa Turussa, Oulussa, Helsingissä ja Tampereella.

" IoT-laitteiden avulla keräämme dataa ja mittaamme ikääntyneiden käyttäjien toimintakyvyn, kuntoutumisen, päivittäisen toiminnan ja aktiivisuuden kehittymistä. Eri kohteissa mitataan erilaisia käyttäjätapauksia. Meillä fokuksena on kuntoutus ja toimintakyvyn ylläpito", kertoo suomalaisten osallistujien ryhmää vetävä Rauno Saarnio SE Innovations Oy:stä.

Vauhdilla mukaan hankkeeseen

SE Innovations tuli mukaan projektiin vasta loppumetreillä, vain noin 6 viikkoa ennen hakemuksen jättöä.

"Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Turun AMK:n verkoston kautta pääsimme esittelemään ekosysteemimme hankkeen johtoryhmälle. He innostuivat tuotteestamme, sillä meillä oli valmiina pitkälti se, mitä ACTIVAGESSA ollaan kehittämässä! Lisäksi he halusivat hankkeeseen mukaan pohjoismaista näkökulmaa", Saarnio sanoo.

Työtä riitti: suomalaisten piti muutamassa viikossa kasata kokoon se, mitä muut olivat tehneet 12 kuukauden aikana.

"Teimme täysiä päiviä, että saimme kaiken tarvittavan valmiiksi. Tällaista toimintatapaa en voi suositella, mutta me halusimme tähän hankkeeseen mukaan, joten pistimme itsemme todella likoon", hän toteaa.

Muille EU-hankkeisiin mieliville Saarnio avaa yrityksen linjaa seuraavasti: "Emme lähde tarjoamaan osaamistamme, jos hanke ei oikeasti palvele meitä tai meillä ei ole riittävästi annettavaa siihen. Kriteerinämme on, että jos yrityksemme hallitus ostaisi hankkeen siten, että sijoitamme vain omaa rahaa, niin sitten mukaan."

Pienikin voi vaikuttaa EU:n kehitykseen

Saarnio näkee ACTIVAGE-hankkeella merkittävää vaikutusta niin heille kuin Suomen kannalta.

"Suomalaisina pääsemme mukaan luomaan uusia standardeja ja rajapintoja sekä määrittelemään niitä käytäntöjä, jotka tulevaisuudessa ovat muodostumassa EU-standardeiksi. Olemme jo alkumetreillä mukana kehittämässä tätä toimialaa Suomenkin tarpeet huomioiden ja suomalaisille yrityksille luodaan aivan uudenlaiset mahdollisuudet kansainvälisille markkinoille tällä saralla", hän toteaa.

Saarnion mielestä on tärkeää, että suomalaisia on mukana merkittävissä kansainvälisissä hankkeissa, jotta tiedetään, mitä on kehitteillä. ACTIVAGEn kaltaisilla piloteilla on vaikutuksensa siihen, mihin suuntaan alan standardit ja markkinat menevät. Harmillista olisi, jos Suomessa saataisiin jälkijunassa uudet säädökset vain annettuna, ilman että niihin olisi voinut etukäteen vaikuttaa.

"Hanke on saanut nyt myös "Flagship" -statuksen. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että muut tätä aihetta ja teknologiaa käsittelevät projektit raportoivat tekemisistään ACTIVAGElle ja päinvastoin. Siinä on meillä lukemista, mutta myös huikeita mahdollisuuksia ja näköalapaikka", hän korostaa.

Rauno Saarnio on vakuuttunut EU-hankkeiden merkittävyydestä myös yrityksen kokonaisvaltaiselle kehitykselle.

"Hankkeen myötä meillä on mahtavat kontaktit erilaisiin uusiin partnereihin, mikä helpottaa kansainvälistymistä. Lisäksi EU-hankkeen tuoma taloudellinen merkitys on ollut iso, sillä emme ole saaneet julkista rahaa mistään aikaisemmin. Hankkeesta on iso apu myös muissa kansainvälisissä neuvotteluissa", hän summaa.

SE Innovations on tällä hetkellä vahva vaikuttaja ACTIVAGESSA. Saarniolla on paikka ohjausryhmässä ja hän on jo päässyt vaikuttamaan moneen merkittävään asiaan SE Innovationsin sekä Suomen näkövinkkelistä, kuten MyData -mallin käyttöönottoon, GDPR-integraatioon, MDR-säädösten huomiointiin, rajapintojen määrittelyihin, standardeihin, protokolliin ja tapaan toimia.

 

Teksti: Tia Härkönen / Viestintäpalvelu Scribo & Consulite
Kuva: ACTIVAGE-hanke