Siirry sisältöön
Case 24.11.2020

AGCO Power: Tutkimushanke tuo biometaanin työkoneisiin, vähentää päästöjä ja luo uusia vientimahdollisuuksia

Lupaavat tutkimustulokset moottorivalmistaja AGCO Powerin vetämästä ja Business Finlandin rahoittamasta METER-hankkeesta vauhdittavat sähköistyksen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden tuloa työkonesektorille. Maatalouden ja eläintilojen sivutuotteena syntyy biometaania, joka on haitallinen kasvihuonekaasu. Sen polttaminen työkoneiden moottoreissa voi vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä maatilojen kokonaispäästöjä merkittävästi.
AGCO Power Oy
  • AGCO Power (entinen Sisu Diesel) valmistaa moottoreita traktoreihin, puimureihin ja muihin liikkuviin työkoneisiin, osa AGCO-konsernia
  • AGCO POWER ollut luottomoottori sukupolvelta toiselle yli 75 vuoden ajan.
  • Henkilöstön määrä 740.

 

Tuotekehitysjohtaja Kari Aaltonen AGCO Powerin uudistetussa tehtaassa.

"Olemme perinteinen dieselmoottoritehdas, mutta viimeiset 20 vuotta päästölainsäädäntö on suoraan ohjannut meidän tekemistä. Tutkimushanke auttaa meitä tukemaan asiakkaiden tuotetarjoamaa, että heillä olisi mahdollisuus tarjota biometaania hyödyntäviä traktoreita ja työkoneita tulevaisuudessa. Päästölainsäädäntö kiristyy varmasti, joten haluamme olla valmiita siihen", kertoo AGCO Powerin tuotekehitysjohtaja Kari Aaltonen.

AGCO Power (entinen Sisu Diesel) valmistaa moottoreita muun muassa Valtra-, Fendt- ja Massey-Ferguson-traktoreille. Se kuuluu AGCO-konserniin, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneiden suunnittelija, valmistaja ja myyjä. Yli kaksi vuotta kestänyt, kesällä 2020 päättyneen METER -hankkeen tutkimuskumppanit olivat VTT, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Valmet Automotive, Milcon, Akkurate ja Bitwise.

"Myös tämä eTurbo -hanke onnistui hyvin. eTurbolla saadaan moottorista enemmän tehoa ja paremmat ominaisuudet. Samanaikaisesti polttoaineen kulutus ja CO2-päästöjen taso laskevat. Tavoitteena on alittaa kaikki vaadittavat päästötasot ja viedä polttoaineen kulutus niin alas kuin mahdollista", sanoo Aaltonen.

Uusia ratkaisuja ilmaston lämpenemiseen

Tutkimushankkeessa kehitettiin AGCO Powerin ensimmäinen maa- tai biokaasulla toimiva konseptimoottori, joka pääosin saavutti nykyiset päästövaatimustasot. Dieselmoottorin sähköistyksen osalta hankkeessa tutkittiin sähköavusteisen turboahtimen toimintaa työkoneisiin suunnatussa dieselmoottorissa ja kehitettiin 48 voltin kevythybridijärjestelmä.

Tutkimustyön pohjalta AGCO rakentaa parhaillaan biometaanimoottorilla toimivia testiajoneuvoja kenttätestaukseen.

"Alalla on kovat vaatimukset tuotteen kestävyyden, eliniän ja päästöjen suhteen. Niinpä teemme vielä monenlaista testausta ennen kuin voimme luovuttaa voimalähdemoottorin asiakkaalle. Tähtäämme kuitenkin vakavasti sarjatuotantoon. Biometaanin käyttö lisääntyy, ja meiltä tulee siihen tulevaisuudessa moottori työkoneille ja traktoreille", toteaa Aaltonen.

Kaasumoottori VTT:n laboratoriotesteissä.

Tähtäimessä sarjatuotanto ja uusi vientivaltti

Ketteryys ja nopeus ovat avainasemassa uuden teknologian käyttöönotossa ja markkinoille saamisessa. Aaltonen näkee Suomessa erinomaisen mahdollisuuden investoida toimialaan, jossa on vahva tulevaisuuden kasvupotentiaali.

"Meillä on paljon kilpailuvaltteja käsissä. Suomi on omavarainen biometaanin suhteen ja pystymme tekemään paljon sen ympärille. Täällä on korkean tason osaamista liittyen kaasun vaatimaan ohjausteknologiaan, tekniikkaan ja ohjelmistoihin. Voimme yhdessä kehittää Suomelle vientivalttia ja samalla auttaa ilmastoa sekä työllistää ihmisiä."

Business Finland toimii mahdollistajana

AGCO:n yhteistyö Business Finlandin kanssa alkoi jo 1990-luvulla. Myös aikaisemmat tutkimushankkeet onnistuivat hyvin.

"Business Finlandin tavoitteena on luoda osaamispohjaa näillä projekteilla – mielellään niin, että se levittäytyy ison yrityksen lisäksi tutkimuspuolelle ja pienempiin yrityksiin. Tämän osaamisen pohjalle voidaan tehdä ne varsinaiset tuotekehityshankkeet, jotka johtavat tuotteisiin ja tuovat vientituloja Suomeen", sanoo Business Finlandin johtava asiantuntija Matti Säynätjoki.

"METER-hankkeessa yhteistyö tutkijoiden ja yritysten välillä oli hyvinkin tiivistä tekemisen tasolle asti. Siinä tehtiin myös paljon tiedonvaihtoa ja suunnittelutyötä, esimerkiksi konepuolella kokeellisen toiminnan suunnittelua. On aina mielenkiintoista seurata miten yritykset jatkavat eteenpäin meidän tukemista hankkeista. Näitä ei tehdä pöytälaatikkoon vaan bisnekseksi."

METER-hankkeen yhteenveto

Lisätietoja

Kari Aaltonen
kari.aaltonen (at) AGCOcorp.com
Puh. 040 846 7003

Matti Säynätjoki
matti.saynatjoki (at) businessfinland.fi
Puh. 050 5577 899

Kuvat: Valokuvaamo KLIK ja AGCO Power