Siirry sisältöön
Case 04.10.2018

Fourdeg tuottaa parempaa asumisviihtyvyyttä tekoälyn avulla

Fourdeg on suomalainen palveluyritys, jonka kehittämällä ratkaisulla voidaan ohjata kiinteistön lämpötiloja huonekohtaisesti niin asuin-, julkis- kuin liikerakennuksissa. Fourdegin oppiva palvelu tuottaa toivotut lämpöolosuhteet ja säästää lämmityskuluissa.
Lisätietoja
Jarkko Saunamäki

Chief Design Officer, Vice President,
Co-Founder
jarkko.saunamaki [at] fourdeg.com

Pia Salokoski

Älykäs energia -ohjelmatiimi
pia.salokoski [at] businessfinland.fi

Fourdegin wifi-pohjainen palvelu mahdollistaa vesikiertoisten pattereiden huonekohtaisen säädön, jolloin lämpötilaa voidaan laskea, kun tiloja ei käytetä. Palvelu oppii huonekohtaisesti, kuinka nopeasti kukin tila palautuu tavoitelämpötilaan. Jos siis haluat nukkua yösi viileämmässä huoneessa, mutta haluat huoneen olevan aamulla lämmin, järjestelmä oppii mihin aikaan aamuyöstä lämmitystä tulee lisätä. Palvelu hyödyntää myös paikallissäätietoja ja oppii, miten eri huoneet reagoivat ulkoilman lämpötilan muutoksiin. Näin tiloissa saadaan pidettyä yllä aina toivottu lämpötila.

Fourdegin palvelulla saavutettavat säästöt energiakustannuksissa vaihtelevat 15-35 % välillä. Suurimmat säästöt saavutetaan tyypillisesti toimistokiinteistöissä. 

Viihtyvyys ja mukavuus säästöjäkin tärkeämpää

"Palvelua lähdettiin alun perin markkinoimaan asiakkaille säästöillä, mutta pian opimme, että parempi työskentelyilmasto ja asumismukavuus ovat asiakkaille usein säästöjä tärkeämpiä tekijöitä", muotoilujohtaja Jarkko Saunamäki Fourdegiltä kertoo.

VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan henkilökohtaisesti koettu ihannelämpötila vaihtelee kuudella asteella. Toisaalta yhden asteen poikkeama lämpötilassa vähentää työtehoa kahdella prosentilla. Työvoimakustannukset ovat yrityksille tyypillisesti selkeästi suurin kuluerä, joten työtehon ylläpidolla voikin olla suurempi kustannusvaikutus kuin energiakustannuksissa saavutettavilla säästöllä.

Tällä hetkellä Fourdegin palvelussa ei ole erillistä kuluttaja-applikaatiota, vaan järjestelmän oletusasetuksia säätää rakennuksen omistaja, kiinteistöhuoltoyhtiö tai isännöitsijä. Kokemusten mukaan vain hyvin pieni osa kuluttajista jaksaa käyttää aplikaatiota, vaikka sellainen olisi tarjolla. Saunamäen mukaan paras ohjausjärjestelmä onkin sellainen, jota ei edes huomaa.

"Toisaalta on erittäin tärkeää, että asukkailla tai tilojen käyttäjillä on mahdollisuus säätää lämpötilaa halutessaan ylös tai alaspäin", Jarkko Saunamäki sanoo.

Fourdeg mukana Smart Otaniemessä kehittämässä tulevaisuuden energiapalveluita

Smart Otaniemi on älykkään energian ekosysteemi ja testialue, jossa kehitetään laajassa yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja palveluiden loppukäyttäjien kanssa tulevaisuuden energiaratkaisuja.  Fourdeg on yksi testialueella mukana olevista yrityksistä.

"Haasteena on tällä hetkellä se, että kiinteistöalan toimijoita on niin paljon, ettei meidän palvelulla voi olla rajapintoja kaikkien toimijoiden kanssa. Tämä ongelma olisi ratkaistavissa yhteisen keskuspilven avulla, jossa eri palveluntarjoajilta tuleva data anonymisoidaan ja tieto välittyisi kaikille toimijoille tätä kautta, Saunamäki pohtii. Seuraamme mielenkiinnolla, saataisiinko Otaniemeen syntymään tällainen yhteinen rajapinta, joka mahdollistaisi myös kysyntäjouston toteuttamiseen liittyviä palveluita."

"Lisäksi meitä kiinnostaa tilojen läsnäolodatan yhdistäminen järjestelmäämme ja se, paljonko keinoäly pystyisi sen avulla tuottamaan säästöjä energiakustannuksissa", Saunamäki kertoo.

Fourdeg toimii toistaiseksi pääasiassa Suomen markkinoilla. Pilotteja on kuitenkin tehty ja tehdään paraikaa useassa Euroopan maassa. Todennäköisimmät vientikohteet löytynevätkin tulevaisuudessa Euroopasta.

"Tulevaisuuden energiajärjestelmä vaatii aivan uudenlaisia ratkaisuja ja palveluita. Myös tavalliset kuluttajat tarvitaan osaksi kysyntäjoustomarkkinaa", sanoo Business Finlandin Älykäs energia -ohjelman ohjelmapäällikkö Pia Salokoski.

Business Finland on mukana tukemassa älykkään energian ekosysteemejä ja testialustoja, joissa yritykset voivat yhdessä tutkimuslaitosten kanssa kehittää ja pilotoida uusia ratkaisuja.


Lue lisää

Smart Otaniemi testialusta