Siirry sisältöön
Case 14.05.2018

Marimekko ja Spinnova tutkivat puupohjaisia tekstiilejä

Marimekko ja suomalainen kuituteknologiayhtiö Spinnova aloittivat yhteistyön vuoden 2017 marraskuussa. Tavoitteena on puupohjaisten tekstiilien kehittäminen ja markkinoille tuominen.
Lisätietoja

Janne Poranen, toimitusjohtaja
+358 400 138 711
janne.poranen [at] spinnova.fi

Emmi Berlin, viestintäpäällikkö
+358 400 903 260
emmi.berlin [at] spinnova.fi

Asta Halme, Marimekon viestintä
+358 9 758 7233
asta.halme [at] marimekko.com

Spinnovan kuidun testaus aloitettiin heti marraskuun jälkeen ja testejä on jatkettu siitä asti. Spinnova on tehnyt langalle langankarstaustestejä ja erilaisia kudontatestejä. Lisäksi pienimuotoisesti on kokeiltu yhteistyössä suomalaisten toimijoiden kanssa erilaisia kankaanvalmistustekniikoita eli kankaan kudontaa ja neulontaa. Langan ominaisuuksia kehitetään niin, että ne soveltuvat teolliseen kudontaan.

”Ensimmäiset teollisesti kudotut kangasnäytteet ovat onnistuneet hyvin ja uskomme, että kuitu soveltuu hyvin Marimekon tuotteisiin. Materiaalikehitysprojektit vievät tyypillisesti aikaa ja tässä vaiheessa on tärkeää keskittyä teknologian sekä kuidun ja langan kehittämiseen. Luonnollisesti toivomme saavamme kuidusta valmistettuja tuotteita kuluttajien saataville pian”, sanoo kuviosuunnittelusta ja kodinmallistosta vastaava johtaja Minna Kemell-Kutvonen Marimekosta.

Marimekko tukee vaate- ja tekstiiliteollisuuden osaamisellaan Spinnovaa ja varmistaa, että lopputuotteet täyttävät alan laatu- ja vastuullisuusvaatimukset. Vastuullisemman Better Cotton Initiative (BCI) -aloitteen mukaisen puuvillan ja uusien, ympäristöä vähemmän kuormittavien materiaalien osuuden lisääminen Marimekon tuotteissa on yksi yhtiön vuoteen 2020 ulottuvan vastuullisuusstrategian tärkeimmistä tavoitteista. Marimekko haluaa panostaa materiaaleihin, jotka vastaavat entistä paremmin kestävän kehityksen periaatteita, ja on siksi mukana kehittämässä ja testaamassa uusia materiaaleja.

Suljettu prosessi ilman jätevirtoja

Spinnovan päätavoite on tänä vuonna valita ja toteuttaa teknologiakonsepti, jolla Jyväskylässä sijaitseva pilottitehdas käynnistetään. Suurempia määriä kuitua testaukseen voidaan todennäköisesti toimittaa vuoden loppupuolella. ”Spinnovan menetelmällä tehdyn kuidun ominaisuuksia voi muokata erilaisten tekstiilien mukaisiksi. Senkin vuoksi on hyvä, että osapuolilla on selkeä tavoite, jota silmällä pitäen kuitua kehitetään. Käymme Marimekon kanssa säännöllisesti yhdessä läpi projektin edistymistä. Projektitapaamisissa muun muassa arvioidaan testeissä syntyneiden lankojen ja kankaiden ominaisuuksia ja laatua. Kehitystyötä jatketaan tämän pohjalta”, toteaa viestintäpäällikkö Emmi Berlin Spinnovasta.

Spinnova on tällä hetkellä ainoa yritys maailmassa, joka pystyy valmistamaan tekstiilikuitua suoraan sellusta ilman kemiallisia liuottimia. Esimerkiksi selluloosapohjaisen viskoosin valmistuksessa tarvitaan kemikaalikäsittelyjä, joiden ympäristö- ja ilmastokuormitus on huomattava. Spinnovan metodi perustuu vain sellun mekaaniseen käsittelyyn siten, että siitä tehty hienojakoinen massa muotoutuu tekstiilikelpoiseksi kuiduksi. Tässä suljetussa prosessissa ei ole minkäänlaisia jätevirtoja, ja siinä syntynyt vesihöyrykin johdetaan takaisin prosessiin. Menetelmä kuormittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi viskoosin tai puuvillan tuotanto. Uutuusmenetelmällä tuotetun tekstiilikuidun valmistuksessa kuluu noin 99 prosenttia vähemmän vettä kuin puuvillakuidun tuotannossa. Lisäksi Spinnovan kuidusta tehty kangas voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai kompostoida, mikä pienentää edelleen tuotteen ympäristöjalanjälkeä.

”Koska menetelmämme on toiminut puupohjaisen selluloosan, tarkemmin sanottuna mikrofibrilloidun selluloosan, ”kehräämiseen” tekstiilikuiduksi, olemme kokeilleet myös maatalous- ja biojätteen käyttämistä samalla tavalla ja alustavat tulokset ovat hyviä. Olemme vielä pieni yhtiö, joten meidän on priorisoitava asioita. Tänä vuonna puupohjaisen kuidun kehittäminen kaupalliseksi Marimekolle ja pilottitehtaamme kehittäminen ovat tärkeimpiä asioita”, Berlin painottaa.

Spinnova ei ole toistaiseksi lyönyt lukkoon raaka-aineitaan. Todennäköisesti nykyiset ja tulevat kaupalliset kumppanit sekä tietysti eri materiaalien toimivuus prosessissa määrittelevät sen, mitkä raaka-aineet valitaan mihinkin. Ainoa, mistä Spinnova ei tingi, on vastuullisuus ja ekologisuus – raaka-aineiden valitsemisperuste on, että ne ovat joko uusiutuvaa tai jätteeksi muuten päätyvää materiaalia.

Pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa tulosta

”Olemme Business Finlandissa uskoneet Spinnovan innovaatioon ja sen mahdollisuuksiin läpimurtoteknologiana, jolla voi olla alaa merkittävästi uudistava vaikutus. Se on varmasti auttanut Spinnovaa saamaan myös kansainvälisiä sijoittajia mukaan”, muistuttaa asiantuntija Veli-Pekka Ihanus BioNets-ohjelmasta.

Business Finland on viime vuosina tukenut useita innovatiivisia biotuotteita kehittäviä startup-yrityksiä jakamalla riskiä ja luomalla verkostoja. Suomessa on tutkimukseen pohjautuvaa korkeatasoista biotalousosaamista ja myös sekä halua että kykyä kaupallistaa tuloksia.

Teksti: Sirpa Mustonen