Siirry sisältöön
Case 01.03.2018

GE Healthcare potilasmonitoroinnin kehityksen veturina

Terveysteknologian suuryritys GE Healthcare on kehittänyt Suomessa kolme vuotta pienikokoisia, langattomia ja kannettavia potilasmonitorointilaitteita. Suurhankkeessa on toiminut yli 40 alihankintayritystä ja siihen on palkattu 60 työntekijää. Tekes (nyk. Business Finland) rahoitti yhteensä 28,5 miljoonan euron hanketta kymmenellä miljoonalla.
Lisätietoja
Taija Reijonen

Senior Site Communications Leader
GE Healthcare Finland
+ 358 50 367 5863
taija.reijonen (at) ge.com

stock image

Potilasmonitorointilaitteet mittaavat potilaan tilaa ja ilmoittavat henkilökunnalle reaaliajassa mahdollisista oireista ja komplikaatioista. Monitori pelastaa henkiä – esimerkiksi hengityksen lamautumista on vaikea havaita ilman monitoria.

"Monitorit mittaavat muun muassa sydämen sähkökäyrää, hengitystä, verenpainetta, happisaturaatiota ja lämpötilaa", GE Healthcaren Suomen-toimitusjohtaja Erno Muuranto kertoo.

Monitorilaitteet eivät kuitenkaan aina ole käytännöllisiä: monitorista potilaaseen kiinnitettävät johdot haittaavat liikkumista, ja ne voivat häiritä lääkäreiden ja hoitajien työtä. Johtoja on myös vaikea puhdistaa. Tulevaisuudessa johdoista päästään vähitellen eroon.

Ensimmäiset uudet tuotteet markkinoille 2019

Digitaalisen terveydenhuollon kehittämisohjelma aloitettiin kolme vuotta sitten. Uusi teknologia on kooltaan kymmenesosan aiemmasta teknologiasta, ja näyttöpäätteeseen yhdistyvien johtojen sijaan monitorit saavat nyt virtansa akuista.

"Jos aiemmin sydämen sähkökäyrän mittaukseen tarvittava elektroniikka oli kämmenen kokoista, nyt se mahtuu kynnen kokoiselle alueelle. Langattomuuden ansiosta monitorit on helppo viedä kotiin asti, ja potilas pääsee irti johdoista", Muuranto sanoo.

Käytännössä vanhan tekniikka on muutettu puettavaksi elektroniikaksi: minikokoinen potilasmonitori toimii esimerkiksi rannekkeena, tai sitten laite voidaan liimata kehoon kiinni.

GE:n Tekes-hanke päättyi vuoden 2017 lopussa, jolloin ensimmäiset langattomat potilasmonitorointilaitteet valmistuivat. Seuraavaksi edessä on tuotteistaminen. Muuranto arvioi, että ensimmäiset kaupalliset sovellukset uusista potilasmonitoreista saadaan markkinoille vuonna 2019.

Yhteistyö laajentanut suomalaisyritysten osaamista

Uudet potilasmonitorit kehitettiin yhdessä yli 40 alihankkijayrityksen kanssa. Osaan alihankkijayrityksistä GE otti suoraan yhteyttä, osa löytyi erilaisten tilaisuuksien, kuten seminaarien tai messujen avulla. GE:n pääsuunnittelukumppanina toiminut Bittium päätyi projektiin asiakkaan suosittelemana.

"Päätökseen vaikutti laaja-alainen asiantuntemuksemme langattomien laitteiden suunnittelussa ja määrittämisessä. GE sai avullamme osaamista esimerkiksi mekaanisesta kestävyydestä, tietoturvasta ja mobiiliakkukäyttöisistä laitteista", Tommi Kangas, projektin asiakasjohtaja Bittiumilta kertoo.

Kankaan mukaan projekti tarjosi Bittiumille paitsi mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa, myös tilaisuuden perehtyä kokonaan vieraaseen teollisuuden alaan. Matkapuhelin- ja tukiasemasuunnittelija päätti panostaa medical-puolelle.

"Syksyllä 2017 hankitun medical-sertifikaatin avulla voimme tehdä entistä syvempää yhteistyötä terveysalan yritysten kanssa ja ottaa vastuuta laajemmista kokonaisuuksista", Kangas sanoo.

Myös ohjelmistoyritys NE Device SW:lle medical-puoli oli uutta. Yritys suunnitteli potilasmonitorin prototyypin käyttöliittymän.

"Tyylimme on toteuttaa muutoksia nopealla syklillä, mikä oli merkittävä hyöty GE:n näkökulmasta. Kun suunnittelussa on hankala huomioida ennakkoon kaikkia ongelmatapauksia, muutoksia on parempi tehdä testatessa laitetta", NE Device SW:n pääohjelmistokehittäjä Veli-Pekka Tirkkonen sanoo.

NE Device SW:n toimitusjohtaja Moyeen Ahmad kertoo, että alihankkijana NE Device SW:tä kiinnosti projektin kunnianhimoinen tavoite. Yrityksen tiimi tutustui terveysalaan käymällä sairaalassa vierailulla, jotta he ymmärtäisivät, minkälaiseen ympäristöön tuotteet suunnitellaan. "Työntekijämme pänttäsivät alan termejä jopa vapaa-ajalla", Ahmad sanoo.

Tekesin tuki ja saumaton yhteistyö sairaaloiden kanssa vaikuttivat päätökseen investoida Suomeen

Potilasmonitorointihankkeen aikana GE Healthcaren Suomen organisaatio kasvoi yli sadalla työntekijällä, joista noin 60 palkattiin suoraan hankkeeseen ja loput muualle organisaatioon. Yritys rahoitti hanketta yhteensä 18,5 miljoonalla eurolla. Seuraavaan tuotteistamisvaiheeseen GE Healthcare käyttää kymmeniä miljoonia euroja lisää.

GE:lle monitorointiprojektin tärkein hyöty on ollut se, että yritys saa tuoteportfolioonsa uutta teknologiaa, ja se voi kasvattaa markkinaosuuttaan.

"Liikevaihtomme saattaa kaksinkertaistua uuden teknologian ansiosta", Muuranto sanoo.

Mutta miksi GE valitsi Suomen potilasmonitoroinnin kehityspaikaksi? Muurannon mukaan Tekesin tuella oli valtava merkitys päätöksen lopputulokseen.

"GE:llä on toimintaa melkein joka maassa, ja projekti olisi voitu toteuttaa USA:ssa, Intiassa tai vaikkapa Kiinassa. Kun yritys katsoo, missä se saa rahoilleen eniten vastinetta, julkinen innovaatiorahoitus auttaa päätöksessä erittäin paljon", Muuranto sanoo.

Myös saumaton yhteistyö sairaaloiden kanssa edesauttoi GE:n valintaa investoida Suomeen. Suomessa laitteiden testaus ja validointi on tehty sairaalaympäristössä.

Muurannon mukaan potilasmonitoroinnin projekti on ollut suuri piristysruiske GE Healthcaren Suomen toiminnoille. "Se on vahvistanut Suomen asemaa globaalissa yrityksessämme."

Teksti: Kaiku Helsinki
Kuva: GE Healthcare