Siirry sisältöön
Case 12.04.2019

Ympäristökädenjälki kertoo positiivisista ympäristöteoista

Uusi systemaattinen menetelmä ja siihen liittyvä mittari: kädenjälki, todentaa ympäristövaikutusten pienentämiseksi tehdyn työn ja kertoo tuotteen elinkaaren aikaiset positiiviset vaikutukset.
Lisätietoja
Saija Vatanen

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
saija.vatanen (at) vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja LUT-yliopisto kehittivät marraskuussa päättyneessä hankkeessa menetelmän tuotteen hiilikädenjäljen arviointiin. Parhaillaan käynnissä on jatkohankkeessa vesi-, ravinne-, ilmanlaatu- ja resurssitehokkuuskädenjälkien kehittäminen. Vuonna 2020 käynnistyy hankkeiden ja yritystason hiilikädenjälkimenetelmien kehittäminen. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään muiden vastaavien menetelmien kehittäjätahojen, kuten Harvardin yliopiston kanssa.

”Yritykset ovat ottaneet hiilikädenjäljen innostuneesti käyttöönsä ja tuli tarve laajentaa menetelmää myös muihin ympäristövaikutuksiin sekä tuotetasolta yritystasolle”, sanoo kehitystyötä johtava Saija Vatanen VTT:ltä.

Resurssitehokkuuden parantaminen sekä jätteiden ja päästöjen vähentäminen on yrityksille ja organisaatioille jo arkipäiväistä tekemistä. Ne haluavat pienentää haitallisia ympäristövaikutuksiaan eli jalanjälkeään. Samanaikaisesti ne kehittävät tuotteita, palveluita ja teknologioita pienentämään asiakkaidensa ympäristövaikutuksia. Näiden positiivisten toimien ja hyötyjen viestimiseen ei ole ollut aikaisemmin menetelmää. Kehitteillä olevat ympäristökädenjäljet ovat linjassa elinkaariarvioinnin ja jalanjälkimenetelmän periaatteiden kanssa.

Kilpailuetua myönteisistä ympäristövaikutuksista

”Viestintämahdollisuus yrityksen asiakkaiden toiminnassa aikaansaatavista myönteisistä ympäristövaikutuksista voi antaa tehokasta kilpailuetua markkinoilla”, muistuttaa ohjelmapäällikkö Outi Suomi Business Finlandista.

Jalanjälkikonseptilla tavoitellaan pääsyä mahdollisimman lähelle nollaa. Kädenjäljen positiivisilla vaikutuksilla sen sijaan ei ole mitään ylärajaa. Hiilikädenjäljen arvioinnin tarkoituksena on laskea asiakkaan käytössä olevan tuotteen suotuisat  ilmastonmuutosvaikutukset.  Perusperiaatteena on, ettei oman jalanjäljen pienentäminen ole vielä kädenjälkiteko. Sen sijaan hiilikädenjäljen ansaitsee pienentämällä toisen hiilijalanjälkeä. Tuotteen hiilikädenjälki saadaan vertaamalla uuden ratkaisun hiilijalanjälkeä verrokkiratkaisun hiilijalanjälkeen asiakkaan käytössä.

Ympäristökädenjälkihankkeeseen (2018-2020) osallistuu iso joukko yrityksiä:  Andritz Oy, Biolan Oy, Borealis Polymers Oy, Ekox Finland Oy, Gasum Oy, HyXo Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Neste Oyj, Nordic Investment Bank, Outotec Oyj, Paptic Oy, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, UPM-Kymmene Oyj, Semantum Oy, Sitra ja Stora Enso Oyj. Jo käynnissä olevaan hankkeeseen ei haeta uusia partnereita.

Lue lisää

www.handprint.fi


Teksti: Sirpa Mustonen