Siirry sisältöön
Case 15.06.2018

Kalusto ja laitteet tallessa REDIn rakennustyömaalla

Helsingin Kalasatamaan rakennetaan parhaillaan REDI-kauppakeskusta, joka valmistuu syksyllä 2018. Työmaalla seurataan henkilönostimien sijaintia Bluetooth-tekniikkaa ja henkilöstön älypuhelimia hyödyntävän paikannusratkaisun (Smart Tracker) avulla, mikä tehostaa työmaan tuottavuutta.
Lisätietoja
Mira Helakari

+358 40 756 4230
mira.helakari [at] kaltiot.com

Kaltio Technologies

Kaltio Technologies tekee yhteistyötä Ramirentin ja SRV:n kanssa REDI-rakennushankkeessa, joka on tällä hetkellä yksi Suomen suurimpia. Kauppakeskuksen lisäksi rakennetaan kahdeksan tornitaloa.

”Smart Trackeria voidaan työmailla hyödyntää paitsi liikkuvan kaluston ja työvälineiden, myös henkilöstön ja saapuvan materiaalin paikantamiseen”, toteaa Mira Helakari Kaltioilta.

REDI-kauppakeskuksen kokonaispinta-ala on reilu 60 000 m2, sisältäen viisi kerrosta liiketiloja sekä kaksi kerrosta parkkihallitilaa. Työmaaympäristössä paikannusta vaikeuttavat kaiken aikaa muuttuvat tilaratkaisut, lukuisten aliurakoitsijoiden ketjut sekä huonot verkkoyhteydet esimerkiksi maanalaisissa kerroksissa. Työmaa jakautuu usein sisä- ja ulkotiloihin, jolloin paikannusratkaisun on toimittava koko alueella. Liikkuvien kohteiden seurannassa käytettävissä laitteissa virran optimointi on huomioitava, sillä jatkuvaa virransyöttöä ei ole käytettävissä.

Ramirent ja SRV näkevät Smart Trackerin tuovan hyötyä rakennustyömailla. Usein niissä työn tuottavuutta heikentävät odottelu, tavaroiden etsiminen tai tiedon puute. Paikannin tarjoaa välittömästi tiedon kaluston sijainnista, jolloin työaikaa ei kuluteta kaluston etsimiseen. Mestareiden tai muun henkilöstön sijaintitieto on myös turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Lisäksi sen avulla voidaan optimoida työtehtäviä. Smart Tracker tarjoaa kohteen reaaliaikaisen tai viimeisen sijainnin, kuljetun reitin, käyttöpaikan ja käyttöasteen. Tarvittaessa se monitoroi ja tallentaa myös sensoridataa sekä materiaaleista että työmaaolosuhteista, esimerkkinä betonin kuivumiseen liittyvä lämpötila- ja kosteusdata. Kaltiot valittiin 200 yrityksen joukosta myös Combient Foundryn järjestämään Venture Client -ohjelmaan, jossa Stora Enso ja Kone etsivät Smart Construction -teemaan liittyviä ratkaisuja.

Sovelluksia myös lentorahdin ja lääkekuljetusten seurantaan

”Myös Finnair käyttää ratkaisuamme kerätäkseen dataa omaan Cargo Eye -järjestelmäänsä. Yhteistyö alkoi viime syksynä. Ensin tehtiin kokeiluja ja kerättiin olosuhdetietoa Helsinki-Vantaan lentokentän ympäristöstä. Smart Trackeria voi käyttää myös olosuhdeherkän rahdin seurantaan Aasiaan. Finnair voi tarjota omille asiakkailleen lisäarvoa sillä, että rahdin olosuhteita voidaan seurata toimituksen aikana ”, Helakari kertoo.

Helakarin mukaan ratkaisu on paitsi kustannustehokas myös skaalautuva menetelmä datan keräämiseen muuttuvassa ympäristössä. Finnairin lisäksi myös muut lentoyhtiöt ovat kiinnostuneita.

Lääkekuljetuksissa kyseistä teknologiaa on hyödynnetty maakuljetusten seurantaan Suomessa ja Euroopassa. Lääkekuljetuksissa on erityisen tärkeää varmistaa olosuhteiden säilyminen vakiona kuljetusreitillä.

”Tarkoitus on tarjota vaihtoehtoinen ratkaisu lääkekuljetuksiin perinteisten dataloggerien tilalle. Automaattinen tiedon kerääminen sensoreista Bluetooth-tekniikalla on merkittävä innovaatio. Fyysistä kontaktia sensoriin ei tarvita, mikä mahdollistaa tiedon keräämisen esimerkiksi välivarastoissa, joissa rahtia säilytetään. Kerätty tieto on saman tien luettavissa raportista ja siihen voidaan reagoida ilman turhaa odottamista”, Helakari sanoo.

Perinteisesti loggerit kerätään kuljetuksesta, ja lähetetään muualle tyhjennystä varten, mikä voi viedä useita viikkoja.

Smart Tracker on ollut asiakaskäytössä reilun vuoden ajan. Tuotekehitystä tehdään edelleen jatkuvasti. Toistaiseksi Kaltiot keskittyy pääosin Suomen markkinoihin, mutta kiinnostus on virinnyt myös ulkomailla ja yhtiö kulkee hyvää vauhtia kohti kansainvälisiä markkinoita.

"Olennaisena osana kuljetusta tällainen teknologia auttaa valitsemaan ja kehittämään parhaan mahdollisen pakkauksen sekä myös seuraamaan pakkauksen tilaa kuljetuksen ajan”, muistuttaa myös Business Finlandin rahoittaman Pakkauslaakso-projektin vastuullinen johtaja Petri Vasara.


Teksti: Sirpa Mustonen