Case 26.06.2020

VTT edistää Euroopan kriittisten metallien omavaraisuutta

VTT:n koordinoima METGROW+ -projekti pyrkii ratkaisemaan Euroopan raakametallituotannon ongelmia yhdessä kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Projektin tavoitteena on kasvattaa Euroopan omavaraisuutta raakametallien suhteen. Lisäksi projekti mahdollistaa alan uusien ammattilaisten kouluttamisen ja kestävä teknologia houkuttelee myös muita asiantuntijoita alalle. Business Finland kirjoitti projektista sen puolivälissä vuonna 2018.

Lisätietoja

Lisätietoja Horisontti 2020 –ohjelman alueelta Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet:

Jaana Lehtimäki
Suomen Akatemia
jaana.lehtimaki (at) aka.fi
02953 35060

Heini Günther
Business Finland
heini.gunther (at) businessfinland.fi
040 502 0042

Lisätitetoja METGROW+ -projektista:

Päivi Kinnunen
Tutkimustiimin vetäjä
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
paivi.kinnunen (at) vtt.fi
040 178 0127

Verkostoitumisen hyödyt jatkuvat erilaisten yhteistöiden merkeissä myös projektin päättymisen jälkeen

Hanke koostuu 19 eri organisaation kansainvälisestä konsortiosta, johon kuuluu mm. suomalainen Outotec.  VTT:n tutkimustiimin vetäjä ja hankkeen koordinaattori Päivi Kinnunen pitää verkostoitumista todella tärkeänä.

” Metallien saatavuuden ja teknologioiden kehittämisen haasteet ovat niin suuria, etteivät organisaatiot pysty niitä yksin ratkaisemaan. Tarvitsemme siis suomalaista ja eurooppalaista yhteistyötä. Laaja yhteistyöverkosto myös auttaa ymmärtämään paikallista kontekstia ja paikallisia tarpeita”, Kinnunen sanoo. 

”Se mikä onnistui hyvin METGROW+:ssa oli yhdessä tekeminen ja tietojen jakaminen, jolloin kaikki voivat oppia toisiltaan. Tärkeää oli myös mukana olleiden yritysten sekä tutkimuslaitosten läheinen yhteistyö projektin aikana, jolloin tutkimusta ja teknologiakehitysta ohjattiin aina taloudellisesti ja teollisesti järkevään suuntaan.”

Projekti on tuottanut monenlaisia tuloksia

Projekti on osoittanut, että esimerkiksi akkujen kannalta kriittisiä metalleja kuten kobolttia, nikkeliä ja sinkkiä voidaan kerätä kannattavasti myös matalapitoisesta malmista sekä metallinjalostusjätteestä. Lisäksi projekti on tuottanut kaikille avoimen ja ilmaisen työkalun, joka on tarkoitettu helpottamaan kaivosalan päätöksentekoa. Työkalua pääsee tarkastelemaan täältä.

”Projektin aikana kehitettiin todella monia teknologioita köyhille materiaaleille eri Euroopan maissa. Osa kehitetyistä teknologioista ei ole vielä kaupallistamisen asteella, mutta niidenkin teknologiatasoa saatiin nostettua projektin aikana (METGROW+ hanke oli RIA-hanke). On myös tärkeää ymmärtää, että jotkut teknologiat eivät toimi tietyille materiaaleille ja miksi asia on näin. Projekti myös osoitti, että materiaaleja tulisi tarkastella kokonaisuutena ja huomioida metallien lisäksi myös loppumatriisi esimerkiksi rakennusteollisuudessa, jolloin jätekustannukset voidaan muuttaa liiketoiminnaksi,” Kinnunen sanoo.

Projekti on tuottanut tuloksia myös kaupalliseen levitykseen. ”Outotec keskittyi projektissa lateriittiprosessien kehittämiseen ja VTT oli mukana tässä työssä. Lateriittiprosessi pilotoitiin Porissa Outotecin tutkimuskeskuksessa ja mukana oli myös VTT:läisiä. Lateriitista otettiin talteen nikkeliä ja kobolttia. Projektissa kehitetty ja pilotoitu lateriittiprosessi on nyt valmis myytäväksi ja Outotec voi toimittaa teknologian kiinnostuneelle asiakkaalle,” Kinnunen kertoo.

Projekti on rahoitettu Horisontti 2020 –ohjelman yhteiskunnalliset haasteet -alueelta SC5, jonka tavoitteena on kehittää Euroopan osaamista raaka-aineista sekä kehittää niiden kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä tuotantoa ja käyttöä.

Lue lisää: 

Projektin omat nettisivut

Pilotoinnista löytyy tietoa täältä.

Aiempia artikkeleita: