Siirry sisältöön
Case 07.07.2017

Challenge Finland -kilpailun voittajia: Virtuaalitodellisuus on suuri mahdollisuus teollisuudelle

Yksi Tekesin Challenge Finland -kilpailun voittaneista yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projektikonsortioista laajentaa virtuaalitodellisuuden hyödyntämismahdollisuuksia perinteiseen teollisuuteen.
Lisätietoja

Professori Roope Raisamo
VARPU-konsortion vetäjä
Tampereen yliopisto
050 570 2007
roope.raisamo(at)uta.fi

Miko Olkkonen
Fortum
040 518 7535
miko.olkkonen(at)fortum.com

Juha Kela
Finwe
040 769 4061
juha.kela(at)finwe.fi

Heli Nelimarkka
Stereoscape
045 671 4474
heli.nelimarkka(at)stereoscape.com

Markkinaennusteiden mukaan virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) ympärille kehittyy tulevina vuosina jopa satojen miljardien eurojen markkinat.

VARPU-konsortio tutkii VR- ja AR-teknologioiden hyödyntämistä teollisissa sovelluksissa. Projekti keskittyy Suomen elinkeinoelämän kannalta keskeisille aloille, kuten koneteollisuus, prosessiteollisuus, voimalaitokset, rakennettu ympäristö, koulutus ja turvallisuus.

"Suomella on oiva mahdollisuus nousta kärkikastiin virtuaalitodellisuuden osaajana."

"Virtuaali- ja lisättyä todellisuutta on toistaiseksi kehitetty viihdeteollisuuden tarpeisiin. Tutkimme markkinaennusteita ja pohdimme, missä on suurin potentiaali. Näitä teknologioita on hyödynnetty vain vähäisessä määrin muilla teollisuudenaloilla, joten Suomella on oiva mahdollisuus nousta kärkikastiin virtuaalitodellisuuden osaajana", sanoo VARPU-konsortion vetäjä, professori Roope Raisamo Tampereen yliopistosta.

Raisamon mukaan alan suurimpia ongelmia ovat käyttöliittymien kehittymättömyys sekä standardien puute. VARPUn tavoitteena on tehdä 3D-mallien tuotannosta kustannustehokkaampaa ja kehittää käyttöliittymäratkaisut valittujen teollisuudenalojen käyttötarpeisiin sopiviksi.

"Hankkeen tulokset ovat tarpeen teollisuudessa ja laajemmin yhteiskunnassa. Tulosten ajankohtaisuuden ansiosta VARPU kiinnostaa laajasti yrityksiä", Raisamo tuumaa.

Suomella hyvät mahdollisuudet digitalisaation hyödyntämisen johtomaaksi

Konsortio tekee tutkimusta tiiviissä yhteistyössä teollisuuden yritysten kanssa, jotta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä yritysten laitoksilla ja projekteissa. Näin syntyy hyödyllisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan synnyttää merkittävää kansallista liiketoimintaa sekä vientiä.

Yksi VARPU-hankkeessa mukana olevista yrityksistä on sähköyhtiö Fortum, joka näkee digitalisaation mahdollisuutena vastata energiateollisuuden muutospaineisiin.

"VARPU on meille hyvä ympäristö tärkeälle kehitystyölle. Projektin myötä pystymme tekemään kehitysyhteistyötä, jota emme kenties muuten kykenisi perustelemaan. Osaavien innovatiivisten yritysten määrä Suomessa on merkittävästi isompi kuin osasimme toivoa", sanoo Fortumin Miko Olkkonen.

Fortum ei ole ainoastaan kehittänyt VR- ja AR-teknologioita, vaan se on erityisesti panostanut niiden käyttöönottoon ja soveltamiseen sekä omilla laitoksilla että muiden teollisuuden yritysten kanssa. Yhtiö on esitellyt kokemuksiaan seminaareissa Suomessa sekä muun muassa Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Linnan juhlien jatkoilta virtuaalitodellisuuteen

Oululainen Fincloud on tehnyt 360-videotuotantoja ja esitysratkaisuja jo pitkään. Iso osa yrityksen asiakkaista on media-alan toimijoita, mutta he ovat tehneet yhteistyötä myös teollisuusyritysten kuten Fortumin kanssa jo vuosia. VARPUn avulla Fincloud haluaa kehittää ja laajentaa bisnesmahdollisuuksia etenkin teollisuudessa.

"Olemme aiemmin tehneet muun muassa musiikkipuolen juttuja ja tuottaneet esimerkiksi Linnan juhlien jatkojen livelähetyksiä. Tuotanto ja esitystekniikka meillä on kaikin puolin hallussa, mutta nyt haluamme kehittää monipuolisen kokonaisuuden teollisuuden tarpeisiin", sanoo Fincloudin Juha Kela.

