Case 08.11.2018

Tehokkuus kasvaa ja virheet vähenevät, kun rakentamisen tuotannonohjaus kootaan yhteen järjestelmään

Fluent Progress on kehittänyt ja tuonut markkinoille tuoteperheen, jonka avulla eri rakennusvaiheiden tietoja pystytään yhdistämään. Tämän myötä rakentamisen virhearvioinnit pienenevät, tehokkuus kasvaa ja syntyy konkreettisia kustannussäästöjä. Business Finland on rahoittanut kehitystyötä.
Lisätietoja

Marjo Danielsson

toimitusjohtaja
+358 50 499 9531
marjo.danielsson(at)fluentprogress.fi

Anna Romo

viestintä ja markkinointi
+358 50 347 1003
anna.romo(at)fluentprogress.fi

Perinteisesti rakennushankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovaiheissa syntyy valtava määrä dokumentaatiota eri sovelluksissa, jotka eivät keskustele keskenään. Tietoa voi löytyä myös hajallaan esimerkiksi työmaiden pöytälaatikoista. Tällöin ”lessons learned” -tyyppinen tieto jää kokonaan hyödyntämättä tulevissa hankkeissa, kun tietoa edellisistä hankkeista ei joko ole helposti saatavilla tai avainhenkilöt ovat vaihtuneet.

Fluent Construction -tuoteperhe on kehitetty yhteistyössä rakennusalan asiantuntijoiden kanssa. Kokonaisuus on saanut positiivisen vastaanoton alan toimijoiden keskuudessa.

Tuoteperheessä nähdään merkittävää potentiaalia myös kansainväliseksi menestystuotteeksi. Fluent Construction -tuoteperhe on toteutettu siten, että lokalisointi ja eri kieliversiot on helppo toteuttaa.

Pilvipalveluna tarjottava Fluent Construction on toteutettu uusimpia teknologioita hyödyntäen. IoT:n avulla sovelluksiin voidaan tuoda tietoa muista lähteistä. Jaettu todellisuus eli AR on myös vahvasti läsnä kokonaisuudessa.

Tuoteperhe sisältää tuotannonohjauksen mobiilisovelluksineen sekä karttapohjaisen sovelluksen huomioiden ja puutteiden dokumentointiin.

- Nyt saamme tuotettua todennettua tietoa rakennusvaiheista, kun pystymme tarjoamaan rakennusammattilaisille tehokkaat digitaaliset välineet ja tarvittava tieto saadaan oikea-aikaisesti saataville. Rakentamisessa voidaan vihdoin keskittyä olennaiseen – korkealaatuiseen rakentamiseen, kertoo Fluent Progressin toimitusjohtaja Marjo Danielsson.

Fluent Progress aloitti Business Finland -yhteistyönsä palkkaamalla Digiboosti-rahoituksen avulla yritykseen digiosaajan. Hänen johdollaan uusittiin yrityksen markkinointi-, myynti- ja sisäiset kommunikointivälineet.

- Saimme Business Finlandilta rahoitusta myös rakennusteollisuuden tuotannonohjausinnovaatioiden kaupallistamiseen. Seuraavaksi tavoitteena on kasvattaa markkinoita Suomen ulkopuolelle. Kansainvälistymisselvitykseen olemme saaneet apua Explorer -rahoituksesta.