Siirry sisältöön
Case 23.08.2018

Työkalu auttaa testaamaan tutkimusidean vaikuttavuutta

Tampere3:n innovaatio- ja tutkimuspalveluissa on kehitetty työkalu, jonka avulla voidaan paremmin osoittaa, millaista merkitystä tutkimuksella on yhteiskunnalle. Uusi Impact Canvas -työkalu hyödyntää muun muassa liiketoiminnan suunnittelua. Business Finland rahoitti työkalun tuotteistusta ja pilotointia Innovation Scout -rahoituksella.
Lisätietoja
Leena Köppä

Valmentaja, vaikuttavuus 
Tutkimuspalvelut
Tampereen yliopisto
leena.koppa (at) tuni.fi
+358 40 198 1151


Impact Coaching -valmennusohjelman ensimmäinen työpaja Tampere3 -väelle. Kuva: Leena Köppä


Tampere3:n, eli pian yhdistyvien Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun, innovaatio- ja tutkimuspalveluissa oli tarve saada toimiva työkalu tutkimusaihioiden vaikuttavuuden testaamiseen. Korkeakoulujen innovaatiopalveluissa oli aiemmin hyödynnetty joitakin osia Business Model Canvas -työkalusta, mutta tutkijat kokivat, ettei malli sovi sellaisenaan heille. Niinpä innovaatio- ja tutkimuspalvelujen asiantuntijat alkoivat rakentaa ja tuotteistaa uudenlaista tutkimuksen vaikuttavuuden työkalua, eli Impact Canvasta.

Työkalu jo ahkerassa käytössä

Aluksi työkalua kehitettiin ja testattiin kolmen henkilön sivutoimisena pienenä projektina. Innovation Scout -rahoituksen myötä työkalun kehittämiseen liittyi isompi työryhmä, ja työkalun ympärille rakentui akateeminen tutkimus. Työryhmä pilotoi työkalua useissa eri työpajoissa eri kohderyhmien kanssa.

"Rakensimme Impact Canvasta lean-periaatteiden mukaisesti eli muovasimme työkalua pilotointien aikana eteenpäin parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi", sanoo Tampereen yliopiston valmentaja ja hankkeen vetäjä Leena Köppä.

Impact Canvas -työkalu julkaistiin keväällä 2016. Se soveltuu tutkimusta valmistelevien tutkijaryhmien lisäksi myös aloitteleville startupeille, jotka haluavat testata ideaansa ja sen vaikutuksia osana suurempaa kokonaisuutta. Työkalua voidaan käyttää etenkin tutkimuksen ja innovaatioiden alkuvaiheessa idean kehittämiseen, kun halutaan selvittää, millainen vaikutus sillä on yhteiskunnalle tai tiettyyn kohderyhmään. Myös valmentajat ja asiantuntijat voivat soveltaa työkalua tutkijaryhmiä sparraillessaan.

Työkalun pohjalta innovaatio- ja tutkimuspalvelut on kehittänyt ja toteuttanut Impact Canvasta hyödyntäviä valmennusohjelmia. Esimerkiksi terveysteknologia- ja life science -alan uuden liiketoiminnan kehittymistä tukeva SPARK Finland hyödyntää valmennusta.

Rahoituksen avulla kansallista ja kansainvälistä huomiota

Business Finlandin myöntämä rahoitus mahdollisti uuden työkalun kehittämisen, pilotoinnin kansainvälisissä verkostoissa, kansainvälisen esittelyn ja laajan arvioinnin. Rahoituksen avulla Impact Canvas -työkalua voitiin kehittää myös tutkimuksellisin keinoin. Rahoitus on ollut myös joustava, sillä esimerkiksi hankesuunnitelmaa on saanut tarvittaessa muuttaa asiakastestauksessa ilmenneiden tarpeiden konkretisoituessa.

"Rahoituksen avulla olemme voineet luoda Impact Canvas -työkalulle vahvaa brändiä sekä kansallisesti että kansainvälisesti muun muassa tutkimusjulkaisujen kautta", Leena Köppä sanoo.

Köpän mukaan kansainvälisissä verkostoissa tehdyt pilotoinnit ja tutkimusjulkaisut ovat tuoneet työkalulle uskottavuutta, mikä on lisännyt työkalun kysyntää myös kotimaassa.

Innovation Scout edisti kaupallistamisen kulttuurin muutosta

Business Finland rahoitti kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämistä vuosina 2015–2017 osana hallituksen Innovation Scout -kärkihanketta. Rahoitusta myönnettiin tutkimusorganisaatioille ja korkeakouluille. Tuen ensisijaisena tavoitteena oli rakentaa valmiuksia luoda tutkimus- sekä osin myös tutkijalähtöistä yritystoimintaa.

Business Finlandin joulukuussa 2017 teettämän tutkimuksen mukaan myönnetty rahoitus on vaikuttanut merkittävästi tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin. Se on kasvattanut osaamista, ja rahoituksen myötä tutkimuslaitokset ovat myönteisempiä tutkimusten kaupallistamiselle. Business Finland (Tekes) panosti yhdessä hankkeiden toteuttajien kanssa Innovation Scout -hankkeisiin 15,8 miljoonaa euroa vuosina 2015−2017.

Business Finland rahoittaa edelleen tutkimuksen ja yritysten välistä yhteistyötä muun muassa Research to Business (ent. Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa), Co-Creation ja Co-Innovation -rahoituspalveluiden avulla.

Impact Canvas on ladattavissa Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta (linkki päivitetty 7.10.2020)

Lue myös muista Innovation Scout -tuloksista

VTT tekee innovaatioiden vaikuttavuutta näkyväksi
VTT kehitti Business Finlandin Innovation Scout -rahoituksella uudenlaisen sisäisen vaikuttavuusmittaroinnin, jonka myötä syntyi täysin uudenlainen arviointikulttuuri.

Helsingin yliopiston kehittämä malli auttaa yrityksiä ja yliopistoja tekemään yhteistyötä

Teksti: Kaiku Helsinki