Siirry sisältöön
Case 15.04.2020

Vietnamin kunnista hiilineutraalimpia suomalaisratkaisujen avulla

Vietnam on jättimäisten ympäristöongelmien edessä. Suomalainen Hinku-konsepti tarjoaa ainutlaatuisen toimintamallin vietnamilaiskaupungeille etsiä ratkaisuja yhdessä suomalaisyritysten kanssa.
Lisätietoja
Tapio Reinikainen

Projektipäällikkö, Suomen Ympäristökeskus
tapio.reinikainen (at) ymparisto.fi

Vuosi sitten Business Finlandin isännöimä Mekong-maiden delegaatio vieraili Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Vietnamilaiset delegaatit kiinnostuivat välittömästi SYKE:n koordinoimasta Hinku-verkostosta.

Hinku on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän verkosto, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneita kuntia, maakuntia ja yrityksiä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

"Tarkoituksena on vähentää ilmastopäästöjä kuntien vapaaehtoisten sitoumusten ja paikallistoiminnan kautta. Mukana olevat kunnat ovat pääsääntöisesti määritellyllä päästövähennysuralla", projektipäällikkö Tapio Reinikainen SYKE:stä kertoo.

Verkostossa on mukana kolmisenkymmentä yritystä, jotka toimittavat ilmasto- ja ympäristövastuullisia ratkaisuja muun muassa julkiselle sektorille. Hinkun kehittämien työkalujen avulla esimerkiksi yksittäisten investointien ympäristö- ja kustannustehokkuutta sekä päästövähennysten toteutumista voidaan seurata.

"Se on simppeli juttu yhdellä slaidilla esitettynä. Se puhutteli Vietnamin delegaation päättäjiä."

Vanhentunutta teknologiaa ja riittämätön kapasiteetti

"Ympäristön tila Vietnamissa huononee jatkuvasti", varapuheenjohtaja Nguyen Minh Binh toteaa. Hän vastaa luonnonvara- ja ympäristöinstituutin InNETin tiede- ja koulutusasioista. Instituutti toimii Vietnamin luonnonvara- ja ympäristöministeriön alaisuudessa.

Suurimmat ympäristöongelmat ovat liikenteen ja teollisuuden aiheuttamat ilmansaasteet, kotitalouksien ja teollisuuden tuottamat jätteet ja raakavesilähteiden saastuminen. Vanhentuneen teknologian ja riittämättömän kapasiteetin takia päästöjen, jätteiden ja jätevesin käsittely on puutteellista.

"Esimerkiksi rakennusministeriön mukaan maassa on 43 urbaania jätevedenpuhdistamoa. Ne pystyvät keräämään ja käsittelemään vain 13 prosenttia tarpeesta."

Minhin mukaan Vietnam tarvitsee kansainvälistä tiede- ja teknologiaosaamista ratkaistakseen ympäristöongelmia ja vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjä.

"Tavoittelemme saasteetonta ja hiilineutraalia ympäristöä, jonka avulla parannamme ihmisten elämänlaatua ja luomme mahdollisuuksia esimerkiksi matkailun kehittämiselle."

Vietnam etsii kumppaneita, joilla on tarjota optimaalisia ratkaisuja paikallisiin olosuhteisiin.

"Odotuksemme on, että Hinku-toiminnan kautta voimme tuoda esille teknologioita, kuten kone- ja laiteratkaisuja, ja konsultoida niiden hankinnassa."

Hinku-verkoston rakentaminen Vietnamissa käynnistyy

Joulukuussa 2019 SYKE ja sen kumppani CLIC Innovation järjestivät työpajakiertueen, jossa vietnamilaiset päättäjät ja asiantuntijat valtakunnallisesti ja paikallisesti priorisoivat ongelmia ja asettivat niille tavoitteita. Samalla SYKE ja InNet allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistyön aloittamisesta.

Hinku-verkoston pilotointivaiheeseen valikoitui kaksi suurkaupunkia; Vietnamin riisiaitassa, Mekong-suistossa sijaitseva Can Tho (1,7 miljoonaa asukasta) ja Keski-Vietnamissa sijaitseva teollisuus- ja matkailukaupunki Da Dang (1,1 miljoonaa asukasta).

"Ensimmäinen asia, jonka opimme, oli se, että maa kamppailee valtavien paikallisten ympäristöongelmien kanssa. Globaalin ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole niin merkittävässä roolissa kuin esimerkiksi EU-maissa ja Suomessa", toimitusjohtaja Jatta Jussila CLIC Innovationista kuvailee.

Ongelmat painottuvat eri tavalla eri puolilla maata. Esimerkiksi Can Thossa kaatopaikkojen valumat aiheuttavat huolta pohjavesien saastumisesta.

"Pohjavesien todellista tilaa ei tiedetä, koska seuranta on satunnaista ja esimerkiksi laboratoriokapasiteettia vähän. Tähän SYKE:llä ja suomalaisyrityksillä on tarjota osaamista ja teknologisia ratkaisuja."

Da Nangissa puolestaan kalastus- ja muun teollisuuden jokiin ja mereen johdetut jätevedet rehevöittävät ja heikentävät vesistöjen laatua, ja niiden käsittelyyn ja puhdistukseen tarvitaan ratkaisuja.

Suomessa Hinku keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta Vietnamissa toimet liittyvät yhteishyötyjen hakemiseen. Esimerkiksi vähentämällä paikallisia saasteita, vähennetään samalla kasvihuonekaasupäästöjä.

Suomalaisratkaisut on lokalisoitava paikallisille markkinoille

Hinku International Services on saanut Business Finlandin BEAM-ohjelman Co-Creation -rahoitusta. Rahoitus on tarkoitettu uusille ideoille, jotka voivat avata merkittäviä kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

"Seuraavassa Co-Innovation -vaiheessa tarkoituksena, mikäli saamme rahoituksen, on ajaa sisään Hinku-konsepti pilottikaupungeissa ja perustaa Hinku-toimistoja.", Reinikainen kertoo.

Mukaan lähtevien vientiyritysten kanssa on tarkoitus tutkia, miten niiden teknologia voidaan lokalisoida, ja miten ympäristösäätely vaikuttaa esimerkiksi menestymiseen tarjouskilpailuissa.

Tavoitteena on tarjota hankkijatahoille menetelmiä ja kriteereitä kestävien julkisten hankintojen tekemiseksi, ja sisällyttämiseksi hankintaohjeistoihin ja lainsäädäntöön.

Tällä hetkellä suomalaiset häviävät tarjouskilpailuja siksi, että kehittyvissä maissa on puutetta ympäristötehokkaiden teknologioiden hankintaosaamisesta.

"Mennään liikaa hinta edellä, eikä kriteereissä painoteta riittävästi kestävyyttä. Tämä kostautuu myöhemmin ympäristön ja talouden kannalta huonoina ratkaisuina."

"Hinku-jutun kauneus on siinä, että olemme tekemässä ympäristötyötä ja samaan aikaan edistämässä suomalaisen vientiteollisuuden etabloitumista uusille markkinoille", Reinikainen tiivistää.

 

Teksti: Tanja Harjuniemi, Valuehammerers

Developing Markets Platform (entinen BEAM-ohjelma) auttaa suomalaisia yrityksiä ja heidän kumppaneitaan kehittämään vastuullista liiketoimintaa sekä hyödyntämään globaalia kehitysrahoitusta. Lue lisää sivuiltamme.