Siirry sisältöön
Case 13.06.2018

Ponsse kehitti EU-hankkeessa maastoa säästävän metsäkoneen

Heikosti kantavilla mailla puunkorjuu on haastavaa. Ponsse on mukana EU-rahoitteisessa hankkeessa, jossa kehitettiin tela-alustalla kulkeva metsäkone. Hanke on saanut kokonaisuudessaan yli puolitoista miljoonaa euroa EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.
Lisätietoja
Kalle Einola

Tuotekehityspäällikkö, Ponsse Oyj
+358 40 514 3994
kalle.einola (at) ponsse.com

Lue lisää Horisontti 2020 -rahoituksesta 

Ilmastonmuutos on tehnyt talvista yhä leudompia. Kun havumetsävyöhykkeellä ei talvisin ole enää välttämättä kunnolla routaa, puukorjuutöitä ei voida hoitaa entiseen tapaan eikä ilman asianmukaista kalustoa.

"Korjuutöitä ei yksinkertaisesti voi tehdä, jos kone jää leimikolle kiinni. Koneet myös jättävät maahan ajourapainaumia, mikä on koneellisen puunkorjuun yksi haaste, joka on ratkaistava. Lähivuosina Suomessa on paljon turvemailta korjattavia kohteita, ja siellä olosuhteet ovat erityisen hankalia perinteisille ratkaisuille – etenkin, kun korjuutyön tuottavuus halutaan pitää hyvällä tasolla ja kuormakoosta ei juuri voida tinkiä", Ponssen tuotekehityspäällikkö Kalle Einola sanoo.

Ilmastonmuutos on vaikuttanut laajalti metsien talviin koko Euroopassa. Siksi kansainvälinen konsortio alkoi kehittää puunkorjuutöihin ratkaisua, joka vastaisi muuttuvien olosuhteiden aiheuttamiin haasteisiin. Metsäkonevalmistaja Ponsse lähti mukaan konsortioon, koska siinä oli mukana merkittävä ja kokenut telastoratkaisujen toimittaja sekä metsäteknologian tutkimukseen sitoutuneita tutkimuslaitoksia Euroopan johtavista metsätalousmaista.

"Ilmastonmuutoksen vuoksi on löydettävä alustaratkaisuja, jotka toimivat uudessa toimintaympäristössä: koneen alustaratkaisu ei saa rikkoa maastoa ja siinä pitää olla kosketuspintaa niin paljon, että kone voi toimia tuottavasti pehmeälläkin maalla", projektin EU-vastuuhenkilönä toimiva Einola kuvailee.

Telaratkaisu alentaa maastoon kohdistuvaa pintapainetta

Ponsse on kehittänyt jo aiemminkin ratkaisuja koneiden maahan kohdistaman pintapaineen hallintaan esimerkiksi lisäämällä koneiden alle akseleita.

Yhdessä tutkimuskonsortion kanssa Ponsse kehitti uudenlaisen metsäkoneen, jossa pyörien sijaan pohjana ovatkin kumiset telat. Konseptikone muokattiin tavanomaisesta kuormatraktorista niin, että sen keinuteleihin ja ilmakumipyöriin perustuva alustarakenne korvattiin neljällä modulaarisella telayksiköllä.

Teräsvahvisteinen, kumirakenteinen telamatto muotoutuu kantavien rullastojen alla maaston muotojen mukaan, jolloin koneen paino jakautuu tasaisemmin ja suuremmalle pinta-alalle kuin tavanomaisissa metsäkoneissa. Tela-alustan idea on pitkälti samantapainen kuin esimerkiksi sotilasajoneuvoissa.

"Telaratkaisu on hellävaraisempi maastolle. Kun telat muotoutuvat maaston mukaan, pintapaine saadaan alas. Uusi ratkaisu vähentää merkittävästi pintapainetta. Lisäksi erittäin heikosti kantavilla kohteilla tai esimerkiksi syvässä lumessa telastorakenteen avulla voidaan edetä helpommin ja taloudellisemmin kuin pyöräalustoilla", Einola sanoo.

Konseptikonetta on testattu jo yli 1 500 tuntia, esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Latviassa. Testauksen perusteella telastoratkaisua on kehitetty vaiheittain paremmaksi.

"Metsäkoneisiin on ennenkin mietitty kumitelaratkaisuja, mutta aiemmin kumitelarakenteisia metsäkoneita ei ole viety näin pitkälle – ainakaan tässä kantavuus- ja kokoluokassa", Einola kertoo.

EU-tuki käynnisti projektin – kehitteillä myös järjestelmä maastovaurioiden mittaukseen

Konsortio on saanut rahoitusta maailman suurimmasta tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmasta, EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta, johon kaksivuotinen OnTrack-hanke kuuluu.

Yhteistyöprojektiin kuuluu Ponssen lisäksi myös eurooppalaisia metsäntutkimusorganisaatioita sekä tela-alustaisia ajoneuvoja valmistava italialainen Prinoth. Hankkeen ohella norjalainen metsäntutkimuslaitos NIBIO kehittää järjestelmää, jolla maastovaurioiden laatu ja määrä voidaan todentaa tarkasti. Koneen hyödyistä saadaan siis tarkkaa tietoa.

Horisontti 2020 -hanke päättyy elokuussa 2018, jolloin saadaan lopulliset tulokset tutkimusprojektista ja tehdään päätös innovaation tuotteistamisesta.

Einola kertoo, että ilman hankkeen saamaa rahoitusta tutkimusprojektia ei olisi ollut mahdollista aloittaa, sillä riskit olivat yritykselle liian suuret.

"Meiltä olisi puuttunut mahdollisuus tehdä näin laajaa testausta eri maissa. Olemme saaneet tutkittua koneen toimivuutta ja maastovaikutuksia erittäin monipuolisesti", Einola kuvailee.

Einolan mukaan ilmastonmuutos pakottaa metsäteollisuuden kehittämään kestäviä innovaatioita.

Ponsse haluaa osaltaan tukea kestävän kehityksen mukaista puunkorjuuta.

"Kun ilmasto ja ympäristö muuttuvat, uusia ratkaisuja on haettava. Tässä hankkeessa olemme osaltamme voineet kehittää kestävää puunkorjuuta, mutta uusia tarpeita tulee varmasti lisää", Einola sanoo.

Teksti: Kaiku Helsinki
Kuva: Ponsse

Katso myös