Siirry sisältöön
Case 06.04.2017

Robottikoptereihin kiinnitetyt sensorit nostivat Aeromonin päästövalvonnan huipulle

Aeromonin robottikoptereihin kiinnitetyt sensorit avaavat markkinat täysin uusille sovelluksille meriliikenteen, teollisuuden ja liikenteen päästövalvonnassa. Koptereilla päästään nopeasti mittaamaan sellaisiin paikkoihin, joihin on ennen ollut vaikea tai mahdoton päästä. Tekesin rahoituksen ja tutkimuslaitosyhteistyön avulla teknologia on onnistuttu kehittämään kahdessa vuodessa ainutlaatuiseksi tuotteeksi kansainvälisille markkinoille.

Yritys lähti alun perin liikkeelle ideasta hyödyntää robottikoptereihin kiinnitettyjä sensoreita laivojen rikkidirektiiviin liittyvässä päästövalvonnassa. Merellä suoritettavaan valvontaan ei juuri ole ollut keinoja. Robottikoptereilla päästään mittaamaan reaaliaikaisesti laivojen päästöjä ja niiden leviämistä.

Yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa

Aeromonille mittauspalveluratkaisun kehittäminen on ollut yhteispeliä. Yrityksen tuotekehitystä tukemaan koottiin verkosto erilaisista meriteollisuuden ammattilaisista. Samalla panostettiin vahvasti tutkimuslaitosyhteistyöhön sensoriteknologian ja mittausjärjestelmien kehittämiseksi. Tekesin Arktiset meret -ohjelman rahoittamassa meriliikenteen päästöjen tarkkailumenetelmiä kehittävässä konsortiossa päästiin yhteistyöhön muun muassa VTT:n ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.

"Aeromon on hyödyntänyt taidokkaasti Tekesin rahoitusta ja kasvattanut projekteissa verkostojaan ja osaamistaan", toteaa ohjelmapäällikkö Piia Moilanen tyytyväisenä.

"Tekesin rahoituksella on vaikuttavuutta. Kun on hyvät rahoitusmekanismit ja toimiva tutkimuslaitos-yhteistyö, päästään nopeasti ideasta tuloksiin", sanoo Aeromonin hallituksen puheenjohtaja Jouko Salo.

Euroopan meriturvallisuusvirasto valitsi Aeromonin toteuttamaan Euroopan merien päästövalvontaa

Huhtikuussa 2016 Euroopan meriturvallisuusvirasto avasi kilpailutuksen Euroopan laajuisesta meriliikenteen rikkipäästöjen valvonnasta miehittämättömien lentolaitteiden avulla. Aeromon osallistui kilpailutukseen teknologiatoimittajana kreikkalaiselle kumppanille ALTUS LSA:lle. ALTUS LSA voitti kilpailutuksessa 2 + 2-vuotisen sopimuksen palveluiden tarjoamisesta virastolle. Projektissa Aeromon toimittaa teknologiapaketin, joka käsittää näytteenoton, käsittelyn, tietojen käsittelyn sekä tilannekuvan luomisen ja raportoinnin pilvipohjaisesti.

Euroopassa meriliikenteen päästövalvontaan miehittämättömillä lentolaitteilla tullaan käyttämään arviolta 4-6 miljoonaa euroa seuraavan kahden vuodan aikana. Euroopan merien päästövalvonta tarkoittaa kasvua Aeromonille. Tänä vuonna tavoitteena on kymmenkertaistaa liikevaihto verrattuna edellisvuoteen ja sen jälkeenkin pyritään kasvamaan nopeasti. Meriliikenteen päästövalvonnassa on mahdollisuuksia laajentaa toimintaa muun muassa Kiinaan ja USA:han, joissa polttoaineiden rikkirajoitukset ovat kiristyneet.

Vielä suurempi potentiaali teollisuuden ja liikenteen päästövalvonnassa

Teollisuuden päästövalvonnan markkinat ovat globaalisti useita miljardeja euroja.

"Liiketoimintamme ydin tulee olemaan jatkossa nimenomaan teollisuuden päästömittauksissa, joissa erityisesti hajapäästöjen mittauksessa on huomattava potentiaali. Sama meriliikenteen päästövalvontaan kehitetty teknologia soveltuu tähänkin tarkoitukseen erinomaisesti", toteaa Jouko Salo.

Hajapäästöjen mittausta pilotoitiin yhdessä teollisuuskumppaneiden kanssa viime vuonna. HSY:n kanssa tutkittiin haju- ja metaanipäästöjen leviämistä Ämmässuon kompostikentällä ja kaatopaikalla. UPM:n ja Gasumin kanssa tutkittiin hajujen ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden leviämistä. Modulaarisella mittausjärjestelmällä pystytään mittaamaan yli 70 kaasua. Luotettavuus varmistetaan viemällä tulokset pilvipalveluun, jossa data analysoidaan ja varmennetaan. Mittauksissa päästötiedot yhdistetään paikkatietoon.

"Teollisuusalueelta voidaan tehdä esimerkiksi päästökartta, joka huomioi tuulen suunta- ja nopeustiedot. Sitä kautta pystytään laskemaan, mistä kohtaa päästö syntyy", tarkentaa Jouko Salo.

Kopterisensoreita voidaan käyttää myös liikenteen päästöjen ja pystysuuntaisen leviämisen tutkimisessa. Tätä Aeromon on tutkinut yhdessä HSY:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen kanssa Helsingin Mäkelänkadulla.

Robottikoptereilla haistelemaan vaaraa tai riskiä

Koptereihin yhdistetyn kehittyneen sensoriteknologian avulla luotettavien reaaliaikaisten mittausten tekemisen on mahdollista sellaisissa paikoissa, joissa ei ole ennen pystytty tekemään mittauksia. Robottikopteri voidaan esimerkiksi lähettää haistelemaan, onko jossakin räjähdysvaaraa tai riskiä säteilyaltistukseen. Tähän liittyen Aeromon on tehnyt muun muassa biohakekasojen itsesyttymisriskin analysointia. Jouko Salo näkee tässäkin merkittävän kasvualueen, sillä biomassan säilytyshäviöiden vaikutukset ovat energiantuotannossa suuret.

Nopea kehitys ja laajat sovellusmahdollisuudet avaimina menestykseen

Suomessa Aeromon tarjoaa mittaukset palveluna asiakkaille. Toisin sanoen asiakas ostaa tuloksia, ei laitteita. Mittaukset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja tuloksiin voidaan yhdistää myös asiakkaiden tuottamaa tietoa.

Jouko Salo on erittäin tyytyväinen yrityksen nopeaan kehitykseen: "Hienoa, että Tekesin tukemana on kahdessa vuodessa aikaansaatu teknologia ja kokonaisuus, jolla päästään osallistumaan ja voittamaan tällaisia kansainvälisiä kilpailutuksia." Nopeus pitää Aeromonin askeleen edellä mahdollisista kilpailijoista.

Euroopan meriturvallisuusviraston tilaama Euroopan laajuinen päästömittausten järjestelmä rakennetaan ja mittaukset käynnistyvät tänä keväänä. Robottikopterin ja sensoreiden yhdistelmäratkaisun laajat sovellusmahdollisuudet ennustavat yritykselle valoisaa tulevaisuutta.

"Kasvussa vain taivas on rajana", Jouko Salo sanoo.

Lisätietoja

Jouko Salo
jouko.salo(at)aeromon.fi
Puh. 040 5262 122

Piia Moilanen
piia.moilanen(at)tekes.fi
Puh. 050 5577 748

Teksti: Paula Eskola, Motiva

Kuva: Aeromon