Siirry sisältöön
Case 12.06.2020

EU-rahoitus auttaa myös arvokkaiden kansainvälisten verkostojen luomisessa

Lääkinnällisten laitteiden suunnittelu-, valmistus- sekä laatu- ja regulaatiopalveluita tarjoava Innokas Medical on hyvä esimerkki yrityksestä, joka on hyödyntänyt EU-rahoitusmahdollisuuksia yhdessä asiakkaidensa kanssa. Kansainvälinen konsortio on tuonut arvokasta oppia ja avannut ovia kansainvälisille markkinoille.
Lisätietoja

Lisätietoja Fast Track to Innovation -rahoituksesta

Heini Günther

Business Finland
heini.gunther (at) businessfinland.fi
040 502 0042

Lisätietoja yrityksestä

Antti Virtanen

Myyntijohtaja
Innokas Medical
antti.virtanen (at) innokasmedical.fi

Oululainen Innokas Medical osallistui Horisontti 2020-ohjelmaan kuuluvan Fast Track To Innovation -projektin kautta. FTI on pienten konsortioiden hanke, jolla nopeutetaan korkeatasoisten innovaatioiden pääsyä nopeasti kansainvälisille markkinoille. FTI on vielä melko vähän hyödynnetty rahoitusmalli Suomessa. Innokas Medicalille kyseinen rahoitusmalli ja kansainvälisessä konsortissa mukana oleminen on kuitenkin luontevaa, sillä yritys toimii asiakkaittensa tuotekehitys-, suunnittelu- ja tuotantokumppanina. Lisäksi Innokas tarjoaa asiakkailleen laajalla skaalalla erilaisia laatu- ja regulaatiopalveluita.

”Olemme mukana erilaisissa konsortioissa, joissa vetovastuu on yleensä asiakkaillamme”, kertoo Innokas Medicalin myyntijohtaja Antti Virtanen. ”Vuonna 2016 käynnistyneessä Fast Track to Innovation -projektissa kehitimme yhdessä norjalaisen asiakkaamme kanssa hoitomenetelmää jalan haavaumien hoitoon syklisellä vakuumilla. Tuote sai CE-merkinnän 2018 ja tänä päivänä sekä tuotanto että myynti ovat käynnistyneet, eli projekti on toteutunut onnistuneesti.”

Yhteistyössä toteutettu hanke oli hyvä oppimisen paikka, minkä lisäksi se on tuonut Innokkaalle useita uusia, arvokkaita kontakteja. ”Saimme kehitettyä osaamistamme entisestään liittyen tällaisten projektien läpiviemiseen, mikä on erittäin arvokasta tulevaisuuttamme ajatellen. Lisäksi olemme saaneet hankkeen myötä myös paljon näkyvyyttä Norjassa, minkä myötä olemme pystyneet kasvattamaan tunnettuuttamme meille tärkeällä markkina-alueella. Asiakkaamme on antanut meille myös luvan käyttää projektia julkisesti referenssinä, mikä kertoo mielestämme onnistuneesta yhteistyöstä sekä projektista”, Virtanen iloitsee. ”EU-rahoitetun konsortion arvo näkyy meille erityisesti siinä, että voimme aloittaa hankkeita yhdessä asiakkaidemme kanssa ja että pääsemme niiden myötä yhteistyöhön varteenotettavien toimijoiden kanssa.”

Hakeminen vaatii paneutumista

Lääkintälaitteen tuotekehityssykli on pitkä. Se kestää tyypillisesti jopa 1-3 vuotta vaatien pitkäjänteistä rahoitusta. Julkisella puolella sitä on saatavilla kansallisesti Business Finlandin ja EU-tasolla mm. Horizon2020 ja Eureka -ohjelmien kautta. ”Alan toimintaa määrittävä viranomaissääntely on pakottavaa ja kokemuksemme mukaan tietoisuus siitä on kasvanut merkittävästi. Lisäksi tuntuu siltä, että yrityksissä ymmärretään tänä päivänä entistä paremmin myös se, että erityisesti uuden laitteen markkinoille saaminen vaatii rahaa. Ennen kuin tuote tuottaa yritykselle euroja, tarvitaan ulkopuolista rahoitusta suhteellisen pitkänkin siirtymäkauden yli”, Virtanen kertoo. Rahoituksen saaminen vaatii kuitenkin paneutumista ja hyvät osaajat.  ”Viimeisen puolen vuoden aikana olemme saaneet useita yhteistyöehdotuksia rahoitushakemuksiin liittyen. Horizon-hakemuksista harva kuitenkaan menee läpi; hakemuksen takana pitää olla asiantunteva tiimi, jolla on mahdollisuus toteuttaa myös itse hanke. Kokemuksemme mukaan tämä parantaa merkittävästi rahoitushakemuksen läpimenon mahdollisuutta.”

Yhteistyö edesauttaa liiketoiminnan kansainvälistämistä ja kasvua, mutta antaa myös mahdollisuuden toimia toimialan muutosten eturintamassa. ”Isot yhteistyöprojektit auttavat sekä meitä että asiakkaitamme kehittämään ja viemään läpi laajojakin projekteja, joissa saadaan luotua kokonaisvaltaista kehitystä terveysalalle.” Innokas Medical on mukana edesauttamassa toimialan muutosta myös esiripun takana osallistumalla aktiivisesti alan kansainväliseen regulaatiotyöhön. ”Terveysteknologian pariin tulee enenevässä määrin toimijoita alan ulkopuolelta, kuten esimerkiksi ohjelmistoalalta. He tarvitsevat ymmärrystä lääkintälaitealan vaatimuksista, jotta tuotteille saadaan markkinahyväksyntä. Me tunnemme regulaatioympäristön, ja voimme auttaa asiakkaitamme kehittämään sekä valmistamaan tuotteet määritysten mukaisesti ja näin auttamaan heitä onnistumaan markkinoille menossa."

Katso myös aiempi uutinen Innokas Medical Oy:stä projektin alkaessa

Lue lisää Horisontti2020-rahoituksesta

Lue myös EIC-Accelerator-rahoituksen saaneista suomalaisyrityksistä