Case 18.09.2018

Marja Putkiston Finnmotion parantaa tuottavuutta ja lisää työhyvinvointia

Työhyvinvointipalveluiden kilpailutilanne on tiukka. Tarjontaa on pilvin pimein sekä mielelle että keholle. Method Putkistoon pohjaava Finnmotion erottuu muista muun muassa jatkuvalla prosessilla ja mitattavuudella. Business Finland rahoittaa palvelun tuotteistamista ja kansainvälistymistä.
Lisätietoja
Marja Putkisto

Toimitusjohtaja, Method Putkisto Finland Oy
marja.putkisto(at)methodputkisto.com
050 318 8338

Finnmotion on Method Putkistosta kehitetty työhyvinvointipalvelu, jossa fyysinen ja psyykkinen ergonomia yhdistyvät yrityksen johdon strategiaan. Se toimii työhyvinvointia parantavana ohjelmana, mutta lisäksi se avaa uuden näkökulman yrityksen tuottavuuden parantamiseen. Palvelu vastaa myös digiajan mukana tulleiden huonojen työasentojen haasteisiin. Tulokset ovat mitattavissa esimerkiksi selkäkipujen vähentymisenä tai poissaolojen määrän pienenemisenä.

”Uutta on sen progressio, sisältö ja se, että prosessi toteutetaan johto edellä ja se toimii myös johdon strategisena työkaluna. Sillä rakennetaan harmoniassa yrityksen hyvinvointia ja tuottavuutta. Ohjelma tehdään työaikana, mutta on rakennettu siten, että se ei vie työaikaa vaan tuo lisää tilaa työaikaan”, kertoo Marja Putkisto.

”Olen jo pitkään miettinyt, millä voisin kirkastaa työhyvinvointiin vaikuttavan sokeaa, harmaata aluetta.  Monien tekijöiden yhtäaikaisia vaikutuksia on vaikea erottaa ja halusin saattaa ne todennettavaan ja mitattavaan muotoon.  Siksi lanseeraan esimerkiksi uuden käsitteen ryhtieroosio. Se kattaa fyysisen lisäksi myös humaanin eroosion.”

”Menetelmän avulla työntekijä on työpäivän lopussa paremmassa ryhdissä kuin päivän alussa. Sama pätee aikajanalla – vuosien kuluessa ryhti työpaikalla paranee. Ohjelma iskee kipujen ja työuupumuksen ydinsyihin. Uutta on myös prosessin jatkuvuus. Kyseessä ei ole kikka tai yksittäinen juttu, vaan fyysinen ja emotionaalinen itsehoitojärjestelmä.”

Haasteena on, kuinka eri asiat integroituvat yhdeksi toimivaksi organisaatioksi muutosmylläköiden keskellä – ja vieläpä yksinkertaisin keinoin. Tarve muutokseen tiedostetaan, mutta vaatii rohkeutta astua oikeasti uuteen. Trafi halusi kokeilla Finnmotionin oppeja.

”Trafin periaatteena on, että kokeilemme aktiivisesti uusia käytäntöjä niin työhyvinvoinnin ylläpidossa kuin muussakin toiminnassamme. Finnmotionin ryhtiä korjaava prosessi on ollut mielenkiintoinen kokemus ja toivottavasti sen opeista, kuten kehollisuuden merkityksestä muutoksessa, on hyötyä osallistujien työssäjaksamiseen jatkossakin”, sanoo ryhtikoulua Trafissa luotsannut toimialajohtaja Olli Lindroos.

Method Putkiston Finnmotion on aloittamassa kansainvälistymistä. Palvelumuotoilua on tehty Työsuojelurahaston rahoituksella ja nyt Business Finland rahoittaa Finnmotionin tuotteistamista ja kansainvälistymistä. Palvelua on pilotoitu Suomessa ja Iso-Britanniassa.

Teksti: Eero Lukin
Kuva: Anastasia Pajanen