Siirry sisältöön
Case 13.04.2021

AFRY Finland Oy: Digitaalinen kaksonen tehostaa laitoksen toiminnot

AFRY on johtava suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, joka kehittää tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla toimivien asiakkaidensa kanssa.

Kasvava osa AFRYn palveluista rakentuu digitaalisten alustojen ja niiden päälle rakennettujen toimintamallien varaan. Suunnittelutyö on lähtökohtaisesti datapohjaista, ja AFRYn koko liiketoiminta on datan päälle rakennettua.

Suunnittelutoiminnan näkökulmasta olennaista on tietopohjan luominen elinkaarimallille. Tietopohja luo perustan, johon dataa integroidaan. Digitaalisen kaksosen perustana on “single source of truth”, joka perustetaan kaikille suunnitteluosastoille koko laitoksen elinkaaren ajaksi. Näin kaikki laitoksen kaikki tekninen tieto on yhdessä paikassa ja aina saatavilla.

Osana keskitettyä tiedon hallintaa määritetään tiedon ja hierarkian rakenne, mikä luo perustan kaikille digitalisaation ratkaisuille. Tieto on käytössä suunnittelun ensi hetkestä laitoksen käyttöön ja aina laitoksen sulkemiseen ja lopettamiseen asti.

Datapohjaisen liiketoiminnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa. AFRYn liiketoiminnassa se näkyy automatisoinnin ja älyn lisääntymisenä palveluissa. Suunnittelun automatisoinnin uskotaan lisääntyvän ja lisäävän suunnittelun tehokkuutta. Samalla datan määrä ja erilaisten datojen integroinnin tarve kasvaa. Älykkäissä laitoksissa ennakoivat palvelut ja automatisaatio lisääntyvät. Jo nyt laitosten toimintaa seurataan ja vikaantumista ennakoidaan – tulevaisuudessa laitteet ja järjestelmät säätävät itseään enemmän automaattisesti ja estävät ongelmien syntymisen jo ennalta.

Lue Afryn koko tarina työ- je elinkeinoministeriön raportista Datapohjaisen arvonluonnin strategiset vaihtoehdot.

Tutustu Sustainable Manufacturing -ohjelmaan