Juha Kela on VARPUssa mukana myös toisen yrityksensä Finwen kautta. Finwe kehittää muun muassa 3D-käyttöliittymiä ja VR-sovellusratkaisuja.

"VARPU tuo tutkimusresurssiensa kautta meille paljon AR-ratkaisujen kehitysmahdollisuuksia sekä käyttöliittymäosaamista. Challenge Finland on auttanut meitä löytämään uusia kumppaneita monipuolisen projektikonsortion ansiosta. Lisäarvoa työlle tuo turvallisuuden, tuottavuuden ja käytettävyyden paraneminen. Tämä on meille hyvä kokonaisratkaisu", Kela sanoo.

Uudet teknologiat auttavat hahmottamaan monimutkaisia kokonaisuuksia

Helsinkiläinen Stereoscape yhdistää 3D-tuotevisualisointia, digitaalista tuotetietoa ja älykästä vuorovaikutusta kokonaisratkaisuiksi, jotka toimivat perinteisillä näyttölaitteilla sekä AR- ja VR-ympäristöissä.

"Teemme monimutkaisista tuotteista, palveluista ja prosesseista ymmärrettävämpiä. AR ja VR ovat tässä työssä perustyökaluja. Palvelemme asiakkaitamme tuotteen elinkaaren eri vaiheissa, ja lähdimme mukaan VARPUun tavoitteena laajentaa ratkaisuportfoliotamme", kertoo Stereoscapen hallituksen puheenjohtaja Heli Nelimarkka.

Nelimarkan mukaan kiinnostavia mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi yritysten asiakas- ja sisäisestä koulutuksesta sekä etäasiantuntijoiden ja kenttätyöntekijöiden yhteistyöstä. Sisällöntuotannon virtaviivaistaminen on keskeinen haaste muutettaessa mahdollisuudet liiketoiminnaksi.

"Uudet vuorovaikutustekniikat, kuten kohteiden tunnistaminen, katseohjaus ja kelluvat valikot, asettavat haasteita käyttöliittymäsuunnittelulle yhdistettäessä reaaliaikaista sensoridataa virtuaaliympäristöön. Tämän osaamisen kehittäminen on projektin ydin", sanoo Nelimarkka.

VARPUn ajoitus on erinomainen. Mikäli sen kautta syntyviä ratkaisuja viedään menestyksellä todellisiin käyttöympäristöihin, voi Suomen teollisuus saada merkittävän kilpailuedun.

Varpu − Virtual and Augmented Reality Content Production and Use -projektikonsortiossa ovat mukana: Kii Oy, Stereoscape Oy, Nokia Technologies Oy, Granlund Oy, 3D Talo Finland Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Rejlers Finland Oy, Ruukki Construction Oy, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, Maanmittauslaitos, Lapin yliopisto, Finwe Oy, FinCloud Oy, Sky High VR Oy, Fortum Power, Whitepoint Oy ja Heat Oy. Lisäksi konsortioon kuuluu 3 muuta yritystä.

Tekesin Challenge Finland -kilpailu

Challenge Finland -kilpailussa tutkijat ovat ideoineet yritysten hyödynnettäviksi merkittävien ongelmien ratkaisumalleja. Yritykset ovat napanneet kiinni liiketoimintansa kannalta lupaavimmista tutkijoiden ideoista ja kehittävät ratkaisuja edelleen yhdessä tutkijoiden kanssa.

Voittajiksi - eli kilpailun kakkosvaiheeseen – on valittu 33 tutkimus- ja kehitysprojektien konsortiota, joissa on mukana yhteensä 98 yritystä omilla Tekesin rahoittamilla innovaatiohankkeillaan ja 21 tutkimusorganisaatiota. Tämän lisäksi konsortioissa on mukana monia yrityksiä, jotka rahoittavat tai tukevat muulla panoksella tutkimusorganisaatioiden työtä ja hyödyntävät tutkimuksen tuloksia ilman Tekesin rahoitusta. Kaikkiaan kilpailun kahden vaiheen projekteja on rahoitettu yhteensä noin 47 miljoonalla eurolla.

Osittain hallituksen kärkihankerahoituksella toteutetulla kilpailulla parannettiin tutkimuksen ja yritysten vuorovaikutusta ja tutkimuksen tulosten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta innovaatioiden luomiseksi.

Lue lisää muista voittajista ja kilpailusta:

Tekes rahoittaa virtuaali- ja lisätyn todellisuuden ratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä liiketoiminnassa Team Finland Mixed Reality -kampanjassa.

Teksti: Kaiku Helsinki
Kuva: Fotolia