Siirry sisältöön
Case 19.04.2018

Varoitus mustasta jäästä suoraan kuljettajille

Reaaliaikainen liukkauden tunnistusjärjestelmä ja siihen liittyvä kuljettajan opastus auttavat vähentämään tieliikenteessä liukkailla teillä sattuvia kolareita ja henkilövahinkoja. Kyse on suomalaiskeksinnöstä: järjestelmästä, joka tunnistaa mustan jään ja lähettää siitä tiedon autoihin. Järjestelmää asennetaan aluksi raskaan liikenteen ajopeleihin ja myöhemmin mahdollisesti myös henkilöautoihin.
Lisätietoja
Jarmo Leino

toimitusjohtaja
EEE Innovations Oy
+ 358 400 280 850
jarmo.leino (at) e3inno.fi

EEE Innovations Oy on kaupallistanut kaksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n patentoimaa innovaatiota, joissa ajoneuvot toimivat ”liikkuvina liukkaussensoreina”. Niiden ajotietokoneista saatavat tiedot jalostetaan, analysoidaan ja toimitetaan kuljettajien päätelaitteille. Erillisiä ajoneuvoihin lisättäviä ulkoisia antureita ei tarvita.

”Nykyisellään liukkaustietoa kerätään joko kiinteiltä havaintoasemilta tai tähän tarkoitukseen erikseen varustelluilla ajoneuvoilla. eGrip-järjestelmällä tarkoitetaan ohjelmistoa, jonka taustalla on ajatus luoda kaikista ajoneuvoista liikkuvia, reaaliaikaisia liukkaussensoreita. eGripin avulla liukkaat keliolosuhteet voidaan havaita reaaliaikaisesti, nykyisiä menetelmiä tarkemmin sekä erittäin paljon nykyisiä menetelmiä edullisemmin”, selventää EEE Innovations -yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Leino.

Turvallisuus ja kustannustehokkuus kimpassa

Leinon mukaan yhtiöllä on parhaillaan meneillään pilotit esimerkiksi Helsingissä HSL:n, VTT:n sekä Linkkerin kanssa. Työpöydällä on hankkeita myös Nesteen kanssa. ”Päätavoitteemme on tehdä liikenteestä entistä turvallisempaa sekä kustannustehokkaampaa siitä kerättävän datan avulla myös kansainvälisesti. Ratkaisumme on otettu vastaan erittäin positiivisesti. Sitoutuminen turvallisuuteen sekä kustannustehokkuuteen tuntuu tällä hetkellä kiinnostavan myös muualla kuin Suomessa”, Leino toteaa.

Kuljettajaa opastava eDas on niin ikään ohjelmistopohjainen ratkaisu, joka ottaa nykyisin käytetyistä ajo-opastinjärjestelmistä poiketen huomioon myös kuljettajasta riippumattomat tekijät, kuten ruuhkat, sääolosuhteet sekä autojen eroavaisuudet. Näin autosta kerättävästä informaatiosta pystytään erottelemaan nimenomaan kuljettajan vaikutus ajamisen taloudellisuuteen, sekä esimerkiksi tunnistamaan viallisesti toimivat ajoneuvot. Opastin oppii optimaaliset nopeusprofiilit kullekin reitille ja opastaa kuljettajia reaaliaikaisesti, jolloin ajamisesta tulee taloudellisempaa. Järjestelmän avulla voidaan myös hallinnoida esimerkiksi koko bussilaivuetta keskitetysti, jolloin koko bussijärjestelmän ajoitukset ja dynamiikka voidaan määritellä valittujen kriteerien valossa.

”Tulevaisuudessa pystymme myös lisäämään ajo-opastimen ominaisuuksiin esimerkiksi automatisoidun ajoneuvon kontrolloinnin ja vaarallisen ajotavan havainnoinnin”, Leino lisää.

Uudet ohjelmistot kiinnostavat myös vakuutusyhtiöitä sekä tahoja, jotka vastaavat teiden kunnossapidosta, tiesääpalveluista, navigaattoripalveluista, ajoneuvojen valmistuksesta sekä ajoneuvojärjestelmistä. Pelkästään EU:n 27 valtion alueella on tavarankuljetusautoja 34 000 000 ja busseja 820 000 kappaletta.

”EEE Innovations Oy:n kehittämissä ratkaisuissa on merkittävää liiketoimintapotentiaalia esimerkiksi tulevaisuuden ekokaupunkiympäristöissä. Niissä kilpailukykyisimpiä ovat ratkaisut, joilla voidaan sekä lisätä ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta että vähentää päästöjä”, toteaa CleanWebin ohjelmapäällikkö Outi Suomi.

Taloudellisesta ajotavasta hyötyy myös ympäristö, koska kymmenisen prosenttia vähentyvä polttoaineen kulutus tuottaa vähemmän päästöjä. Aktiivisella seurannalla polttoaineen kulutuksen vähentymispotentiaali on jopa 20 prosenttia. Näin syntyy merkittävää säästöä polttoainekuluissa ja tieliikenteen turvallisuus paranee. Ohjelmisto voidaan asentaa suurimpaan osaan raskaan liikenteen ajoneuvoista ilman erillisiä lisälaitteita.

EEE Innovationin keksinnöt ovat lähtöisin VTT:n raskaan liikenteen tutkimushankkeista, ja niitä on pilotoitu Suomen lisäksi jo yhdessä EU-tason projektissa. Kehityshanke on saanut rahoitusta Business Finlandin CleanWeb-ohjelmasta.


Teksti: Sirpa Mustonen